WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - Реферат

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - Реферат

основного логічного дерева подій використовуються спеціальні символи, які забезпечують аналітика ілюстрованим зображенням події і того, як вона взаємодіє з іншими подіями на дереві. Спеціальна форма символів дає наочність і значно полегшує побудову логічного дерева подій.
Виконання аналізу дерева помилок можливе лише після детального вивчення робочих функцій усіх компонентів системи, що розглядається. При цьому слід враховувати, що на роботу системи впливає людський фактор, тому всі можливі "відмови оператора" теж необхідно вводити у склад дерева. Оскільки дерево помилок показує статичний характер подій, розвиток подій у часі можна розглянути, побудувавши кілька дерев помилок.
Побудова логічного дерева подій здійснюється на основі прямих та зворотних логічних міркувань, тобто індуктивним та дедуктивним методом.
Концепція допустимого ризику та безпека особи
На межі тисячоліть проблема безпечної життєдіяльності стала однією з основних проблем світового співтовариства. Причини, які спричинили актуалізацію проблеми безпеки життєдіяльності, сьогодні детально вивчаються та аналізуються. Серед них - виснаження природних ресурсів, зростаюче забруднення довкілля, демографічний вибух, низький рівень екологічної культури. Водночас іншим причинам не приділяється поки належної уваги.
До останнього часу забезпечення безпечної життєдіяльності базувалося на концепції абсолютної безпеки середовища. Її суть полягала в тому, що з розвитком науково - технічного прогресу людство зуміє пізнати всі закономірності природних явищ, подасть їх у вигляді математичних формул, відтворить у технологічних процесах і за допомогою потужних комп'ютерів та датчиків контролюватиме й прогнозуватиме розвиток як природних явищ, так і технологічних процесів. І в такий спосіб уникатиме можливих небезпечних ситуацій. Але життя не підтвердило обґрунтованість цієї концепції.
Наприкінці XX століття світова наукова спільнота переходить до іншої концепції забезпечення безпеки життєдіяльності,протилежній вищевикладеній - до концепції допустимого ризику. Згідно з цією концепцією будь-яке середовище перебування людини, яке насичене енергією, хімічно чи біологічно активними речовинами, або іншими чинниками, які є несумісними з умовами життя, має потенційні небезпеки - явища, процеси, об'єкти, які за певних умов здатні спричинити небажані наслідки (погіршення здоров'я, втрату життя, пожежі, вибухи, аварії, катастрофи).
Будь-якій потенційній небезпеці притаманний свій логічний процес розвитку до реального небажаного результату. Умови, за яких він відбувається, називаються причинами небезпек. Згідно з концепцією допустимого ризику, необхідно шляхом вивчення процесу розвитку потенційної небезпеки визначити умови, за яких вона може призвести до небажаних наслідків, і знизити ризик до допустимого рівня. Оскільки передбачити зі 100% гарантією розвиток небезпеки неможливо, то при переході від концепції абсолютної безпеки до концепції допустимого ризику змінюється роль особи у забезпеченні власної безпеки.
Згідно з концепцією абсолютної безпеки людині відводилась роль пасивного елемента у забезпеченості власної безпеки: за умови знання і виконання певних правил техніки безпеки середовище перебування людини стає повністю безпечним.
Про відповідність таких правил певної виробничої ситуації повинен був дбати інженер - конструктор нової техніки чи організатор відповідних робіт. Це призводило до зниження відповідальності особи за власну безпеку.
Концепція допустимого ризику стверджує, що середовище перебування людини завжди є потенційно небезпечним, тому недостатньо знати певну кількість правил, які регламентують поведінку людини в обумовлених ситуаціях.
Життя більш складне, ніж ми його знаємо, і може виникнути ситуація, для якої ще правила не розроблено. Безперечно, рівень знань населення з охорони праці, безпеки руху, пожежної безпеки за останні десятиліття зріс, однак його не можна вважати достатнім. Сьогодні, із підвищенням технічної оснащеності виробничого та побутового середовища, розвиток потенційних небезпек не завжди можна передбачити. Дуже часто він проходить не одну, а кілька стадій, які можуть бути розділені як відстанню, так і часом, тому їх важко проконтролювати. Через це навчання з питань безпеки життєдіяльності треба розглядати як формування елементів технічної культури, гуманного світосприйняття та переконання про можливість встановлення гармонійних відносин між людиною, технікою і середовищем.
При такому підході до забезпечення безпеки життєдіяльності і зниження рівня ризику необхідно, щоб суспільна свідомість адекватно відображала сукупність наявних потенційних небезпек. Адже уникнути небезпеки чи зменшити збитки від неї можна тільки тоді, коли відомо про її існування. На жаль, на сьогодні такого усвідомлення немає.
Література
Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидисюк А.І. та ін. Безпека життєдіяльності - Львів, Афіша, 1999.
Васильчук М.В., Медвідь М.К., Сачков Л.С., Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. Київ - 2000.
Даценко І.І. Гігієна та екологія людини - Львів, Афіша, 2000.
Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона, Львів, Афіша, 2000.
Джигирей В.С., Жидецький В.Ц., Безпека життєдіяльності - Львів, Афіша, 2000.
Дубицький А.Е. Медицина катастроф М. 1994.
Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник, Київ "Каравела" 2001, Львів, Новий світ, 2000.
Жидецький В.Ц., Джигирей В.С. Основи охорони праці - Львів, Афіша, 2000.
Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності - Київ, КДТЕУ, 1997.
Захарченко М.В. Безпека життєдіяльності - Львів, За вільну Україну, 1997.
Збірник документів з питань безпеки життєдіяльності в системі освіти - Львів, 1997.
Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти, Суми. Університецька книга, 2000.
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини - Львів, Банківський коледж, 1999.
Лозниця В.С. Психологія та педагогіка - Київ, ЕксОб, 2000.
Методичний посібник з цивільної оборони і надзвичайних ситуацій, Київ, 1997.
Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі - Кіровоград, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...