WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях - Реферат

Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях - Реферат

заваленою. Якщо незавалена її частина має ширину менше 3,5 метрів.
Завал може складатися з цегляних брил, уламків залізобетонних елементів, металоконструкцій об'ємною вагою 1-1,6 т/м? . Завал висотою 0,5-0,6 м з легких елементів розчищають, завал з важких елементів планують. Влаштовують проїзд зверху завалу.
При значних руйнуваннях і завалах особливо ефективне використання шляхопрокладача БАТ - М ("Бізон") та інженерної машини розгородження ІМР. При відсутності цієї техніки можна застосовувати комплекс з автокрана ( або екскаватора) і двох-трьох бульдозерів.
Для подачі повітря в захисні споруди з порушеною вентиляцією і заваленими входами здійснюється розчищення завалених повітрозабірних пристроїв, відкривання або підривання захисних і герметичних дверей або пробивання отвору в стіні з відкопаного приямку.
Оцінка пожежної обстановки.
Оцінка пожежної обстановки здійснюється на основі методик, розроблених для міських і лісових пожеж, які дозволяють визначити основні кількісні характеристики пожеж.
Наліз пожежної небезпеки і захисту технологічних процесів виробництв здійснюється поетапно. Він містить у собі вивчення технологій виробництв, оцінку пожежонебезпечних властивостей речовин, виявлення можливих причин виникнення і запобіганню пожеж.
Під пожежною обстановкою розуміють сукупність наслідків впливу вражаючих факторів НС, у результаті яких виникають пожежі, які впливають на життєдіяльність людей.
Для оцінки пожежної обстановки необхідно провести такі заходи:
" визначити вид, масштаб і характер пожежі;
" провести аналіз впливу пожежі на стійкість окремих елементів і об'єкту в цілому, а також на життєдіяльність населення;
" вибрати найбільш доцільні дії пожежних підрозділів та формувань ЦО з локалізації і гасіння пожежі, евакуації при необхідності людей і матеріальних цінностей із зони пожежі.
Основна причина виникнення пожеж - необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки. Крім того, вони можуть виникнути в наслідок природних явищ ( грозові розряди, землетруси, виверження вулканів, самозаймання торфу, підпал, вибух ).
Відповідно до БН ІП 201-85 будинки і споруди поділяються на 8 ступенів вогнестійкості.
Ступень
вогнестійкості Характеристика
І Будинки з несучими загороджувальними конструкціями з природного або штучних кам'яних матеріалів, бетону чи залізобетону із застосуванням листових та плитових негорючих матеріалів
ІІ - // -
У покриттях будинків допускається застосування незахищених сталевих конструкцій
ІІІ - // -
Для перекриттів допускається використання деревяних конструкцій, а також плитових матеріалів. До елементів покриття не ставляться вимоги щодо меж поширення вогню, при цьому елементи покриття з деревини піддаються вогнезахисній обробці.
ІІІа Будинки переважно з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса - зі сталевими незахищених конструкцій, загороджувальні конструкції - зі сталевих профільованих листів або інших негорючих листових матеріалів із важкогорючим утеплювачем.
ІІІб Будинки переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса - з цільної або клеєної деревини, піддані обробці, яка забезпечує необхідну межу поширення вогню.
ІV -//-
До елементів покриття не ставляться вимоги щодо меж вогнестійкості і меж поширення вогню, при цьому елементи покриття з деревини піддаються обробці.
IVа Будинки переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса - зі сталевих не захищених загороджувальних конструкцій - зі сталевих профільованих листів або інших негорючих матеріалів з горючим утеплювачем.
V Будинки, до несучих та загороджувальних конструкцій не ставляться вимоги щодо меж вогнестійкості та поширення вогню
Межа вогнестійкості, вимірювана в годинах, визначається здатністю несучих конструкцій протистояти вогню без обвалювань, прогинів, тріщин, і отворів, через які проникають продукти горіння.
Вона становить для будинків І ступеня вогнестійкості - понад 2 годин;
ІІ ступеня .......................... до 2 годин;
ІІІ ступеня.................................1,5 години;
ІV ступеня..................................1 година.
За категоріями вибухонебезпечності будинки поділяють на п'ять категорій:
Категорії Аі Б - вибухопожежонебезпечні, В,Г,Д - пожежонебезпечні.
Пожежа характеризується видом, масштабом або щільністю, розвитком і швидкістю поширення, тепловою радіацією, тривалістюгоріння, температурою горіння, зоною задимлення.
Види пожеж: окремі, масові, суцільні, вогневий шторм, лісові, степові, торф'яні, тління, горіння в завалах.
Розвиток і швидкість поширення пожеж визначається ступенем вогнестійкості будинку, відстанню між ними, щільністю забудови, метеоумовами і порою року.
Розвиток пожеж незалежно від їх розмірів і місця виникнення відбувається за однією загальною закономірністю і поділяється на три фази:
" І фаза - поширення полум'я від початкового горіння до охоплення великої частини горючих матеріалів. Ця фаза характеризується спочатку порівняно невеликою температурою і швидкістю поширення вогню, тому пожежа можу бути ліквідована у перші 15-20 хвилин за короткий час обмеженими засобами. Тривалість фази до 2 годин в залежності від вогнестійкості будинків.;
" ІІ фаза - стале горіння до моменту обвалення конструкцій, тривалість ві 1 до 4 годин;
" ІІІ фаза - вигоряння матеріалів завалених конструкцій при невеликих швидкостях горіння і теплової радіації, тривалість від2 до 5 годин.
Залежно від масштабів пожеж застосовують то чи іншу тактику ведення боротьби з ним, та залучають відповідні сили і засоби. Це може бути окрема тема для вивчення.
Отже, оцінка обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій потребує значних об'ємів знань умінь і навичок, досвіду проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження.
Література:
1. Адабашев И. И. Трагедия или гармония? Природа - машина - человек. -М.: Мысль, 1973. -365 с.
2. Алтунін А. Т. Формирования гражданской обороны в борьбе со стихийными бедствиями. -М., 1978.
3. Гражданская оборона: Учебник для вузов / Под ред. Д. И. Михайлика. - М.: Высш. шк., 1986. - 207 с.
4. Губський А.І. Цивільна оборона. Для пед. Ін-тів. - Львів., "Ластівка", 1995. - 216 с
5. Демиденко Г. П. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. - К., 1987.
6. Державний класифікатор НС / УДК НС - 019-2001.
7. Депутат О. П., Коваленко І. В., Мужик І. С. Цивільна оборона. Підручник /За ред. полковника В. С. Франчука. - Львів, Афіша, 2001. - 336 с.
8. Закон України " Про цивільну оборону" - 1993 р.
9. Закон України від 14 січня 1998 р Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань:.-К.,1998
10. Закон України " Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру" 2000 рік.
11. Егоров П. Т. и др. Гражданская оборона: Учебник для вузов. -3-е изд., перераб. - М.: Высш. шк., 1987. - 303 с.
12. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерения: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 304 с.
13. Мірошниченко М. Про землетруси в Україні // Надзвичайні ситуації 2004.
14. Мовчан Л. Повені - біда рукотворна // Надзвичайні ситуації. - 2003 С87.
15. Руководство по защите продовольствия находящегося в системе госторговли от оружия массового поражения. - М.: 1984.
16. Руководство по организации и работе подвижного пункта питания, продовольственного и вещевого снабжения. - М., 1984.
17. Смоляр В. І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. - К.: Здоров'я, Український червоний хрест, 1991. - 32 с.
18. Методика прогнозування масштабів зараження СДОР при аваріях на хімічно -небезпечних об'єктах на транспорті. - К., Штаб ЦО України, 1992.
19. Стеблюк М. І. Цивільна оборона: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 455 с.
20. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник . - Київ " Центр навчальної літератури"2004 р.
21. Шубин Е.П. Гражданская оборона . Учебное пособие - Москва, 1991.с75-121.

 
 

Цікаве

Загрузка...