WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Організація охорони праці на виробництві - Реферат

Організація охорони праці на виробництві - Реферат

праці і норм охорони праці, рішень директивних органів, а також перевірка виконання службами і підрозділами своїх обов'язків у сфері охорони праці.
За станом охорони праці на промисловому підприємстві здійснюється нагляд і контроль трьох видів: державний, відомчий, громадський.
Державний нагляд за виконанням законів про працю всіма міністерствами, відомствами, підприємствами і т. д. та їхніми службовими особами покладений на Генерального Прокурора.
Професійні Спілки здійснюють громадський контроль за дотриманням умов законодавства про працю, стандартів, правил і норм з охорони праці.
Відомчий контроль здійснюється шляхом систематичної перевірки міністерствами і відомствами дотримання умов, стандартів, норм і правил охорони праці і трудового законодавства на підлеглих їм підприємствах.
Громадський контроль за станом охорони праці на підприємствах здійснюють профспілкові комітети, при яких створюються комісії з охорони праці.
Контроль буває двох видів:
- технічний, якщо його об'єктами є предмети праці (продукція, технічна документація), засоби праці (обладнання, інструменти), трудові процеси;
- соціальний, якщо його об'єктом є діяльність людини.
Слід знати суть та принципи контролю за охороною праці.
Система контролю повинна формуватися на основі певних уніфікованих принципів та концептуальних підходів.
До числа таких основоположних принципів можна віднести такі:
1. Контроль повинен бути безперервним у часі, тобто мати систематичний характер, проводитися в кожному часовому інтервалі (день, тиждень, місяць, рік), на всіх стадіях організації та здійснення виробничої діяльності, ієрархічних рівнях управління та виконання. При цьому чим нижчим є ранг керівника, тим частіше слід проводити контроль. В окремих випадках необхідним є постійне і безпосереднє спостереження за ходом виконання робіт. Особливі випадки, які потребують з погляду забезпечення безпеки такого контролю, зазначені у відповідних правилах та інструкціях.
2. Контроль має бути повним, всебічним, об'єктивним, охоплювати всі сторони діяльності підприємства в галузі охорони праці, відображати реальний стан цієї діяльності в контрольованих підрозділах, на дільницях і робочих місцях; повинен забезпечувати одержання на кожному обліковому часовому інтервалі даних, необхідних для оцінки стану охорони праці, бути максимальною мірою об'єктивним, незалежним від суб'єктивних оцінок.
Таблиця 8.1
МАТРИЦЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО КОНТРОЛЮ В СУОП
Рівень виробництва Характер
контролю Вид контролю Періодичність контролю Зміст контролю Виконавці
Рівень
інженерного забезпечення Комплексна перевірка Періо-
дичний Щоквартально Перевірка інженерного,
організаційного, технічного забезпечення
на відповідність
нормативним
вимогам Спеціалізовані комісії
на чолі з головними
спеціалістами і за участі
керівників підрозділів,
інженера охорони
праці та інших
осіб
Рівень
організаційного забезпечення (середня ланка) Організа-
ційно-технічна
перевірка Опера-
тивний Щомісячно Перевірка організаційно-технічного забезпечення
на відповідність
нормативним вимогам Комісії підрозділів
на чолі з заступником
керівника підрозділу,
за участі інженера
охорони праці
та інших осіб
Рівень
виконання
(робочі місця) Перевірка
нормативних умов Поточний Щомісячно Перевірка умов
праці та виробничих
процесів
на відповідність
нормативним вимогам Організатори (керівники) виробництв, виконавці
(самоконтроль)
3. Контроль має бути таким, що випереджає (чи запобіжним), тобто мати профілактичний характер. Система контролю має бути спрямована на запобігання порушенням, а не лише на їх констатацію. Це необхідно для того, щоб запобігти нещасному випадку, аварії, профзахворюванню. Виявляючи фактори ризику як передумови травм і аварій, ми тим самим знижуємо чи унеможливлюємо реалізацію потенційної небезпеки.
Прикладами запобіжного контролю є:
- діагностика технічного стану технологічного устаткування та механізмів, інвентарю, оснастки;
- перевірка наявності та стану засобів індивідуального захисту;
- первинний та періодичний медичний контроль працівників тощо.
4. Система контролю повинна бути ув'язана з економічним механізмом регулювання та мотивації безпечної роботи. За результатами контролю та оцінки стану охорони праці має здійснюватися заохочення (за роботу без травм та аварій), а також покарання (за низький рівень охорони праці) посадових осіб, окремих порушників, виробничих колективів і підрозділів.
5. Контроль має бути ефективним. Цей принцип полягає в тому, що наглядові функції здійснюються не заради самого контролю, а для усунення виявлених недоліків з метою приведення умов праці на робочих місцях та дільницях до нормативних вимог, для зниження потенційного ризику, підвищення безпеки трудових та виробничих процесів. Однак при цьому потрібно враховувати, що ефективним може бути тільки такий контроль, який забезпечить необхідну та своєчасну оцінку стану та перспектив розвитку ситуації за мінімальних затрат часу та зусиль. Тому успішність контролю визначається не лише вжитими заходами, а й оперативністю (швидкодією) системи.
Принцип мінімуму причин - істотний вплив на кінцевий результат виробничого процесу справляє лише невелика кількість чинників.
Принцип точки контролю - найефективнішим є контроль, що здійснюється в точці докладання зусилля.
Щодо охорони праці, ці принципи можна інтерпретувати таким чином:
- винуватцем більшості нещасних випадків, помилок та порушень регламентованих правил є лише невелика частина працівників;
- небагато операцій чи колективів регулярно створюють серйозні труднощі.
На цих двох моментах і має бути зосереджена увага керівників підрозділів та дільниць.
Наведені положення лежать в основі стандарту СТП 195-145-91.
Розглядаючи види контролю за охороною праці, слід визначити, що контроль буває поточним, оперативним або періодичним.
Поточний контроль проводиться щозмінно до початку і в процесі роботи. Полягає в перевірці готовності виконавців до трудової діяльності, відповідності та додержання умов праці та вимог безпеки на робочих місцях і дільницях під час виконання трудових і виробничих процесів. Він здійснюється керівниками дільниць, організаторами робіт, виконавцями.
Оперативний контроль проводиться протягом другого тижня кожного місяця. Він полягає в перевірці організаційно-технічного забезпечення безпеки праці на відповідність нормативним вимогам.
Періодичний контроль проводиться щоквартально протягом четвертого тижня, полягає в перевірці управлінського, організаційного,

 
 

Цікаве

Загрузка...