WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Увага і воля у процесі праці - Реферат

Увага і воля у процесі праці - Реферат

дій у межах однієї діяльності, необхідністю переходу до нової діяльності або здійснюватися з метою відпочинку, коли попередня робота втомила працівника.
Якщо робота протягом тривалого часу залишається незмінною, а змінюються лише об'єкти або операції, то має місце переключення уваги в рамках її стійкості. Таке переключення уваги запобігає перевтомі працівника, підвищує стійкість уваги. Показники переключення уваги такі:
час, необхідний для переходу від однієї діяльності чи операції до другої;
продуктивність праці (порівняно з діяльністю без переключення уваги);
якість, точність роботи.
Переключення уваги може бути повним і неповним. Повне переключення працівника на інший вид діяльності характеризується повним відволіканням його уваги від попередньої роботи. При неповному переключенні рівень зосередженості уваги працівника недостатній для успішного заняття новим видом діяльності. Переключення уваги може бути довільним, коли працівник свідомо контролює об'єкти свого сприймання, і мимовільним, викликаним відволіканням від основної діяльності через появу сильних побічних подразників або в зв'язку з втомою.
Ефективність переключення уваги залежить від особливостей змінюваних видів діяльності і ставлення до них працівника. Так, швидкість і легкість переключення уваги зменшуються при переході від легкої до більш важкої діяльності, від змістовної до менш цікавої роботи, від незавершеної роботи до наступного завдання, від роботи, яка вимагала глибокого зосередження, до іншої. Швидкість переключення уваги зумовлюється також індивідуальними особливостями особистості, типом вищої нервової діяльності.
Повільність переключення уваги в багатьох видах діяльності є причиною зниження якості роботи і часто може призводити до нещасних випадків, травматизму на виробництві.
Зазначені якості уваги є професійно важливими, їх необхідно формувати в процесі виробничого навчання і враховувати при професійному відборі та розміщенні кадрів на виробництві.
Методи вивчення уваги
В процесі праці всі властивості уваги зазнають динамічних змін і досить адекватно відбивають рівень працездатності працівника. Тому дослідження показників уваги протягом робочого дня необхідне для оцінки динаміки працездатності працівників у конкретних виробничих умовах.
Рівень стійкості та концентрації уваги вивчається методом "переплутаних ліній". На бланку з зображенням 25 переплутаних ліній необхідно простежити хід кожної лінії і в кінцевій її точці поставити той самий номер, який стоїть на початку. На виконання завдання дається 7 хв. Оцінка роботи здійснюється в балах від 1 до 9 (1 бал відповідає 7 правильно відстеженим лініям, 9 балів - 25 лініям). У виробничих умовах можна обмежити час виконання завдання 2 хв, а оцінку здійснювати за трибальною системою: п'ять правильно відстежених ліній - відмінно, чотири - добре, три - задовільно.
Обсяг уваги вивчається методом "відшукування чисел". Працівник повинен переглянути бланк-таблицю з числами від 1 до 40, розміщеними у 25 клітках у довільному порядку, і записати у зростаючому порядку відсутні на бланку 15 чисел (рис. 5.4).
Робота виконується протягом 1,5 хв. Враховуються продуктивність (правильно знайдені числа за цей час) і якість роботи (помилками є пропуск числа та неправильно записане число) як відношення правильно записаних чисел до 15. Застосовуються також бланки-таблиці з числами від 1 до 70 у 49 клітках. Тривалість роботи становить 4 хв.
37 16 9 5 20 2 24 15 4 8
1 34 8 23 16 18 10 6 17 22
13 29 6 17 25 13 3 21 9 1
38 26 39 19 3 7 9 14 23 11
2 32 14 12 7 25 12 5 20 16
Рис. 5.4. Бланк-таблиця для відшукування відсутніх чисел Рис. 5.5. Бланк-таблиця для відшукування чисел у зростаючому порядку
Простішим є метод Шульте - відшукування чисел у зростаючому порядку від 1 до 25 по таблиці, в якій вони розміщені довільно (рис. 5.5). Якщо працівник справляється з завданням за 30 с, то в нього великий обсяг уваги, від 30 до 44 с - середній, за 45 с і більше - обсяг уваги дуже малий.
Для вивчення стійкості, розподілу і переключення уваги використовуються різноманітні коректурні буквені таблиці - Анфімова, Коновалова, Іванова-Смоленського (додатки 1, 2, 3).
Наприклад, у коректурній таблиці Анфімова, в якій у 40 рядках налічується по 40 букв (а, в, е, и, к, н, с, х), працівник повинен переглянути кожний рядок і відповідним способом закреслити дві букви, а одну обвести кільцем ( с а к ).
На виконання завдання дається 5 хв. Результати роботи визначаються кількістю переглянутих; правильно закреслених; пропущених; неправильно закреслених букв і характеризуються продуктивністю та якістю.
Швидкість виконання завдання обчислюється за формулою:
,
де V - швидкість, букв/с; N - загальна кількість переглянутих букв; t - час, с.
Показник уваги (у відсотках) обчислюється за формулою:
,
де т - кількість помилок (пропущені і неправильно закреслені букви).
Показник уваги: низький - менше 37 %; середній - 37-50 %; високий - більш як 51 %.
Показник продуктивності роботи визначається за формулою:
,
де Е - показник продуктивності; К - коефіцієнт якості.
Коефіцієнт якості роботи обчислюється за формулою:
,
де п - кількість правильно закреслених букв.
Очевидно, що за відсутності помилок коефіцієнт якості дорівнює одиниці, за наявності помилок він завжди менший за одиницю.
Для визначення показників переключення уваги використовується методика "відшукування чисел з переключенням" (методика Шульте). У квадраті, поділеному на 49 кліток, у довільному порядку розміщені 24 чорних і 24 червоних числа. Біля кожного числа стоїть буква. Крім цього бланка, працівникові дається ще один бланк для реєстрації відповідей у вигляді двох колонок - чорних і червоних чисел. При цьому червоні числа розміщені у зростаючому, а чорні - у спадному порядку. Передпрацівником ставиться завдання відшукувати у таблиці по черзі червоні і чорні числа, перші в порядку зростання, другі в порядку спадання. Наприклад, червоне число "1", потім чорне число "24", червоне - "2", чорне - "23" і т. д. Після відшукання кожного числа необхідно у відповідну колонку записати букву, яка стоїть поряд з ним. Результат роботи оцінюється тривалістю часу, затраченого на її виконання, який переводиться у бали (менш як 4 хв - 10 балів, більш як 10 хв - 1 бал).
Зразки бланків до методики "відшукування чисел з переключенням"
7у 4в 15в 8ч 11к 1г Напівжирні Прості
14щ 18л 21ф 15з 3и 19ф 17з 1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 - 24 -
23 -
22 -
21 -
20 -
19 -
18 -
17 -
16 -
15 -
14 -
13 -
12 -
11 -
10 -
9 -
8 -
7 -
6 -
5 -
4 -
3 -
2 -
1 -
7ж 2х 11т 10с 23м 8м 10а
17б 14п 6р 20п 23ш 13ч 5у
9ж 3л 22б 1е 16ц 6д 13н
2ч 4ц 22а 20а 12х 19р 24в
16н 12т 18с 9к 21г 21д 5о
Рис. 5.6. Бланк-таблиця для відшукування чисел з переключенням
Динаміку показника переключення уваги можна вивчати також методом чорно-червоних таблиць Платонова, на яких, крім чисел, нанесені координатні позначення. Переглядаючи таблицю, працівник не записує значення відшукуваних чисел, а лише їхні координати. При цьому послідовно чергуються чорні і червоні числа - перші у зростаючому (1-25), а другі у спадному порядку (24-1).
1 19 8 24 9 20 15 6
2 23 4 5 12 1 24 13
3 6 14 18 17 22 2 11
4 9 22 11 7 21 8 3
5 3 7 2 23 16 19 16
6 17 13 1 21 5 10 25
7 12 15 10 18 20 4 14
a b c d e f h
Рис. 5.7. Таблиця Платонова
Наприклад, чорне число "1" слід записати як е2, а червоне 24 - як f2. Визначається час роботи і кількість допущених помилок.
Простішою є методика вивчення переключення уваги за допомогою червоно-чорної таблиці Шульте-Платонова (без координатів), коли працівник спочатку називає чорні числа у

 
 

Цікаве

Загрузка...