WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей - Реферат

Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей - Реферат


Реферат на тему:
Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей
План
1.Основні визначення і класифікація надзвичайних ситуацій .
2.Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
3.Надзвичайні ситуації воєнного часу.
1. Основні визначення і класифікація надзвичайних ситуацій та їх характеристика
Надзвичайна ситуація - це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат. Загальними ознаками надзвичайних ситуацій є: матеріальні збитки, істотне погіршення стану довкілля, наявність або загроза загибелі людей, чи суттєві погіршення умов їх життєдіяльності.
Потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, що містить небезпечні речовини в кількості, що може привести до аварії або катастрофи, або на якому відбуваються виробничі процеси з указаними речовинами.
Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя й здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу, завдає шкоди довкіллю.
Потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні радіоактивні, пожежовибухові, хімічні речовини та біологічні препарати, гідротехнічні і транспортні споруди, транспортні засоби, а також інші об'єкти, що створюють загрозу виникнення НС.
Пожежа - Неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі і просторі (ДСТУ 2272).
Стихійне лихо - руйнівне небезпечне чи стихійне природне явище чи процес значного масштабу, внаслідок якого може виникнути або виникла загроза життю і здоров'ю людей, статися ушкодження або знищення об'єктів економіки та компонентів довкілля.
Хімічно небезпечний об'єкт - об'єкт, де зберігають, переробляють, використовують чи транспортують небезпечні хімічні речовини, у разі аварії на якому чи під час його руйнування можуть загинути або отримати ушкодження хімічно небезпечними речовинами люди, тварини і рослини, статися хімічне забруднення довкілля.
За масштабом поширення з урахуванням тяжких наслідків НС можуть бути:
? об'єктового рівня;
? місцевого рівня;
? регіонального рівня;
? загальнодержавного рівня
За швидкістю і раптовістю протікання НС класифікують на :
? Раптові ( вибухи, землетруси, транспортні аварії та катастрофи)
? НС, які швидко поширюються ( наприклад аварії з викидом СДОР, утворення хвиль прориву на гідрологічних спорудах, пожежі тощо);
? НС, які поширюються з помірною швидкістю ( аварії з викидом радіоактивних речовин, аварії на комунально-енергетичних мережах);
? НС, яка повільно поширюється ( наприклад: посухи, епідемія, екологічні небезпечні явища).
НС у своєму розвитку проходять п'ять умовних етапах фаз:
? Перша - нагромадження відхилень від нормального стану або процесу;
? Друга - ініціювання надзвичайної події ( аварії чи стихійного лиха);
? Третя - процес надзвичайної події, під час якої відбувається вплив на людей, об'єкти і природне середовище, ці фаза є наслідком і розвитком другої;
? Четверта - дії вторинних вражаючих факторів під впливом можливих надзвичайних умов;
? П'ята - ліквідація наслідків НС. П'ята фаза за часом починається ще до завершення третьої фази і поєднуватися з четвертою
Державний класифікатор НС / УДК НС - 019-2001 так класифікує надзвичайні ситуації:
НС природного характеру - небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, деградація ґрунтів чи надр, пожежі в природних екосистемах, зміни стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність та масове отруєння людей, інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин, масова загибель диких тварин, ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками та ін..
НС техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель; аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, електроенергетичних системах, аварії в системах нафтогазового промислового комплексу, на очисних спорудах, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах та ін..
НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування - збройні напади, захоплення і утримання важливих об'єктів або реальна загроза вчинення таких акцій; збройні напади, захоплення і утримання атомних електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики або реальна загроза вчинення таких акцій; замах на керівників держави та народних депутатів України; напад, замах на членів екіпажу повітряного або морського (річкового) судна, викрадення або спроба викрадення, знищення або спроба знищення таких суден; захоплення заручників з числа членів екіпажу чи пасажирів, встановлення вибухового пристрою у громадському місці, установі, організації, підприємстві, житловому секторі, на транспорті; зникнення або викрадення озброєння та небезпечних речовин з об'єктів зберігання, використання, переробки та під час транспортування; виявлення застарілих боєприпасів, аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об'єктах військового призначення з викидом уламків, реактивних та звичайних снарядів, нещасні випадки з людьми та ін.
НС воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якої виникають вторинні фактори ураження населення. Вони визначаються окремими нормативними документами і тому в даному класифікаторі не деталізовані, а зазначені на найвищому рівні деталізації в угрупованні з кодом 40000 "НС воєнного характеру".
У цьому класифікаторі використовують нормативні посилання на такі стандарти:
ДСТУ 2272-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Терміни та визначення;
ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використовування ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Пожежна безпека. Терміни та визначення;
ДСТУ 3513-97 Метеорологія. Терміни та визначення основних понять;
ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять;
ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять;
ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Чинники фізичного походження Терміни та визначення.
2. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (далі ЄДС НС ) - це державна система, яка включає центральні органи виконавчої влади, РМАвтономної Республіки Крим, державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя та районів, виконавчі органи Рад, державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням природної та техногенної безпеки, організовують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям природного та техногенного походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат.
Головною метою ЄДС НС є забезпечення реалізації державної політики на всій території України у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення і територій від наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха.
Основними завданнями ЄДС НС є:
? забезпечення запобігання виникненню НС;
? забезпечення готовності органів управління, сил і засобів;
? проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт та організація життєзабезпечення потерпілого населення;
? розробка нормативно-правових актів, державних норм і стандартів;
? здійснення цільових та науково-технічних програм;
? забезпечення сталості функціонування об'єктів економіки;
? збирання і

 
 

Цікаве

Загрузка...