WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Гігієнічні вимоги до розміщення формування ДСМК в населених пунктах. Перспективні польові споруди медицини катастроф - Реферат

Гігієнічні вимоги до розміщення формування ДСМК в населених пунктах. Перспективні польові споруди медицини катастроф - Реферат

лікувальних та провідних профільних закладах. Ці бригади в повсякденних умовах працюють на базі стаціонару, отримують необхідний рівень підготовки, а в разі назрілої необхідності працюють згідно з "Планами медико-санітарного забезпечення населення в екстремальних ситуаціях".
Рекомендований склад штатних спеціалізованих бригад постійної готовності другої черги наведено в табл. 1.
Таблиця 1 Спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги
Склад бригад Профіль бригад
хірургічний терапевтичний токсико-терапевтичний Психо-неврологічний
Лікар-хірург 2
Лікар-анестезіолог 1
Лікар-терапевт 1
Лікар-токсиколог 1
Лікар-психіатр 1
Лікар-невропатолог 1 1 1
Фельдшер (медсестра) 2
Операційна сестра 1
Медсестра-анестезист 1 1
Фельдшер-лаборант 1
Всього 5 2 4 4
Позаштатні спеціалізовані бригади постійної готовності ДСМК другої черги, як правило, створюються при лікарнях швидкої медичної допомоги, міських та районних лікарнях, які надають ургентну допомогу в системі швидкої медичної допомоги адміністративної території, при відомчих лікувальних закладах і провідних профільних науково-дослідних та лікувальних закладах, що розташовані на цій території. Ці бригади формуються із висококваліфікованих фахівців і направляються в лікувальні заклади другого етапу медичної евакуації у разі НС.
Склад позаштатної спеціалізованої бригади постійної готовності другої черги рекомендується визначити аналогічно складу штатної бригади. При закладах, які формують ці бригади, створюється відповідний запас медичного обладнання та медикаментів.
Як правило, всі штатні та частина позаштатних спеціалізованих бригад постійної готовності ДСМК другої черги територіального рівня одночасно визначаються Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з територіальними органами охорони здоров'я як спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги державного рівня.
Санітарно-епідеміологічні загони формуються на основі санітарно-епідеміологічних закладів і складаються із спеціалізованих бригад (епідеміологічних, гігієнічних та радіологічних). Вони виконують функції пересувних частин СЕС для проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів,
Спеціалізовані протиепідемічні бригади створюються на основі науково-дослідних установ санітарно-епідеміологічного профілю і використовуються для проведення протиепідемічних заходів у районах НС, насамперед у разі виникнення осередків особливо небезпечних інфекцій.
Санітарні дружини та санітарні пости створюються на підприємствах, у господарствах та населених пунктах для надання першої медичної допомоги потерпілим у разі НС переважно на об'єктах свого фор-мування. На підприємствах санітарні дружини створюються у кожній зміні. На великих підприємствах, у навчальних закладах можуть створюватись загони санітарних дружин.
Організаційна структура ДСМК передбачає два рівні: державний та територіальний.
Сили і засоби державного рівня управління функціонально підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України і беруть участь у ліквідації наслідків НС, у разі яких можливості територіальних (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) органів та закладів охорони здоров'я не відповідають існуючим потребам і виникає необхідність у залученні додаткових сил та засобів. Державний рівень включає спеціально визначені медичні сили і засоби Міністерства охорони здоров'я України, інших міністерств і відомств та органів управління охорони здоров'я адміністративних територій, що призначені діяти на всій території України у разі НС. До основних структур державного рівня належать Український на-уково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, за погодженням з відповідними органами виконавчої влади бригади постійної готовності першої і другої черги, лікувальні заклади як Міністерства охорони здоров'я, так і інших міністерств і відомств, а також відповідна кількість ліжок спеціалізованого ліжкофонду медичних закладів міністерств, відомств та органів управління адміністративних територій.
У зв'язку з тим що до складу сил ДСМК державного рівня входять медичні заклади різного підпорядкування, координацію діяльності їх у разі виникнення екстремальних ситуацій здійснює центральна координаційна комісія, що створюється Кабінетом Міністрів України. Персональний склад; центральної координаційної комісії визначається Міністерством охорони здоров'я України.
ДСМК на територіальному рівні організовується в системі Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь (відділів) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Визначення медичних сил і засобів ДСМК територіального рівня покладається на Міністерство охорони здоров'я України за погодженням з Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством транспорту, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданням органів охорони здоров'я-Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
До медичних сил і засобів ДСМК територіального рівня належать територіальні центри екстреної медичної допомоги, визначені органами управління охорони здоров'я цієї території лікувальні заклади системи охорони здоров'я та відомчі лікувальні заклади, що розташовані на цій території, бригади постійної готовності першої черги, спеціалізовані бригади постійноїготовності другої черги та інші формування. Головним закладом ДСМК територіального рівня є територіальний центр екстреної медичної допомоги.
Керівництво ДСМК територіального рівня під час ліквідації медико-санітарних наслідків екстремальних
ситуацій покладається відповідно на Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
До складу сил ДСМК територіального рівня входять медичні заклади різного підпорядкування. Координацію їх діяльності у разі виникнення екстремальних ситуацій здійснює територіальна координаційна комісія, що утворюється відповідно Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміні-страціями. Координаційні комісії є постійно діючими дорадчими позаштатними Органами. Комісії узгоджують склад та порядок використання у НС медичних сил і засобів, що мають бути визначені відповідними органами виконавчої влади у функціональне підпорядкування ДСМК, програму розвитку ДСМК, заходи щодо удосконалення Організації та функціонуванні ДСМК, плани заходів щодо забезпечення постійної готовності ДСМК до виконання покладених на неї завдань, заходи щодо підготовки фахівців ДСМК, Координують роботу щодо створення і використання резерву медичних і матеріальних ресурсів.
До складу територіальної координаційної комісії входять представники територіальних органів управління охорони здоров'я, територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медичних закладів як Міністерства охорони здоров'я, так і відомчого підпорядкування, а також інші представники. Роботою територіальної комісії керує її голова, а в разі відсут-ності голови - за його дорученням один із його заступників. Головою територіальної комісії є відповідно міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальники управлінь (відділів) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Заступники голови комісії призначаються її головою.
Загальний склад територіальної комісії визначається відповідно Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, та Севастопольською міськими державними адміністраціями після погодження із зацікавленими органами, представники яких входять до складу комісії, а персональний склад затверджує, її голова.
Л і т е р а т у р а :
1. Черняков Г. О., Медицина катастроф, - К., Здоровя, 2001.
2. Комаров А.В., Военно-медицинская підготовка. - М. Медицина 1984р.
3. Заражан В.М., Медицина транспортних катастроф. - Одеса.

 
 

Цікаве

Загрузка...