WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці - Реферат

Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці - Реферат

часу восьмигодинної робочої зміни. При меншій експозиції оцінка елемента з врахуванням експозиції, балів, визначається за формулою:
,
де Хмакс - максимальна оцінка елемента при експозиції від 90 до 100 % робочої зміни, балів; tел - час дії елемента в частках робочої зміни.
Біологічно значущі елементи, особливо провідний, тісно пов'язані з ключовими фізіологічними функціями, які властиві певним видам праці. Так, при фізичній важкій праці ключовими є обмінні процеси, діяльність серцево-судинної і дихальної систем, терморегуляція. Біологічно значущими елементами важкості праці виступають динамічні і статичні навантаження, мікроклімат, стан повітряного середовища виробничих приміщень. При розумовій праці ключовою є аналітико-синтетична функція центральної нервової системи, а біологічно значущими факторами важкості - кількість одночасно перероблюваної інформації, її новизна, складність переробки інеобхідність запам'ятовування, емоційне напруження.
Для операторської праці ключовими є функції аналізаторів, а значущими елементами важкості - сила сигналів, ступінь їх розпізнавання і щільність, складність інформації, емоційне напруження, випромінювання.
Після оцінки кожного елемента в балах розраховується середній бал як середньоарифметична величина. При цьому, якщо на робочому місці є елементи, які отримали оцінку від трьох до шести балів, то ті елементи, які оцінені в один і два бали на цьому робочому місці, не враховуються, оскільки вони не беруть участі в формуванні підвищеної категорії важкості праці. Ці елементи створюють нормальні умови життєдіяльності організму працівника. Якщо на робочому місці всі елементи оцінені одним і двома балами, то розрахунки проводяться для встановлення першої чи другої категорії важкості.
За наявності на робочому місці екстремальних елементів, значення яких з врахуванням експозиції коливаються в межах від 4,1 до 6 балів, в розрахунках інтегрального показника важкості праці враховуються тільки ці елементи, оскільки саме вони формують дуже високі категорії важкості.
Існує два методи розрахунку інтегрального показника важкості праці по елементах трудового процесу і виробничого середовища.
Перший метод базується на врахуванні визначального, "провідного" елемента, який має найвищий бал, і пропорційного до своєї бальної оцінки впливу додаткових елементів.
Інтегральний показник важкості праці, балів:
,
де Хв - визначальний елемент, який отримав найвищу оцінку, балів; - сума балів всіх інших біологічно значущих елементів без Хв; n - кількість усіх елементів.
За другим методом інтегральний показник важкості праці враховує всі біологічно значущі елементи і вираховується за емпіричною формулою:
,
де х - середня арифметична суми всіх біологічно значущих елементів, балів.
Першій категорії важкості відповідає інтегральний показник до 18 балів; другій - від 19 до 33; третій - від 34 до 45; четвертій - від 46 до 53; п'ятій - від 54 до 59; шостій - від 59,1 до 60 балів.
На практиці можливе підвищення важкості на одну категорію, якщо на працівника одночасно діють два або більше несприятливих елементи з оцінкою 4, 5 і 6 балів протягом більш як 90 % часу робочої зміни.
Зниження важкості на одну категорію дозволяється за умови, коли на робочому місці всі елементи, крім одного, сприятливі, а дія цього несприятливого елемента триває менше 80 % часу робочої зміни. Крім того, враховується відсутність впродовж декількох років виробничо зумовлених та професійних захворювань працівників, зайнятих на аналогічних робочих місцях.
Вплив важкості праці на працездатність і продуктивність праці
Між важкістю праці і втомою працівника існує залежність, яка виражається рівнянням:
,
де В - показник втоми, відн. одиниць; 15,6 і 0,64 - коефіцієнти регресії.
Знаючи показник важкості праці і показник втоми, можна обчислити працездатність за конкретних умов праці:
; .
Чим вища категорія важкості праці, тим більша втома і менша працездатність. Остання впливає на продуктивність праці, хоча ця залежність не є прямолінійною.
Експериментально було встановлено, що підвищення продуктивності праці на одиницю приросту працездатності міститься в межах 0,15-0,4 і становить в середньому 0,2.
Можливе підвищення продуктивності праці, %, за рахунок підвищення працездатності можна визначити за формулою
,
Р1 - показник працездатності до поліпшення умов праці, відн. одиниць; Р2 - показник працездатності після поліпшення умов праці і зниження категорії важкості, відн. одиниць; 0,2 - коефіцієнт, який враховує частку підвищення продуктивності праці в зв'язку з підвищенням працездатності.
Скорочення важкості праці і поліпшення умов виробничого середовища є одним з важливих резервів підвищення продуктивності праці, фактором підвищення працездатності і збереження здоров'я працівників.
Література
1. Агапова Е. Г. Основы физиологии и психологии труда. - Самара, 1991. - 149 с.
2. Асеев В. Г. Преодоление монотонности труда в промышленности. - М.: Экономика, 1974. - 191 с.
3. Влияние условий труда на работоспособность и здоровье операторов / Под редакцией А. О. Навакатикяна. - К.: Здоров'я, 1984. - 144 с.
4. Горшков С. И., Золина З. М., Мойкин Ю. В. Методики исследований в физиологии труда. - М.: Медицина, 1974. - 311 с.
5. Зинченко В. П., Мунипов В. М. Основы эргономики. - М.: Экономика, 1980. - 343 с.
6. Интегральная оценка работоспособности при умственном и физическом труде (Метод. рекомендации) / Е. А. Деревянко, В. К. Хухлаев и др. - М.: Экономика, 1976. - 76 с.
7. Климов Е. А. Введение в психологию труда. Учебник для
ВУЗов. - М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 350 с.
8. Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические рекомендации / Составители В. Г. Макушин и др. - М.: Экономика, 1988. - 116 с.
9. Косилов С. А. Очерки физиологии труда. - М.: Медицина, 1965. - 371 с.
10. Косилов С. А. Физиологические основы НОТ. - М.: Экономика, 1969. - 302 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...