WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Державне управління охороною праці в Україні - Реферат

Державне управління охороною праці в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Державне управління охороною праці в Україні
Розглядаючи державне управління охороною праці в Україні, слід визначити, що закон "Про охорону праці" вперше чітко визначив політику держави в сфері захисту інтересів як найманих працівників, так і роботодавців у трудовому процесі, законодавчо закріпив право працівника на безпечну працю.
Згідно з цим законом, роль держави та її інститутів в охороні праці не зводиться лише до створення правових норм та адміністративного нагляду. Держава розробляє й реалізує заходи, спрямовані на створення цілісної системи державного управління охороною життя та здоров'я людей на виробництві, організує контроль за виконанням відповідних законодавчих і нормативних актів, координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади в цій сфері, ініціює розробку конкретних програм у галузі безпеки та гігієни праці, стежить за їх виконанням.
Враховуючи, що стан охорони праці позначається практично на всіх показниках якості життя суспільства (тривалості життя людей, стану їх здоров'я, збереження національного багатства), в Україні 1990 року була розроблена Концепція вдосконалення управління охороною праці.
При розробці концепції спиралися на такі принципи:
принцип обов'язкового забезпечення безпеки людини, пріоритету життя і здоров'я працівника по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємств;
принцип плати за ризик. У багатьох країнах економічні пільги та санкції є важелями державної політики в галузі охорони праці. За розрахунками німецької ради підприємців наслідки нещасних випадків коштують в 10 разів дорожче ніж вартість заходів з запобігання їм. Невипадково в багатьох розвинених країнах інвестування в заходи з охорони праці вважаються вигідним бізнесом;
принцип добровільності й прийнятності ризику, тобто ніхто не має права наражати людину на ризик без її згоди;
принцип правового регулювання ризику, тобто наявності державних законів, що встановлюють систему заборон і норм попередження нещасних випадків і профзахворювань, а також обов'язкову відповідальність за порушення цих законів;
принцип доступності і відкритості інформації з питань охорони праці.
Слід знати принципи, на яких базується державна політика в галузі охорони праці.
Державна політика в галузі охорони праці базується на таких принципах:
пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів діяльності підприємств;
повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі національних програм з цих питань та врахування напрямків економічної і соціальної політики, досягнень у галузі науки і техніки;
соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;
встановлення єдиних нормативів з охорони праці, незалежно від форм власності підприємств і видів їх діяльності;
використання економічних методів управління охороною праці, проведення політики пільгового оподаткування, що сприяє створенню безпечних і нешкідливих умов праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці;
здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;
забезпечення координації діяльності державних органів, організацій та об'єднань громадян, які розв'язують різні проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці;
міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.
Ці принципи розглядаються в розділі "Основні принципи державної політики в галузі охорони праці" в роботі Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону праці" с. 21-28.
Вперше було розроблено і затверджено урядом Національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1994-1995 роки. Головною метою програми було створення державної системи управління охороною праці, яка б сприяла розв'язанню завдань правового, організаційного, матеріально-технічного і наукового забезпечення робіт у галузі безпеки й умов праці.
Необхідно зазначити, що Закон "Про охорону праці" передбачає чітку систему державного управління охороною праці - від уряду, при якому створено і функціонує Національна Рада по забезпеченню безпечної життєдіяльності населення, до підприємства.
Державне управління охороною праці в Україні здійснюють Кабінет Міністрів України, Департамент державного нагляду за додержанням законодавства про працю, міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, місцеві Ради.
Слід знати повноваження органів, які здійснюють державне управління охороною праці.
Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці, визначає функції міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та порядок створення й використання державного, галузевих та реґіональних фондів охорони праці, затверджує національну програму щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці й виробничого середовища.
Кабінет Міністрів України затвердив:
другу Національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1996-2000 роки, до якої увійшли Рекомендації учасників І Української конференції з охорони праці;
Державну програму навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці на 1996-2000 роки;
Програму вивільнення жінок з виробництв, пов'язаних з важкою роботою та шкідливими умовами, а також обмеження використання їхньої праці в нічний час на 1996-1998 роки.
Для реалізації цілісної системи державного управління охороною праці при Кабінеті Міністрів України створена Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення.
Постановою Кабінету Міністрів від 27 січня 1993 р. колишній Держгіртехнагляд перетворено в Державний комітет по нагляду за охороною праці. Зараз це Департамент державного нагляду за додержанням законодавства про працю в системі Міністерства праці та соціальної політики України, який включає управління політики охорони праці, управління організації наглядової діяльності, управління з методології перевірок правових питань праці.
Необхідно ознайомитися з основними завданнями, функціями та правами Департаменту.
Департамент реалізує державну політику в галузі охорони праці, здійснює державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці і при користуванні надрами.
Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також вищезгаданим положенням. У межах своїх повноважень Комітет організує виконання актів законодавства Україниі здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
Департамент узагальнює практику застосування актів законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
Слід звернути увагу на те, що основними завданнями

 
 

Цікаве

Загрузка...