WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Психофізіологічні закономірності формування трудових навичок і умінь - Реферат

Психофізіологічні закономірності формування трудових навичок і умінь - Реферат

домінанти. Трудові дії стають більш чіткими, швидкими, економними при помірному напруженні вегетативних органів.
Третя стадія виробничої вправи характеризується стійкою працездатністю на високому рівні, формуванням робочого динамічного стереотипу, автоматизацією трудових навичок. Система рефлексів, які становлять трудову операцію, відтворюється на один подразник цієї системи, участь кори головного мозку реалізується в функціях контролю і оцінки діяльності.
Показники досконалості трудових навичок та умови ефективного виробничого навчання
Досконалість трудовихнавичок оцінюється кількісними і якісними показниками роботи працівника, а також такими фізіологічними показниками:
стійкість навичок, яка характеризується варіабельністю часу виконання трудових дій, амплітудою і протяжністю траєкторії рухів;
концентрація нервових процесів, коли сформовані умовні рефлекси виникають лише у відповідь на подразники певної якості і сили і не виникають на подібні подразники, які мають інше сигнальне значення.
Умови ефективного виробничого навчання:
наявність в учня установки на підвищення якості своєї роботи, для чого обліковуються результати роботи, проводиться аналіз допущених помилок на основі контролю і самоконтролю;
постійний і поступовий перехід у процесі навчання від менш складного до більш складного, але посильного матеріалу;
правильний розподіл повторень у часі. Повторення не повинні бути надто частими, щоб не порушувати сформовані умовнорефлекторні зв'язки.
Швидкість формування трудових навичок у різних людей і на різних етапах навчання неоднакова. В деяких вона на перших етапах висока, а потім зменшується, в інших - зберігається на одному рівні або зростає. Гетерохронний характер має формування окремих трудових навичок в однієї і тієї ж особи (одні операції засвоюються раніше, інші - пізніше). Це зумовлюється як типологічними властивостями і здібностями, минулим досвідом і мотивацією людини, так і специфікою діяльності.
Трудові навички залежно від рівня їх сформованості, а також перерв у роботі можуть руйнуватися. При цьому високоавтоматизовані рухові навички дуже стійкі, а сенсорно-перцептивні - найменш стійкі, хоча швидко відновлюються.
Сутність і фактори ефективності тренування
Процес функціонального вдосконалення організму працівника з метою пристосування його до підвищених вимог діяльності шляхом систематичних повторень зростаючої складності операцій називається тренуванням.
Ефективність тренування залежить від додержання таких правил:
різнобічність фізичних вправ з метою розвитку загальних якостей рухового апарату (м'язова сила, витривалість);
поступове збільшення навантаження;
багаторазове систематичне повторення роботи через певні проміжки часу.
Наслідок тренувань:
підвищення здатності організму мобілізувати свої функціональні можливості і працювати економно;
прискорення відновлювальних процесів після роботи;
підвищення точності і швидкості дій при помірних зрушеннях в роботі фізіологічних систем;
зниження порогів чутливості аналізаторів;
зростання швидкості реакції на подразники.
Фізіологічно обґрунтований алгоритм формування трудових навичок
Формування і вдосконалення трудових навичок як динамічних рефлекторних систем вимагає фізіологічно обґрунтованого підходу, врахування специфічних вимог конкретної трудової діяльності та індивідуальних особливостей людини. Згідно з дослідженнями C. О. Косилова, фізіологічно обґрунтований алгоритм формування трудових навичок спрямований не тільки на створення усвідомлюваних працівником уявлень і понять, але і на збереження у слідах збудження в нервовій системі тих подразників, які є результатом рефлекторного, не передбаченого інструкцією пошуку. В зв'язку з цим першим кроком фізіологічно обґрунтованого алгоритму трудового навчання і вправи є вивчення трудової операції і встановлення основних факторів, які заважають формуванню навички. Другим кроком є інструктування з врахуванням психофізіологічних особливостей операції і трудових дій. Третій крок передбачає вибір фізіологічно обґрунтованих педагогічних заходів, спрямованих на усунення не усвідомлюваних учнем перешкод, зумовлених своєрідним протіканням фізіологічних процесів, які заважають засвоєнню навичок. Так, якщо низька функціональна рухливість нервових центрів рухового апарату гальмує правильне і швидке оволодіння навичками, то застосовуються вправи тренувального характеру (багаторазове повторення окремих рухів). Якщо вправи поєднуються з педагогічними заходами, спрямованими на вдосконалення структури рухів, робочої пози, застосування раціональної послідовності рухів, правильне поєднання роботи обох рук, то вони є вправами навчаючого характеру.
На початковій стадії навчання і вправ ще не сформований досконалий апарат оцінки результатів дії відповідно до інтегрального образу. Тому необхідна додаткова, термінова інформація щодо успішності виконання. Для цього застосовуються технічні засоби інформації. Повторення спроб виконати правильні дії призводять до підвищення збудливості і лабільності відповідних нервових центрів. Внаслідок цього в корі великих півкуль формується інтегральний образ правильних робочих дій, з яким потім порівнюються реально виконувані дії.
Четвертим кроком фізіологічно обґрунтованого алгоритму трудового навчання і вправ є перевірка ефективності цих заходів.
При фізіологічно обґрунтованому розвитку трудових навичок значна увага приділяється засвоєнню ритму, відчуттям, які не піддаються словесному описові, що прискорює і полегшує процес формування трудових навичок.
В процесі освоєння професійної діяльності змінюються механізми психічних властивостей особистості відповідно до вимог професії. Наявні у людини професійно важливі якості характеризуються різним рівнем розвитку, але вони не пристосовані до конкретного виду діяльності. Лише в процесі навчання відбувається функціональне об'єднання окремих професійно важливих якостей, які проявляють себе в режимі взаємодії.
Закономірності взаємодії трудових навичок
В ринкових умовах, які вимагають від робітника високої професійної мобільності, пов'язаної з переміною, набуттям нової або суміщеної професії, формування нових знань, навичок і умінь відбувається на основі уже наявних. У цьому випадку трудові навички вступають у взаємодію. В деяких випадках старі навички сприяють оволодінню новими,

 
 

Цікаве

Загрузка...