WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Закономірності формування та принципи усунення небезпечних ситуацій. Перша допомога потерпілому при ураженні електричним струмом. Класифікація примі - Реферат

Закономірності формування та принципи усунення небезпечних ситуацій. Перша допомога потерпілому при ураженні електричним струмом. Класифікація примі - Реферат

до загибелі людей. Вона виникає через недотримання правил пожежної безпеки; необережне поводження з вогнем; несправність електрообладнання; аварії, катастрофи;
природні явища.
Горюча речовина - тверда, рідка або газоподібна речовина, здатна окислюватись з виділенням тепла та випромінюванням світла.
Окислювач -кисень, хлор, фтор, сірка та інші речовини, які при нагріванні або ударі мають здатність розкладатися з виділенням кисню.
Джерело запалювання -вплив на горючу речовину та окислювач, що може спричинити загорання. Джерела запалювання поділяються на відкриті і приховані.
За відсутності одного з трьох факторів горіння не виникає
Пожежонебезпечні матеріали - матеріали і речовини, які за своїми властивостями сприяють виникненню або поширенню пожежі.
Загорання - виникнення горіння під дією джерела запалювання.
Спалах - швидке згорання горючої суміші, що не супроводжується утворенням стислих газів.
Самозагорання -- явище різкого збільшення швидкості екзотермічних реакцій, що призводить до виникнення горіння речовини.
Займання - загорання, що супроводжується появою полум'я.
Самозаймання - самозагорання, що супроводжується появою полум'я.
Вибух - швидке перетворення речовини, що супроводжується виділенням енергії та утворенням фронту стислих газів.
Температура займання - найменша температура речовини, при якій виникає стійке горіння.
За горючими властивостями речовини і матеріали поділяють на 3 групи:
1. Горючі - мають властивість самозагоратися, чи загоратися від джерела запалювання та самостійно горіти після видалення джерела запалювання;
2. Важкогорючі - можуть загоратися у повітрі від джерела запалювання, але не горять за відсутності джерела запалювання;
3. Негорючі - не можуть горіти в повітрі.
Вогнестійкість будівельних конструкцій -властивість зберігати несучу і відгорожувальну функцію в умовах пожежі, год.
Вогнестійкість споруд визначається межею вогнестійкості основних будівельних конструкцій. Згораємі частини будівель не мають межі вогнестійкості.
Класифікація виробництв за пожежо- та вибухонебезпекою:
А - вибухо- і пожежонебезпечні;
Б - вибухо- і пожежонебезпечні;
В - пожежонебезпечні;
Г - у виробництві яких є розжарені негорючі матеріали або тверді, рідкі, чи газоподібні речовини, що спалюються при утилізації як паливо.
Д - виробництва, де є незгораємі речовини у холодному стані,
Е - вибухонебезпечні (за умовами технологічного процесу може статися лише вибух без наступного горіння).
Простір приміщення або його частина, де можуть утворитися вибухонебезпечні суміші, або знаходитись горючі матеріали називаються вибухо- або пожежонебезпечною зоною.
Вибухонебезпечні зони поділяються на 6 класів: В1, В1а, В1б, В1г, ВІІ, ВІІа; пожежонебезпечні - на 4 класи: П-1, П-ІІ, П-ІІа, П-ІІІ.
Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення безпеки підприємств, установ покладено на керівників або уповноважених ними осіб; їх обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки обумовлені статтею 5 цього Закону.
Обов'язки керівників підприємств та посадових осіб щодо пожежної безпеки:
1. Розробляти комплекс заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на підприємстві, в установі, організації;
2. Відповідно до державних нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні документи, що діють у межах підприємства; здійснювати контроль за їх виконанням;
3. Організовувати навчання працівників щодо пожежної безпеки;
4. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не використовувати його не за призначенням;
5. Здійснювати службове розслідування випадків пожеж.
Загальні вимоги пожежної безпеки:
? Кожний працівник повинен знати правила поведінки при пожежі, шляхи евакуації, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження.
? Легкозаймисті та горючі рідини необхідно зберігати у спеціально відведених місцях окремо від інших матеріалів.
? У разі виникнення пожежі працівники повинні негайно повідомити про це пожежну охорону за телефоном 01 та керівництво підприємства, і негайно розпочати ліквідацію пожежі всіма наявними засобами.
Державний пожежний нагляд
Комплекс технічних, експлуатаційних, організаційних і режимних заходів щодо відвернення пожеж розробляє і здійснює Державний пожежний нагляд. Представники органів Державного пожежного нагляду мають право перевіряти стан протипожежного захисту будівель, споруд, складів, вимагати відповідні документи та інформацію, притягувати до відповідальності осіб, винних у порушенні постанов, правил, норм, інструкцій з пожежної охорони, частково чи повністю забороняти роботу підприємства при наявності небезпеки виникнення пожежі.
Пожежна безпека - стан об'єкта, за якого з встановленою вірогідністю виключається: можливість виникнення і розвиток пожежі; дія на людей небезпечних факторів пожежі; забезпечується захист матеріальних цінностей.
Показником ефективності процесу евакуації є період часу, протягом якого люди можуть при необхідності залишити окремі приміщення і будинок взагалі.
Безпека евакуації досягається за умови, коли тривалість евакуації людей з окремих приміщень і будинку в цілому менша за критичну тривалість пожежі, яка становить небезпеку для людини.
Критична тривалість пожежі - час досягнення небезпечних для людини температур і зменшення вмісту кисню у повітрі.
Правила поведінки людей при виникненні пожежі на об'єктах:
? У випадку виникнення пожежі необхідно викликати спеціалізовану пожежну частину за телефоном 01 та повідомити керівництво і персонал.
? Здійснити необхідні заходи щодо гасіння пожежі власними силами.
? Евакуювати людей і майно. У першу чергу евакуюють найбільш цінні та пожежонебезпечні матеріали.
? У випадку, якщо неможливо погасити пожежу власними силами, потрібно якнайшвидше залишити приміщення через основні та запасні виходи.
? Виходячи з приміщення, де виникла пожежа, потрібно щільно зачинити двері, щоб зменшити надходження кисню до приміщення.
Список використаної літератури :
1. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. - К.: ІЗМИ, 1996. - 196 с.
2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общей ред. С.В. Белова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшаяшк., 1999. - 448 с.
3. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія. - К.: Здоров'я, 1995. - 232 с.
4. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини: Конспект лекцій. - Житомир: Льонок, 1995. - 165 с.
5. "Невідкладні стани й екстрена медична допомога. Довідник."Під ред. Е.И. Чазова, Москва 1989 (ст 474)
6. "Патологічна фізіологія" (1965). Альперн Д.Е. (ст 47).
7. " Судова медицина" (1953) Райський М.И. (стр 241)

 
 

Цікаве

Загрузка...