WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Валеологія. Організм людини біоенергетична система - Реферат

Валеологія. Організм людини біоенергетична система - Реферат


Реферат на тему:
Валеологія. Організм людини біоенергетична система
ПЛАН
1. Біоенергія.
2. Інформаційно-енергетичні контакти людини.
3. Аура.
4. Чакра (енергетичний центр).
5. Динаміка енергії в організмі людини.
1. БІОЕНЕРГІЯ
Усі відомі нам представники стародавньої східної медицини стверджували, що організм людини є невід'ємною частиною Космосу. Людський організм - складноорганізована і саморегульована біоенергетична динамічна система, що перебуває у певній рівновазі з зовнішнім світом. Людині, як і кожному живому організмові, властива наявність власного біоенергетичного поля - біополя.
*Йога - найдавніша наука, що займається питаннями фізичного, морального, психічного та духовного благополуччя людини як єдиного цілого. Йога означає дисциплінованість душі та тіла.
Біополе - це складне специфічне психофізичне поле, що існує довкола живих організмів і всередині них.
Учені вказують на наявність електромагнітного та інших видів випромінювань, які заповнюють увесь світовий простір. Важливість цієї обставини для існування земної біосфери відзначав В.І.Вернадський. "Довкола нас, -писав він, - у нас самих, всюди і скрізь, без перерви, вічно змінюючись, збігаючись і зіштовхуючись, ідуть випромінювання різної довжини хвиль - від хвиль, довжина яких обчислюється десятимільйонними долями міліметра, до довгих, що вимірюються кілометрами. Увесь простір заповнений ними. Нам важко, мабуть, і неможливо образно уявити це середовище - космічне середовище світу, у якому ми живемо і в якому - в одному і тому ж місці та в один і той же час - ми розрізняємо і вимірюємо все нові й нові випромінювання".
Просторова енергія (енергія космосу) акумулюється біологічними об'єктами і, трансформуючись у біоенергію, бере участь у процесах їхньої життєдіяльності.
Біоенергія - це складний комплекс хвильових енергетичних процесів, які притаманні живим організмам і пов'язані з енергоінформаційним полем Всесвіту. Біоенергія акумулюється і трансформується біологічним об'єктом, забезпечуючи процеси життєдіяльності. Ці процеси можна свідомо цілеспрямовано формувати. Згідно з висловлюванням В.І.Вернадського, Космос впливає на людину через біополе, а кожний предмет е носієм, біополя. Сумарне ж біополе Землі становить собою "сферу розуму".
Уперше про біопольові взаємодії згадувалось у давньоіндійській філософії, яка пов'язала безпосереднє співіснування людини з Космосом, з усім Всесвітом у цілому, надавши індивідуальному життю Вселенського значення.
Організм людини функціонує на фоні електромагнітних та інших полів, через які він резонує і взаємодіє з різноманітними силами Всесвіту. При цьому зовнішні електромагнітні поля можуть модулювати електромагнітні сигнали індивіда, порушуючи існуючий у ньому електромагнітний баланс, а цим самим і управління функціями організму. Тобто життя людини як мікрокосмічної частини природи залежить від постійного припливу енергії з макрокосмосу і керується тими ж силами і законами, котрі діють у Всесвіті. В експериментальних розробках учених Л.Чижевського, В.І.Вернадського підтверджується тісна залежність явищ, які відбуваються в біосфері, від космічних факторів. Доведеної факт високої чутливості усіх живих організмів (одноклітинних І багатоклітинних) до електромагнітних полів різних частот.
Живі системи й організм людини складаються з клітин. Клітина має систему, що забезпечує здійснення складних біоенергетичних процесів. Вивченню цих процесів у наш час велику увагу приділяють біофізики, біологи, радіологи та спеціалісти інших наук.
В.І.Вернадський зазначав, що будь-яка речовина - жива і нежива - оточена фізичним полем. Проте ці поля мають різні властивості. Живі об'єкти здатні змінювати своє випромінювання, спрямоване на динамічні системи, а неживі - ні. Ученими встановлено, що людина реагує на зміну напруженості магнітного поля величиною 0,001 ерстеда (для порівняння: магнітне поле Землі дорівнює 0,4 ерстеда, а сильна магнітна буря змінює це поле на соті або тисячні долі процента).
Людський організм - це не просто фізична структура, що складається з молекул, а структура, котра має, як і все існуюче, енергетичні поля. Енергію цих полів називають по-різному: "прана" - в Індії, "чі" - у Китаї, "кі" - у Японії. Наукова її назва - біоплазматичне поле енергії, лептонові польові структури.
Біоенергія - це первородна, життєдайна, основоположна універсальна енергія. Людина отримує цю енергію від матері під час народження, а потім певну частину акумулює додатково протягом життя. На відміну від кровоносних судин і крові, біомеридіани та біоенергія невидимі.
В античній філософії, починаючи з Арістотеля, ефір як субстанція "небесної сфери" та світил уважався "п'ятим елементом" (чотири елементи - це земля, вода, повітря, вогонь).
Учені називають енергію п'ятим станом речовини, оскільки цей стан за своїми властивостями відрізняється від чотирьох відомих: твердого, рідкого, газоподібного і плазмового.
2. ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНТАКТИ ЛЮДИНИ
Встановлено, що електричні імпульси та процеси, які виникають у рослинах, мають багато спільного з енергетичними процесами, що відбуваються в організмі людини.
Виявлено зв'язок між чутливістю та подразливістю у рослин і людини. Цей зв'язок підтверджується і результатами проведених досліджень шкірно-гальванічного рефлексу між рослиною і тваринним організмом.
Нагадаємо, що в основі шкірно-гальванічнрго процесу лежить механізм зміни енергетичних параметрів шкіри. Одним із компонентів цього механізму є зниження електрошкірного опору, Іншим - виникнення в шкірі власних електричних потенціалів.
Для виявлення взаємодії тваринного організму і рослини проводили такий експеримент.
Живу креветку клали на площину, закріплену над посудиною з киплячою водою. Поряд розміщували рослину з прикріпленими датчиками, якими реєстрували "шкірно-гальванічну" реакцію.
Коли площина переверталась (це відбувалось у невідомий час навіть для дослідника), креветка падала в киплячу воду і гинула. При цьому на стрічці приладу, призначеного для реєстрації "шкірно-гальванічної" реакції рослини, з'являлась позначка.
У результаті експерименту встановлено, що в момент загибелі тварини у рослини, яка перебуває поблизу, виникає "шкірно-гальванічна" реакція.
Рослина є системою живих клітин, позбавлених, як відомо, спеціалізованої нервової регуляції, креветка ж має примітивну нервову систему. Креветка і рослина перебувають на різних еволюційних рівнях, але все таки здатні в певному розумінні спілкуватися, розуміти одна одну на єдиній "біологічній" мові.
Ви знаєте, що людина знаходиться на більш високому еволюційному рівні і, природно, також володіє шкірно-гальванічним рефлексом. Це означає, що й вона, вірогідно, може "спілкуватись" певною біоенергетичною мовою з живими організмами.
Ученими проведено експеримент, у якому досліджували біоінформаційний (біоенергетичний) контакт людини і рослини (мал. 3).
Мал. 3.Експериментальне виявлення біоінформаційного контакту людини і рослини
Для того, щоб управляти психічним станом людини, наприклад викликати у неї максимально інтенсивні емоційні реакції, її вводили в гіпнотичний стан (за звичайних умов цього досягти складно). Гіпнотизер здатний пробудити у піддослідного сильні емоційні переживання, а також у певний час увімкнути і вимкнути психоенергетичну реакцію емоційного стану.
Умови експерименту були такі: в одній ізольованій кімнаті розташовувались піддослідна і гіпнотизер, на відстані кількох метрів від них ставили рослину. У другій кімнаті, в якій знаходився електроенцефалограф, перебував

 
 

Цікаве

Загрузка...