WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Землетрус, вулкан, зсув, сель, повень, лавина, ураган, пожежа - природні небезпеки (небезпечність та правила поведінки людей) - Реферат

Землетрус, вулкан, зсув, сель, повень, лавина, ураган, пожежа - природні небезпеки (небезпечність та правила поведінки людей) - Реферат

та знищення врожаю сiльськогосподарських культур;
" вимивання родючого шару грунту;
" псування та нищення сировини, палива, продуктiв харчування, добрив тощо;
" загроза iнфекцiйних захворювань (епiдемii);
" погiршення якостi питної води;
" загибель людей.
Повенi вiдрiзняються вiд iнших стихiйних лих тим, що деякою мiрою прогнозуються. Але прогнозувати ймовiрнiсть повенi набагато легше, нiж передбачити момент її початку. Точнiсть прогнозу зростає при отриманнi надiйної iнформації про кiлькiсть та iнтенсивнiсть опадiв, рiвнi води в рiчцi, запаси води в снiговому покровi, змiни температури повiтря, довгостроковi прогнози погоди тощо.
Від надiйного та завчасного прогнозування повенi залежить ефективнiсть профiлактичних заходiв i зниження збиткiв. Завчасний прогноз повеней може коливатися вiд декiлькох хвилин до декiлькох дiб та бiльше.
Основний напрям боротьби з повенями полягає в зменшеннi максимальних витрат води в рiчцi завдяки перерозподілу стоку в часi (насадження лiсозахисних смуг, оранка грунту поперек схилу, збереження узбережних смуг рослинностi, терасування схилiв тощо). Для середнiх та великих рiчок досить дiйовим засобом є регулювання паводкового стоку за допомогою водосховищ. Окрiм того, для захисту вiд повеней широко застосовується давно вiдомий спосiб - влаштування дамб. Для лiквiдацiї небезпеки утворення заторiв проводиться розчищення та заглиблення окремих дiлянок русла рiки, а також руйнування криги вибухами за 10-15 днiв до початку льодоходу.
Ще один досить важливий шлях регулювання стоку й запобiгання повеней - ландшафтно-мелiоративні заходи.
Деякi рекомендації щодо правил поведiнки при повенi
" отримавши попередження про затопления, необхідно термiново вийти в безпечне мiсце - на височину (попередньо вiдключивши воду, газ, електроприлади);
" якщо повiнь розвивається повiльно, необхiдно перенести майно в безпечне мiсце, а самому зайняти верхнi поверхи (горища), дахи будiвель;
" для того щоб залишити мiсця затоплення, можна скористатися човнами, катерами та всiм тим, що здатне утримати людину на водi (колоди, бочки, автомобiльнi камери тощо);
" коли людина опинилася у водi, їй необхiдно скинути важкий одяг та взуття, скористатись плаваючими поблизу засобами й чекати допомоги.
Снiговi лавини. Снiговi лавини виникають так само, як i iншi зсувнi змiщення. Сили зчеплення снiгу переходять певну межу, i гравiтацiя викликає змiщення снiгових мас вздовж схилу.
Великi лавини виникають на схилах 25-600 через перевантаження схилу пiсля значного випадiння снiгу, частiше пiд час вiдлиги, внаслiдок формування в нижнiх частинах снiгової товщi горизонту розрихлення.
В iсторiї людства вiдомо багато лавинних катастроф. В Альпах вiдома страшна трагедiя, яка сталася пiд час першої свiтової вiйни. На австро-iталiйському фронтi, який проходив заснiженими гiрськими перевалами, стихiя забрала життя близько 10 тис. солдат. Найбiльш лавинонебезпечною країною вважасться Швейцарія, де протягом року сходить приблизно до 10 тис. лавин. На територiї України снiговi лавини поширенi в гiрських районах Карпат та Криму.
Причини сходження снігових лавин
" перенапруження снiгового покрову;
" різкий порив вiтру;
" звукова хвиля;
" рiзка змiна метеорологiчних умов.
Що ж можуть зробити снiговi лавини, якi несуть з собою десятки i сотнi тисяч тонн?
Рухаючись зі швидкiстю майже 200 км/год, лавина спустошує все на своєму шляху. Небезпека руйнiвної сили лавини полягас ще в тому, що снiговий вал жене поперед себе повiтряну хвалю, а повiтряний таран бiльш небезпечний, ніж удар снiгової маси - перевертає будинки, ламає дерева, контузить і душить людей. Така хваля повiтря мало чим вiдрiзнясться в/д викликаної вибухом великої бомби.
Існує пасивний та активний захист вiд лавин. При пасивному захистi уникають використання лавинонебезпечних схилiв або ставлять на них загороджувальнi щити. При активному захистi проводять обстрiл лавинонебезпечних схилiв, що викликає сходження невеликих, безпечних лавин, запобiгаючи таким чином накопиченню критичних мас снiгу.
3. Атмосферні стихійні лиха
Ураган. Ми живемо на днi великого повiтряного океану, який розташований навколо земної кулi. Глибина цього океану 1000 км, називаеться вiн атмосферою.
Вiтри - це так званi прилади-змішувачi, вони забезпечують обмiн мiж забрудненим повiтрям мiст та чистим, насиченим киснем полів і лісів, теплим екваторiальним та холодним повітрям полярних областей, розганяють хмари і приносять дощовi хмари на поля, на яких без них нiчого б не росло.
Таким чином, вітер - це один з найважливiших компонентiв життя. Але вiн може бути i руйнiвним, набагато небезпечнiшим від багатьох стихiй.
Англiйський адмiрал Ф.Бофорт ще 1806 р. запропонував 12-бальну шкалу для вимiрювання вiтрiв (див. табл.). Вiн розподiлив вiтри залежно від швидкостi перемiщення повiтряних мас. Вiтер силою в 9 балiв, коли швидкiсть становить вiд 20 до 24 м/с, руйнує старi будiвлi, зривас дахи будiвель. Цей вiтер називасться шторм.
Шторми найнебезпечнiшi на морських узбережжях та в гирлах великих рiчок, шторм жене величезнi хвилi висотою понад 10 м. Цi хвилi заливають узбережжя і руйнують все, що не зруйнував вiтер.
Шкала вітрів (за Бофортом)
Бали Вітер Швидкість вітру, м/с Ознаки дії вітру
0 Штиль 0...0,5 Листя на деревахне ворухнеться. Дим iз димарiв пiдіймається вертикально.
1 Тихий 0,5...1,7 Листя на деревах не ворухнеться. Дим iз димарiв пiдіймається вертикально.
2 Легкий 1,7...3,3 Дим трохи вiдхиляється, вiтер майже не вiдчувається обличчям
3 Слабкий 3,3...5,2 Вiтер гойдає тонкi гiлля дерев.
4 Помiрний 5,2...7,4 Вiтер здiймає куряву, гойдаються гiлля середньої товщини.
5 Чималий 7,5...9,8 Хитаються тонкi стовбури дерев, на водi з'являються хвилi з гребенями.
6 Сильний 9,8...12,4 Хитаються товстi стовбури дерев, гудять телеграфнi дроти.
7 Дуже сильний 12,4...15,2 Хитаються великi дерева, важко йти проти вiтру.
8 Надзвичайно сильний 15,2...18,2 Вiтер ламає товстi стовбури.
9 Шторм 18,2...21,5 Вiтер зносить легкi будiвлi, палить паркани.
10 Сильний шторм 21,5...25,1 Вiтер валить i вириває з корiнням дерева, руйнує мiцнi будiвлi.
11 Жорстокий шторм 25,1...29,0 Вiтер чинить великi руйнування, валить телеграфнi стовпи, перекидає вагони.
Якщо швидкiсть вiтру досягає 32 м/с, то це - ураган. Ураганами називають також тропiчнi циклони, які виникають в Тихому океанi поблизу узбережжя Центральної Америки. На далекому Сходi i в районах Iндiйського океану урагани (циклони) мають назву тайфунiв. Суть усiх явищ одна. Ураган, тайфун, тропiчний циклон - це велетенськi вiхоли нашої планети. Американськi вченi пiдрахували, що енергiї урагану вистачило б, щоб на цiлих п'ять мiсяцiв забезпечити всю Захiдну Європу електроенергiєо. Щорiчно на земнiй кулi виникає та повнiстю розвивається не менше 70 тропiчних циклонiв зi штормовими та ураганними вiтрами.
Тропiчнi урагани найчастiше виникають влiтку над Атлантикою або Тихим океаном, коли нагрiта сонцем вода вiддає снос тепло повiтрю. Дiаметр такого урагану може досягати 900 км, а швидкість обертання повiтряних мас доходить до 500 км/год, в цьому i полягає його руйнiвна сила.
У центрi кожного тропiчного циклону утворюється область дуже низького тиску з високою температурою. Це i є око тайфуну. Його дiаметр 10-30 км. Швидкiсть вітру в тпропiчному циклонi до 400 км/год.
Коли ураган наближається до узбережжя, він жене ,поперед себе

 
 

Цікаве

Загрузка...