WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Мислення у процесі праці - Реферат

Мислення у процесі праці - Реферат

розв'язання практичних завдань, у тому числі і завдань управління, в результаті якого формується суб'єктивна модель операцій і дій, яка забезпечує розв'язання поставленого завдання.
У процесі праці людина мислить професійними поняттями, тобто у неї формується професійний склад мислення.
Професійне мислення - це інтелектуальна діяльність щодо розв'язання професійних завдань. Високий рівень професіоналізму працівника пов'язаний з теоретичним, творчим мисленням і розвиненим практичним інтелектом.
Об'єктивний процес інтелектуалізації праці вимагає формування у працівника мислення, спрямованого на оновлення знань, підвищення кваліфікації, знаходження нових, оригінальних способів розв'язання проблем, прогнозування ситуацій і прийняття нестандартних рішень.
За умов переходу до ринкової економіки формою відображення економічної дійсності стає економічне мислення - узагальнене пізнання людьми економічних процесів і явищ, їх істотних зв'язків в економічних поняттях і категоріях.
Індивідуальні особливості мислення
Індивідуальні особливості мислення у різних людей зумовлені різним співвідношенням і рівнем розвитку його видів, а також якостями пізнавальної діяльності.
Серед якостей розуму виділяють: глибину, широту, гнучкість, критичність, самостійність, конкретність, послідовність, швидкість думки.
Глибина розуму характеризується вмінням проникати в суть проблеми і всебічно її розглядати, виявляти причини, передбачати наслідки явищ і подій.
Широта розуму проявляється у вмінні охопити широке коло питань, творчо мислити в різних галузях знань.
Гнучкість розуму пов'язана з вмінням змінювати способи вирішення проблем залежно від конкретних умов.
Критичність розуму - це вміння не підпадати під вплив чужих думок, а правильно оцінити їх сильні і слабкі сторони, а також свої висновки і дії.
Самостійність розуму проявляється у вмінні самому побачити проблему і вирішити її.
Конкретність розуму означає вміння не тільки охопити всю проблему, а й виокремити в ній найбільш суттєве й важливе.
Послідовність думки - це вміння швидко приймати правильні, обгрунтовані рішення.
Сукупність усіх розумових здібностей, які забезпечують людині можливість вирішувати різноманітні завдання, називається інтелектом. Інтелект як здатність раціонально мислити, розумно діяти, зокрема у сфері трудової діяльності, дозволяє людині свідомо адаптуватися до навколишнього середовища.
Методи вивчення мисленнєвих процесів
Вивчення мисленнєвих процесів працівників використовується для оцінки динаміки їхньої працездатності та індивідуальних особливостей вирішення конкретних задач, зумовлених змістом трудової діяльності.
Індивідуальні особливості вирішення задач проявляються у швидкості, інтелектуальній активності, тобто у знаходженні найбільш раціональних методів, та якості, а зміни цих показників протягом робочого дня свідчать про характер динаміки працездатності і розвиток втоми працівників. Найбільш поширеними є методики: "кількісні відношення", "числові ряди", "відшукування аналогій", "арифметичний рахунок", тест "виключення понять" та ін. [19].
Методика "кількісні відношення" застосовується для оцінки логічних умовиводів, коли на основі відомих суджень формулюються нові судження. Працівникові пропонують вирішити 18 однотипних логічних задач, в яких потрібно зробити висновок про співвідношення між двома величинами, тобто визначити і записати, яка з величин є більшою. Наприклад:
; ; ;
На виконання всіх завдань відводиться 5 хвилин. Враховуються продуктивність (кількість виконаних завдань) і точність виконання роботи в різні періоди робочого дня.
Методика "числові ряди" використовується для оцінки логічного мислення. Працівникові дають бланки, на яких надруковані ряди чисел (не менше 7):
2, 4, - - 32, 64, 128;
24, 21, 19, 18, 15, 13 - -;
1, 4, 9, 16 - - 49, 64, 81, 100;
1, 3, 6, 8, 16, 18 - - 76, 78.
Необхідно встановити закономірність у послідовності чисел і підібрати числа, які повинні доповнити ряд. На виконання роботи дається 10 хвилин. Враховуються кількість і правильність вирішення задач.
Для оцінки логічності мислення, встановлення логічних відношень між поняттями призначені методики "виключення понять" і "відшукування аналогій".
Суть тесту "виключення понять" полягає в тому, що працівникам зачитуються декілька серій слів (15-20). Кожна серія складається з п'яти слів, з яких чотири об'єднані спільним родовим поняттям, а п'яте не відноситься до цього поняття. Після зачитання кожної серії працівник протягом 10 с повинен визначити зайве слово і записати рядом з номером серії. Наприклад, ялина, береза, роза, дуб, сосна. Зайвим буде слово "роза". Враховуються кількість правильних відповідей.
Методика "відшукування аналогій". Працівникові дають бланк, у лівій частині якого надруковані пари слів, що знаходяться між собою в певних логічних відношеннях. У правій частині бланка під кожним заданим словом надруковані п'ять інших слів, з яких одне пов'язане з заданим словом логічним зв'язком, аналогічним вихідній парі. Потрібно визначити і підкреслити це слово. Наприклад,
Театр
Глядач Бібліотека
а) полиці, б) книги, в) читач,
г) бібліотекар, д) комп'ютер
Таких завдань 19. Час виконання 3 хвилини. Враховується кількість правильних відповідей.
Методика "арифметичний рахунок" використовується для оцінки швидкості мисленнєвих процесів, продуктивності операцій мислення, виявлення динаміки втоми.
Працівникам дають бланки, які містять 70 арифметичних задач, що передбачають виконання чотирьох арифметичних дій. Всі ці дії потрібно здійснювати "подумки" і записувати відповіді під рискою.
Приклад завдання, що містить 10 задач, наведено далі.
53 74 94 9 40 85 6 100 93 40
+ 47 - 66 - 87 ? 5 : 5 - 57 ? 5 - 73 - 58 ? 2
: 2 ? 4 ? 3 - 39 + 79 : 4 ? 3 : 3 : 5 - 55
- 41 + 48 - 15 ? 4 - 69 ? 5 - 72 ? 5 ? 3 : 4
? 3 : 8 : 6 + 76 : 3 + 58 : 2 + 47 + 79 ? 3
На виконання семи таких завдань дається 10 хвилин. Враховується кількість правильно вирішених задач і помилок.
Ці методики використовуються також при проведенні професійного відбору. Для цього результати індивідуальних досліджень переводять у бали.
Література
1. Агапова Е. Г. Основы физиологии и психологии труда. - Самара, 1991. - 149 с.
2. Асеев В. Г. Преодоление монотонности труда в промышленности. - М.: Экономика, 1974. - 191 с.
3. Влияние условий труда на работоспособность издоровье операторов / Под редакцией А. О. Навакатикяна. - К.: Здоров'я, 1984. - 144 с.
4. Горшков С. И., Золина З. М., Мойкин Ю. В. Методики исследований в физиологии труда. - М.: Медицина, 1974. - 311 с.
5. Зинченко В. П., Мунипов В. М. Основы эргономики. - М.: Экономика, 1980. - 343 с.
6. Интегральная оценка работоспособности при умственном и физическом труде (Метод. рекомендации) / Е. А. Деревянко, В. К. Хухлаев и др. - М.: Экономика, 1976. - 76 с.
7. Климов Е. А. Введение в психологию труда. Учебник для
ВУЗов. - М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 350 с.
8. Количественная оценка тяжести труда. Межотраслевые методические рекомендации / Составители В. Г. Макушин и др. - М.: Экономика, 1988. - 116 с.
9. Косилов С. А. Очерки физиологии труда. - М.: Медицина, 1965. - 371 с.
10. Косилов С. А. Физиологические основы НОТ. - М.: Экономика, 1969. - 302 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...