WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Організація охорони праці на виробництві - Реферат

Організація охорони праці на виробництві - Реферат

механізму як способу, що забезпечує досягнення поставленої мети.
Управління охороною праці включає виконання ряду основних завдань і певних функцій. Основне цільове завдання роботи підприємства в галузі охорони праці може бутисформульоване як необхідність створення передумов для формування на виробничій території професійно безпечного та екологічно чистого простору.
Комплексний підхід до розв'язання проблем у галузі охорони праці реалізується на основі принципів:
спрямованості системи управління на реалізацію цільових завдань;
безумовного пріоритету професійної та екологічної безпеки щодо інших категорій господарської діяльності, підкріпленої фінансовими та матеріальними ресурсами;
партисипативності управління, тобто масової участі всіх працівників підприємства в заходах із забезпечення професійної та екологічної безпеки, а також реалізації заходів працеохоронного характеру та управлінських впливів на всіх рівнях і стадіях виробничих і трудових процесів;
принципу ненульового ризику, тобто усвідомлення необхідності підготовки виробництва й організації дій на випадок нестандартної (надзвичайної) ситуації;
соціальної та економіко-цільової оцінки наслідків припустимих дій та рішень, які приймаються на основі прогнозування ризику й усунення джерел потенційної небезпеки;
достовірності, повноти й оперативності зовнішньої та внутрішньої інформації, доведення її до кінцевої ланки всього управлінського ланцюга по вертикалі та горизонталі;
експрес-реагування на інформацію, яка надходить: оперативна оцінка й аналіз ситуації, вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на усунення професійної та екологічної небезпеки, причин її виникнення;
безперервності функціонування системи навчання, яка забезпечує достатню професійну компетентність менеджерів і працівників у галузі охорони праці та інженерної екології;
безперервності контролю (нагляду) за дотриманням нормативних вимог на виробничих ділянках та робочих місцях;
економічної мотивації й обопільної відповідальності всіх працівників (адміністрації, посадових осіб і робітників) - учасників трудових процесів на підприємстві - за створення й дотримання нормативних умов, забезпечення професійної та екологічної безпеки.
Контроль за рівнем охорони праці та станом об'єктів управління здійснюється на основі принципу "безперервності" за допомогою "методу відхилень", згідно з яким управлінські рішення приймаються за наявності і залежно від ступеня відхилень контрольованих критеріїв і показників від нормативних (допустимих) значень.
З цією метою проводиться збір інформації про фактичні значення рівнів виробничих факторів і показників (критеріїв) безпеки праці; порівняння їх з установленими нормами та вимогами; оцінка величин і аналіз причин відхилень фактичних значень виробничих чинників і показників від тих, що необхідні; прийняття, реалізація оперативних рішень, спрямованих на ліквідацію відхилень фактичних значень від тих, що необхідні, й досягнення поставленої мети.
Серед основних найважливіших функцій СУОП на підприємстві потрібно виділити такі:
організація та координація роботи в галузі охорони праці;
планування роботи та прогнозування виробничого ризику (ступеня небезпеки);
кадрове та професійне забезпечення;
проектно-конструкторське забезпечення;
технологічне забезпечення;
технічне забезпечення;
енергетичне забезпечення;
забезпечення безпечної експлуатації гідротехнічних та інженерних споруд;
матеріально-технічне забезпечення;
метрологічне забезпечення;
нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці, лікувально-профілактичне та соціальне забезпечення;
правове забезпечення;
інформаційне, нормативно-методичне та довідкове забезпечення;
економіко-цільове регулювання та мотивація безпечної роботи;
контроль за станом охорони праці;
облік, аналіз й оцінка показників стану охорони праці та функціонування СУОП.
Реалізацію всіх цих функцій повинні здійснювати відповідні служби і підрозділи.
Аналіз ефективності функціонування СУОП на підприємствах проводиться за такою методикою:
наявність цільових програм щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням, усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
цілеспрямованість щорічних комплексних заходів та інших планів роботи щодо зменшення рівня виробничого травматизму і профзахворювань, підвищення рівня охорони праці. Виконання планів, заходів, приписів, пропозицій з охорони праці;
наявність посадових інструкцій з охорони праці та врахування в них усіх завдань і функцій управління охороною праці;
створення мотивації роботи з охорони праці на підприємстві;
контроль, облік і аналіз роботи з охорони праці;
виконання завдань з охорони праці. За результатами перевірки визначається середній коефіцієнт виконання завдань і функцій управління охороною праці на підприємстві та надаються пропозиції щодо поліпшення функціонування СУОП.
З метою систематизації роботи з охорони праці бажаним є розроблення технологічної схеми управління цією діяльністю на підприємствах. Користуючись схемою як алгоритмом, керівник підприємства (підрозділу, служби охорони праці) послідовно перевіряє виконання завдань і функцій управління охороною праці. Це дає можливість системно та комплексно вирішувати всі питання охорони праці, підвищувати її ефективність, зменшувати виробничий ризик.
Управлінська технологія - це комплекс методів, засобів і процедур, які забезпечують прийняття і реалізацію раціональних управлінських рішень. На підставі посадових інструкцій з охорони праці для виконання типових завдань (контроль, інструктаж, навчання тощо) повинні бути розроблені і детально відпрацьовані стандартні процедури, алгоритми, формати, комп'ютерні програми, інструкції з прийняття і реалізації управлінських рішень у подібних стандартних ситуаціях.
Організація роботи в царині охорони праці полягає у виборі і формуванні такої структури управління охороною праці на підприємстві, яка б якнайкраще відповідала меті створення безпечних та сприятливих умов праці.
Об'єктом управління охороною праці є діяльність функціональних служб та структурних підрозділів підприємства, спрямована на забезпечення безпечних та здорових умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах та підприємстві в цілому.
Організація та координація робіт у галузі охорони праці має передбачати формування органів управління охороною праці, встановлення обов'язків та порядку взаємодії осіб, які беруть участь в управлінні, а також прийнятті і реалізації управлінських рішень.
Управління охороною праці на підприємстві здійснює керівник підприємства, а в

 
 

Цікаве

Загрузка...