WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Психофізіологічні принципи організації роботи оператора - Реферат

Психофізіологічні принципи організації роботи оператора - Реферат

надекстремальним.
Комфортне виробниче середовище забезпечує оптимальну динаміку працездатності людини і збереження її здоров'я.
Порівняно дискомфортне виробниче середовище протягом певного часу забезпечує задану працездатність і збереження здоров'я працівника, однак викликає у нього неприємні суб'єктивні відчуття та функціональні зміни, які не виходять за межі норми.
Екстремальне виробниче середовище призводить до зниження працездатності оператора і викликає функціональні зміни, які виходять за межі норми, але не ведуть до патологічних змін.
Надекстремальне виробниче середовище призводить до патологічних змін в організмі працівника і створює неможливість виконання роботи.
З метою зменшення несприятливого впливу елементів виробничого середовища на оператора при проектуванні системи "людина-техніка-середовище" необхідно враховувати такі вимоги:
нормовані виробничі елементи при їх комплексній взаємодії не повинні негативно впливати на здоров'я людини при професійній діяльності протягом тривалого часу (роки);
допустимі параметри несприятливих факторів затривалістю та інтенсивністю впливу не повинні викликати протягом робочого дня зниження надійності і ефективності діяльності оператора.
Раціоналізація діяльності оператора виходить з її алгоритмічного описування, тобто сукупності елементарних актів. Такими елементарними актами є оперативні одиниці сприймання або витягнення з пам'яті образів, понять, суджень, а також дії (прості або складні), які мають закінчений характер в діяльності оператора. До останніх відносяться відлік показань прикладів, обчислювальні операції, увімкнення тумблерів і т. п.
Оперативні одиниці можуть бути двох видів:
логічні (образ, поняття, судження), які використовуються як інформаційні одиниці;
оператори, тобто ті чи інші дії людини.
Раціоналізація праці оператора передбачає оптимізацію інформаційних потоків, раціоналізацію трудових рухів і дій та відповідну організацію робочого місця.
Засоби відображення інформації та принципи їх компонування
Інформація про стан керованого об'єкта поступає від засобів відображення інформації (ЗВІ), якими є різні прилади і які формують сенсорне поле на робочому місці. За функціями інформації ЗВІ поділяються на командні (цільові) і ситуаційні. Перші дають відомості про необхідні дії для досягнення мети, другі - інформацію щодо протікання технологічного процесу та описують наявну ситуацію.
За способом використання показників ЗВІ поділяються на три групи:
для контрольного читання. Оператор встановлює наявність чи відсутність умов роботи, норму чи відхилення від неї якихось параметрів;
для кількісного читання. Ці індикатори передають інформацію у вигляді числових значень;
для якісного читання. Інформація вказує на напрямок зміни керованого параметра.
За формою сигналів розрізняють абстрактні ЗВІ, які передають інформацію у вигляді символів (цифри, букви, геометричні фігури), і ЗВІ, які передають інформацію у формі зображення об'єктів, властивостей.
За рівнем деталізації інформації ЗВІ можуть бути інтегральними і детальними. На інтегральних індикаторах інформація видається в узагальненому вигляді.
Засоби відображення інформації є технічною основою для побудови інформаційної моделі процесу керування.
Інформаційна модель повинна відповідати таким вимогам:
за змістом адекватно відображати об'єкти керування і навколишнє середовище;
за кількістю інформації забезпечувати оптимальний інформаційний баланс і запобігати як дефіциту, так і перевантаженню інформацією оператора;
за формою і композицією відповідати завданням оператора щодо управління і його психофізіологічним можливостям щодо сприймання і переробки інформації.
Системи відображення інформації виконуються у вигляді табло, мнемосхем, приладних панелей і щитів.
Відповідність швидкості інформації, що надходить, пропускній здатності оператора забезпечується шляхом організації потоків інформації.
Для зменшення перевантаження інформацією необхідно:
подавати інформацію завчасно, до початку виконання дій;
зменшити потік інформації до необхідного мінімуму;
передбачити можливість фільтрації інформації, тобто дати можливість оператору відбирати дані відповідно до умов роботи;
виділити максимально можливий час для прийняття рішення;
зберігати на індикаторі інформацію за бажанням оператора протягом необхідного часу.
Усі сигнали, які надходять до оператора, поділяються на:
аварійні;
важливі відхилення від технологічного режиму, які можуть перейти в аварію;
відхилення другорядних технологічних параметрів і техніко-економічних показників;
незначні порушення правил технічної експлуатації.
Насамперед мають з'являтися сигнали, які вимагають екстреного втручання. Останні сигнали подаються по черзі, по мірі обробки найбільш важливих. Аварійні сигнали подаються негайно в оптимальну зону сприймання (центральна панель). Якщо в цей час з'являються сигнали другої групи, то вони надходять до периферійної зони сприймання. Сигнали третьої і четвертої груп в цей час затримуються в пам'яті машини.
При компонуванні приладів необхідно враховувати важливість, послідовність, частоту і тривалість використання кожного з них.
Основні принципи компонування засобів відображення інформації такі:
принцип лаконічності. Засіб містить лише ті елементи, які необхідні для забезпечення оператора інформацією про стан об'єкта і вибору оптимального способу впливу;
принцип узагальнення і уніфікації означає, що не слід виносити на засоби відображення елементи, які позначають несуттєві конструктивні особливості керованих об'єктів;
принцип акценту на елементах контролю і керування. Це значить, що незалежно від розмірів цих елементів їх символи повинні виділятися дуже чітко;
принцип автономності. Засоби відображення, які

 
 

Цікаве

Загрузка...