WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Структура курсу БЖД (теми і література до тем) - Реферат

Структура курсу БЖД (теми і література до тем) - Реферат

екологія 10
2
2. Атмосфера, її охорона, раціональне використання
2
3. Водний басейн, його охорона, раціональне використання.
2
4. Охорона та захист земельних та надрових ресурсів, рослинного і тваринного світу.
2
5. Антропогенний вплив на природу в сучасному світі і стан здоров'я людей.
2
Тема 1. Предмет екологія.
План.
1. Визначення та основні завдання екології.
2. Визначення екології для людства.
3. Еволюція взаємовідносин людини та природного середовища.
4. Етапи екологічної кризи екосфери планети.
Література:
1. Білявський Г.О., Подул М.М., Фудуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник.-К.: Либідь, 1995.
2. Бурдіян Б.Г., Деревянко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона: Навч.посібник.-К.: Вища школа, 1993.
Тема 2 : Атмосфера, її охорона, раціональне використання.
План.
1. Склад та будова атмосфери Землі.
3. Основні джерела та види забруднювачів атмосфери.
4. Основні заходи боротьби із забрудненням атмосфери.
5. Стан повітряного середовища в Україні.
Література:
1. Білявський Г.О., Подул М.М., Фудуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник.-К.: Либідь, 1995.
2. Охорона окружающей среды/Под ред. С.В.Белова. Учебн.для студ. техн.вузов.-М.: Высш.школа, 1991.
Тема 3: Водний басейн, його охорона, раціональне
використання.
План.
1. Розповсюдження, склад і властивості води.
2. Проблеми прісної води та стічних вод.
3. Вплив с/г діяльності на водні ресурси.
4. Охорона малих річок.
5. Стан водного басейну України.
Література:
1. Білявський Г.О., Подул М.М., Фудуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник.-К.: Либідь, 1995.
2. Бурдіян Б.Г., Деревянко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона: Навч.посібник.-К.: Вища школа, 1993.
3. Охорона окружающей среды/Под ред. С.В.Белова. Учебн.для студ. техн.вузов.-М.: Высш.школа, 1991.
Тема 4: Охорона та захист земельних і надрових ресурсів,
рослинного і тваринного світу.
План.
1. Характеристика грунтів, їх ролі і значення у природі та в житті людини.
2. Заходи щодо запобігання ерозії грунтів.
3. Рекультивація земель, боротьба з опустелюванням.
4. Вплив і наслідки освоєння мінеральних ресурсів.
5. Охорона земельних надр.
6. Раціональне використання та охорона природних кормових угідь, дикорослих рослин, рідкісних та зникаючих видів.
7. Вплив людини на тваринний світ.
Література:
1. Бурдіян Б.Г., Деревянко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона: Навч.посібник.-К.: Вища школа, 1993.
2. Охорона окружающей среды/Под ред. С.В.Белова. Учебн.для студ. Техн.вузов.-М.: Высш.школа, 1991.
3. Основи екологічних знань: Навчальні матеріали.-Тернопіль, 1994.
Семінарське заняття.
Тема: Антропогенний вплив на природу в сучасному світі і стан
здоров'я людей.
План.
1. Забруднення повітряного середовища і здоров'я людини.
2. Вплив забрудненого водного середовища на здоров'я людини.
3. Земля, її ресурси і здоров'я людини.
4. Іонізуюча радіація і стан здоров'я людини.
5. Проблема збереження біорізноманіття та здоров'я людини.
6. Знищення лісів і здоров'я людини.
7. Екологічні наслідки інженерно-технічних споруд.
Література:
1. Білявський Г.О., Подул М.М., Фудуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник.-К.: Либідь, 1995.
2. Бурдіян Б.Г., Деревянко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона: Навч.посібник.-К.: Вища школа, 1993.
3. Одум Ю. Экология. В 2 томах. Пер. с англ.-М.:Мир, 1986.-Т.1-Т.2
Література.
1. Білявський Г.О., Подул М.М., Фудуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник.-К.: Либідь, 1995.
2. Бурдіян Б.Г., Деревянко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона: Навч.посібник.-К.: Вища школа, 1993.
3. Охорона окружающей среды/Под ред. С.В.Белова. Учебн.для студ. Техн.вузов.-М.: Высш.школа, 1991.
4. Основи екологічних знань: Навчальні матеріали.-Тернопіль, 1994.
5. Одум Ю. Экология. В 2 томах. Пер. с англ.-М.:Мир, 1986.-Т.1-Т.2
Пояснююча записка.
Програма курсу "Біологія" складена на основі програми по біології, затвердженої Міністерством освіти України.
Цей курс введений відповідно до рекомендацій, які викладені в Інформаційному збірнику міністерства освіти №24 за грудень місяць 1996 року. Він побудований на ідеї вивчення законів виникнення і розвитку живої матерії з необхідною інформацією з розглянутих питань. У ньому враховані сучасні досягнення і відкриття у нейробіології та інших науках, передбачається вивчення тих змін у характері природних процесів, що носять антропогенний характер, послідовне висвітлення екологічного становища на Україні, розглядаються шляхи розв'язання екологічних, природоохоронних проблем.
Поряд з цим проект програми забезпечує мінімально необхідний рівень знань теоретичних пложень, фактичного матеріалу про закони розвитку природи і місце людини в ній.
Зміст курсу дає багатийматеріал для розгляду природничо-наукових дій закону діалектики в живій природі.
Провідні ідеї курсу біології - еволюція органічного світу, походження людини і масштаби її впливу на біосферу, основи цитології і генетики - визначають зміст програму курсу біології в коледжі, послідовність розвитку основних понять.
У програмі сформульовані цілі і задачі навчання, розкривається зміст тем.
Програмою передбачено вивчення органічного зв'язку з анатомо-фізіологічними знаннями гігієнічних понять, дбайливого ставлення до свого здоров'я, людей, що оточують, на попередження і викорінення шкідливих звичок куріння і вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин.
Мета предмету - забезпечити засвоєння учнями головних положень біологічних наук про будову, життєдіяльність організмів, про структуру і функціонування екологічних систем, про їх зміни під впливом діяльності людини.
Даний курс необхідний для вивчення в коледжі, бо сприяє формуванню спеціаліста "нового типу", виходячи із складності сучасних економічних і екологічних проблем, а також розширення світогляду студентів.
Мета та завдання дисципліни
Навчання студентів з біології відбувається на основі наступного розвитку біологічних понять.
Зміст курсу загальної біології дає багатий матеріал для розгляду природничо-наукових передумов дії закону діалектики в живій природі. Під час вивчення загальної біології узагальнюються знання студентів про будову і функції рослинних і тваринних клітин, процеси живлення, дихання, виділення.
Провідні ідеї курсу біології - еволюція органічного світу, походження людини і масштаби її впливу на біосферу, основи цитології і генетики.
Програмою передбачено вивчення в органічному зв'язку з анатомо-фізіологічними знаннями гігієнічних понять, дбайливого ставлення до свого здоровя і здоровя людей, що оточують, на попередження і викорінення шкідливих звичок - куріння, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин.
Мета предмету - забезпечення засвоєння учнями головних положень біологічної науки, науки про будову, життєдіяльність організмів царств органічного світу, які вивчають, про їх індивідуальний і історичний розвиток, про систему органічного світу, структуру і функціонування екологічних систем, про їх зміни під впливом діяльності людини.
Основні вимоги до знань і вмінь студентів.
Студенти повинні знати:
" основні положення теорії Ч.Дарвіна про еволюцію органічного світу;
" головні рівні організації живої матерії, межі поширення живих організмів в біосфері;
" про походження і розвиток життя і людини на Землі, час і спосіб виділення людини з тваринного світу;
" основні групи наркотичних речовин і особливості їх дії на людину, про шкідливість їх вживання;
" особливості, шляхи зараження та попередження нової хвороби ХХ століття - СНІДу;
" положення клітинної теорії;
" основну генетичну термінологію і символіку, закони спадковості, значення генетики для медицини, селекці;
Студенти повинні вміти:
" пояснювати виникнення різноманітних видів живих організмів та їх пристосування до умов середовища;
" складати таблиці, які відображають етапи розвитку життя на Землі;
" давати визначення понять "біосфера", "популяція", "екосистема", "біоценоз";
" користуватися мікроскопом, виявляти основні компоненти клітини, порівнювати клітини - рослину і тварину;
" обгрунтувати шкідливість нікотину, алкоголю, наркотичних засобів;
" пояснювати механізм передачі ознак з покоління в покоління і появи мінливості у потомків;
" вирішувати генетичні завдання і складати прості родовідні карти;
" користуватися науково-популярною літературою, довідниками.

 
 

Цікаве

Загрузка...