WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Вплив діяльності людини на навколишнє середовище - Реферат

Вплив діяльності людини на навколишнє середовище - Реферат


Реферат на тему
Вплив діяльності людини на навколишнє середовище
План
1. Загальна характеристика впливу людини на планетарні та космічні ресурси
2. Основні джерела забруднення атмосфери, водних ресурсів та ґрунтів
3. Забруднення атмосфери
4. Забруднення водних ресурсів
5. Деградація оточуючого середовища внаслідок розвитку урбанізації.
Література
1. Загальна характеристика впливу людини на планетарні та космічні ресурси
З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на кругообіг речовин та енергетичний обмін у біосфері, почалося руйнування біосфери.
Людство, розростаючись чисельно і розповсюджуючись на планеті, автоматично і неминуче витіснило інших жителів природи. Та і саму природу воно відкинуло на задвірки біосфери, замінюючи останню вже не ноосферою Вернадського, а техносферою або біотехносферою.
Техносфера - це регіон біосфери в минулому, перетворений людиною за допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з метою найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-економічним потребам.
Створюючи техносферу, людина прагнула до підвищення комфортності довкілля, до зростання комунікабельності, до забезпечення захисту від природніх негативних впливів. Усе це позитивно вплинуло на умови життя і в сукупності з іншими факторами - на тривалість життя людей.
Але нераціональна господарська діяльність, багаторазово підсилена здобутками науково-технічного прогресу, призвела до пошкодження і вичерпання природних ресурсів, зміни регенераційних механізмів біосфери, деформації сформованого протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті, порушення динамічної рівноваги глобальної земної соціоекосистеми. Існує декілька класифікацій природних ресурсів. Згідно з природничою класифікацією, ресурси поділяються на природні групи: водні, повітряні, ґрунтові, рослинні, тваринні, мінеральні, кліматичні тощо.
За природноекономічною класифікацією ресурси поділяються на ті, які використовуються в матеріальному виробництві, і ті, що використовуються в невиробничій сфері.
За іншою класифікацією природні ресурси поділяються на невичерпні і вичерпні, а останні на відновлювальні, важковідновлювальні та невідновлювальні.
Відновлюваними вважають біологічні ресурси, атмосферне повітря, поверхневі води. До важковідновлюваних можна віднести грунти, підземні води, деякі гірські породи, природні ландшафти. Практично невідновлювальними є переважна більшість корисних копалин та види організмів, що вже зникли на Землі.
Загальна характеристика впливу людини на природні ресурси:
а) наслідки впливу на атмосферу шляхом забруднення:
парниковий ефект - глобальне потепління клімату за рахунок збільшення вмісту вуглекислого газу в повітрі;
утворення озонових дір;
зменшення прозорості атмосфери та збільшення хмарності;
смог тобто димні тумани, які виникають внаслідок хімічних реакцій в повітрі при його забрудненні великою кількістю пилу та газів;
кислотні дощі, які утворюються при викиданні в повітря сірчистих сполук і оксидів азоту;
корозія металевих конструкцій;
порушення фотозахисту рослин.
б) наслідки впливу на водні ресурси шляхом їх забруднення:
зменшення кількості якісної, чистої прісної води;
порушення життєдіяльності живих організмів водойм;
вимирання окремих видів організмів (жаб, комах, риб);
порушення ланцюгів живлення у біоценозах (історично складена сукупність тварин і рослин, що населяють територію з більш-менш однаковими умовами існування).
в) наслідки впливу на ґрунт шляхом його забруднення:
зменшення території, що вкрита рослинністю;
зменшення площі лісів;
зниження родючості ґрунтів та опустелювання, пилові бурі, селі;
погіршення умов росту та розвитку рослинного світу;
міграція небезпечних речовин в гідросферу;
накопичення небезпечних речовин в біологічних ланцюгах живлення.
г) вплив діяльності людини на корисні копалини.
Корисні копалини - це мінеральні ресурси, які залягають у літосфері. Корисні копалини поділяються на такі групи:
1. Енергоносії - вугілля, нафта, природний газ, горючі сланці, уран, торій.
2. Рудні - руди чорних, кольорових та благородних металів.
3. Гірничо-хімічні - апатити, харчова сіль, карбонати, сульфати кальцію.
4. Механічні неметалорудні - алмаз, корунд та інші.
5. Будівельні - гіпс, пісчаники, будівельний камінь.
6. Гідромінеральні - підземні води.
Ситуація з деякими видами корисних копалин близька до критичної. За прогнозами, алюмінію вистачить на 570 років, заліза на 250 років, цинку на 19 років, олова на 35 років. При теперішніх темпах споживання вугілля, нафти, газу людству може вистачити на 150 років.
Результатом споживання значної кількості природних ресурсів є збільшення забрудненості всіх складових біосфери.
2. Основні джерела забруднення атмосфери, водних ресурсів та ґрунтів
Забрудненням називають внесення в якесь середовище нових, не характерних для нього фізичних, хімічних і біологічних агентів, перевищення їхнього природного середнього багаторічного рівня в середовищі. Об'єктом забруднення є атмосфера, вода, ґрунт. Непрямими жертвами забруднення є люди, тварини, рослини, мікроорганізми.
Забруднення навколишнього середовища поділяють на природні, викликані якимись природними причинами (космічний пил, пожежі, виверження вулканів тощо) та антропогенні, що виникають в результаті діяльності людей.
Серед антропогенних виділяють забруднення:
- механічні (тверді частинки та предмети в біосфері);
- хімічні (хімічні елементи, різні сполуки, отруйні речовини промислового і побутового призначення);
- фізичні (шуми, вібрація, зміни теплових, електричних, радіаційних, світлових полів у природному середовищі);
- біологічні (різні організми, бактеріологічна зброя, нові віруси).
Фізичні забруднення поділяються на такі типи:
- теплове (термальне) - виникає в результаті підвищення температури середовища, головним чином у зв'язку з промисловими викидами нагрітого повітря, відхідних газів і води;
- світлове - порушення природної освітленості місцевості внаслідок впливу штучних джерел світла, що призводить до аномалій у житті рослин і тварин;
- шумове -

 
 

Цікаве

Загрузка...