WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях - Реферат

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях - Реферат

та розмір заподіяної нею матеріальної шкоди. У разі необхідності встановлений термін розслідування може бути продовжений органом, який утворив комісію з спеціального розслідування.
Акт спеціального розслідування підписується всіма членами комісії. Якщо член комісії не згоден із змістом акта, він підписує його і в письмовій формі додає до акта свою думку.
Акт за формою Н-1 на кожного потерпілого складається відповідно до висновків комісії і затверджується власником підприємства протягом доби після підписання акта спеціального розслідування.
40. Для встановлення причин нещасних випадків і розроблення заходів щодо їх недопущення комісія з спеціального розслідування має право вимагати від власника підприємства залучати до розслідування за рахунок підприємства експертів-спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій, органів державної виконавчої влади і державного нагляду за охороною праці.
Експертна комісія утворюється за розпорядженням голови комісії з спеціального розслідування, в якому зазначаються конкретні вимоги до комісії і термін подання висновку.
Після вивчення причин нещасного випадку експертна комісія складає висновок, в якому коротко описує обставини, викладає причини травмування, гострого отруєння (захворювання), зазначає допущені при цьому порушення вимог нормативних актів, пропонує рекомендації щодо запобігання подібним випадкам у подальшому.
Висновок експертної комісії викладається чітко, в стверджувальній формі.
Експерти несуть відповідальність за достовірність проведеного аналізу, розрахунків, лабораторних досліджень і випробувань, на підставі яких зроблено висновок експертної комісії.
41. На вимогу комісії з спеціального розслідування
власник також зобов'язаний:
зробити фотознімки місця нещасного випадку, пошкодженого об'єкта, устаткування, інструменту, а також подати технічну документацію та інші необхідні матеріали;
надати транспорт, засоби зв'язку, службові приміщення для роботи комісії з спеціального розслідування;
провести у разі гострого отруєння (захворювання) медичне обстеження працівників;
забезпечити проведення лабораторних досліджень і випробувань, технічних розрахунків та інших необхідних робіт;
організувати друкування і розмноження в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку.
Члени комісії мають право в ході розслідування одержувати письмові та усні пояснення від працівників підприємства та очевидців події.
Підприємство, де стався нещасний випадок, компенсує ! витрати, пов'язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи спеціалістів.
42. Комісія з спеціального розслідування разом з власником підприємства, представниками трудового і колективу відвідує потерпілих або членів їхніх сімей, розглядає і вирішує на місці соціальні питання або вносить пропозиції про їх вирішення відповідним органам, роз'яснює потерпілим (сім'ям) їхні права відповідно до чинного законодавства.
43. Власник підприємства зобов'язаний в п'ятиденний і. термін розглянути матеріали спеціального розслідування 11 нещасного випадку і видати наказ про здійснення І І запропонованих комісією з спеціального розслідування (і заходів щодо усунення причин подібних випадків, а також чУ ирнідпи до відповідальності працівників, які допустили Порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці.
ескіз місця нещасного випадку (додаток № 8), необхіднії/ плани, схеми, фотознімки місця нещасного випадку,' пошкоджених об'єкта, обладнання, устаткування тощо;
висновок експертизи (науково-технічної, медичної), якщо за рішенням комісії з спеціального розслідування вона проводилася; висновок лікувально-профілактичного закладу при розслідуванні гострих отруєнь (захворювань); пояснення та протоколи опитування потерпілих очевидців та інших причетних до нещасного випадку працівників (додаток № 9); копії документів нро проходження потерпілим навчанню та інструктажу з охорони праці; медичний висновок про причини смерті або характер травми потерпілого, а також про наявність в його організм алкоголю та наркотиків; довідка проматеріальну шкоду, заподіяну нещаснт випадком; протоколи засідань і рішення комісії з спеціальног розслідування, в тому числі про розподіл функцій сере; членів комісії, призначення експертної комісії, поданні потерпілим матеріальної та іншої допомоги, а також пр осіб, які підлягають опитуванню; копії приписів, що стосуються нещасного випадку виданих власникові підприємства працівниками органі державного нагляду за охороною праці до настанн нещасного випадку і під час його розслідування;
копія наказу власника підприємства, в якому відповідні] до пропозицій комісії з спеціального розслідування новини бути затверджені заходи щодо запобігання подібниі) випадкам у подальшому, а також притягнуті до відпові дальності посадові особи, які допустили порушення вимо: нормативних актів з охорони праці.
46. Підприємство в п'ятиденний термін після закінченні розслідування нещасного випадку надсилає матеріали вказані в пункті 44 цього Положення, прокуратурі ті відповідному органу державного нагляду за охороною праці а в разі розслідування гострого отруєння (захворювання - також санєпідстаиції. Перший примірник матеріалі! розслідування залишається на підприємстві.
І.опії акта спеціального розслідування, ескіза місця нещасного випадку, актів за формою Н-1 та наказу керівника підприємства надсилаються відповідному профспілковому органу, міністерству або іншому центральному органу державної виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство, та Національному науково-дослідному інституту охорони праці. У разі групового нещасного випадку, коли смертельно травмовано одного чи більше чоловік, копії" зазначених матеріалів надсилаються також Держнаглядохоронпраці.
4. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин
46. Власник підприємства на підставі актів за формою Н-1 організує складання звіту про потерпілих за формою, затвердженою Мінстатом, і подає його в установленому порядку у відповідні організації.
47. Якщо нещасний випадок стався в минулому звітному періоді, а потерпілий помер в наступному звітному періоді, то у звіті за минулий період цей випадок зараховується до загальної кількості потерпілих, а у звіті за наступний період - тільки до потерпілих із смертельним наслідком.
48. Власник підприємства зобов'язаний аналізувати причини нещасних випадків, розробляти і здійснювати заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням.
49. Санепідстанції у разі гострого отруєння (захворювання) на підставі акта за формою Н-1 заповнюють "Картку обліку професійного отруєння (захворювання)" за формою, затвердженою МОЗ, для обліку і аналізу цих випадків із застосуванням ЕОМ.
60. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на загальнодержавній власності, зобов'язані аналізувати причини виробничого травматизму і гострих професійних отруєнь (захворювань), доводити результати аналізу до відома підвідомчих підприємств, вживати заходів до запобігання подібним випадкам у подальшому.
Вказані органи через засоби масової інформації повідомляють населення відповідного регіону, працівників галузі яро причини нещасних випадків, розроблені заходи щодо запобігання їм, а також про виконання територіальної або галузевої програм з охорони праці.
61. Органи державного нагляду за схоролою праці систематично перевіряють ефективність профілактики
Література
"Законодавство України про охорону праці", том 1,К-1997

 
 

Цікаве

Загрузка...