WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях - Реферат

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях - Реферат

закладу.
31. Нещасні випадки, що сталися під час виконання трудових обов'язків на транспортних засобах (автомобілях, поїздах, літаках, морських та річкових суднах та інших) за межами території підприємства, розслідуються у загальному порядку відповідно до цього Положення з використанням у разі необхідності матеріалів розслідування відповідних державних органів з нагляду за безпекою руху. Висновки зазначених органів про причини і відповідальних осіб передаються у- десятиденний термін підприємству, працівником якого є потерпілий.
Притягнення до кримінальної відповідальності водія за порушення вимог безпеки руху не може бути підставою для відмови у складанні акта за формою Н-1 та взятті па облік цього нещасного випадку.
32. Нещасні випадки, що сталися з громадянами України та іноземними громадянами, які входять до складу екіпажів, бригад на морських і річкових суднах, літаках, засобах залізничного і автомобільного транспорту, що перебувають за. кордоном (порти, доки, станції, корабельні заводи, майстерні тощо), розслідуються відповідно до цього Положення.
Якщо розслідуванням установлено, що нещасний випадок стався з вини іноземної сторони (організації, приватної особи), в результаті чого можуть виникнути майнові вимоги, що зачіпають її інтереси, акт за формою Н-1 повинен бути поданий для підпису представникові цієї сторони. В разі відмови його підписати акт про це інформують агентство або представника України в державі, ; де стався нещасний випадок.
33. Нещасні випадки, що сталися внаслідок погіршення стану здоров'я працівника (приступи серцевої недостатності, інсульт тощо), розслідуються на загальних підставах відповідно до цього Положення.
Такий нещасний випадок береться на облік, якщо: погіршення стану здоров'я працівника сталося внаслідок впливу небезпечних або інших шкідливих виробничих ;, факторів;
робота, що виконувалася, була протипоказана для потерпілого відповідно до медичного висновку про етап його здоров'я.
3. СПЕЦІАЛЬНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
34. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки
групові (одночасно з двома і більше працівниками);
із смертельним наслідком.
Державний інспектор з нагляду за охороною праці має право вимагати спеціального розслідування кожного нещасного випадку, що може призвести до важких наслідків, або брати особисту участь у такому розслідуванні.
35. Про кожний груповий нещасний випадок і нещасний в"гаяд,ок і" смертельним наслідком власник підприємства зобов'язаний негайно повідомити:
відповідний місцевий орган державного нагляду за
охороною праці;
санепідстанцію у разі гострих професійних отруєнь (захворювань);
місцевий орган державної виконавчої влади;
профспілкову організацію свого підприємства;
вищестоящий профспілковий орган;
прокуратуру за місцем знаходження підприємства.
У разі, коли груповий нещасний випадок, нещасний випадок з смертельним наслідком стався на підприємстві, заснованому на загальнодержавній власності, керівник цього підприємства повідомляє також міністерство, інший орган, до сфери управління якого належить це підприємство.
Про груповий нещасний випадок, внаслідок якого загинуло два і більше чоловік, власник підприємства надсилає повідомлення Держнаглядохоронпраці, а також МОЗ, якщо люди загинули від гострого професійного отруєння (захворювання).
Повідомлення передається по телефону (телефаксу) або телеграфу (телетайпу) за схемою, що додається (додаток № б).
Такі ж повідомлення надсилаються, якщо смерть потерпілого настала протягом періоду тимчасової його непрацездатності. У таких випадках спеціальне розслідування здійснюється в установленому порядку з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування. м-36. Спеціальне розслідування групового нещасного /випадку (в тому числі з одним загиблим), а також / нещасного випадку із смертельним наслідком проводиться комісією з спеціального розслідування у складі працівника відповідного органу державного нагляду за охороною праці (голова комісії), власника підприємства, представників органу, до сфери управління якого належить підприємство (для підприємств,, заснованих на загальнодержавній власності), профспілкової організації підприємства, членом якої є потерпілий, вищестоящого профспілкового органу, а в разі гострих отруєнь (захворювань) також спеціаліста санепідслужби. Якщо потерпілий не є членом профспілки, до складу комісії входить уповноважений представник трудового колективу з питань охорони праці.
Якщо нещасний випадок стався за кордоном і представника органу дерясавного нагляду за охороною праці доставити на місце події неможливо, розслідування може бути проведене під головуванням/ особи, уповноваженої відповідним центральним органом/державного нагляду за охороною праці.
У випадках, зазначених у пунктах 22, 24, 26, 29,ЗО цього Положення, до складу комісії з спеціального розслідування включається також представник підприємства (навчально-виховного закладу) з основного місця роботи, служби або навчання потерпілого.
У разі необхідності для участі в розслідуванні можуть залучатися представники інших заінтересованих організацій. Комісія призначається наказом керівника територіального органу державного нагляду за охороною праці за погодженням з відповідними організаціями.
37. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло 2-4 чоловіка, проводить комісія з спеціального розслідування у складі керівника відповідного територіального органу державного нагляду за охороною праці або його підрозділу (голова комісії), представника міністерства чи іншого центрального органу державної виконавчої влади (для підприємств, заснованих на загальнодержавній власності), власника підприємства, представника відповідного підрозділу місцевого органу державної виконавчої влади, профспілкової організації підприємства та відповідного профспілкового органу.
Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, характеру і можливих наслідків аварії тощо) склад комісії може бути змінений центральним органом державного нагляду за, охороною праці та доповнений представниками органів охорони здоров'я, соціального захисту населення та інших. Комісія призначається наказом відповідного територіального або центрального органу державного нагляду за охороною праці за погодженням з відповідними організаціями.
38. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло п'ять і більше чоловік, якщо не було прийнято спеціального рішення Кабінету Міністрів України, проводиться комісією з спеціального розслідування, призначеною наказом центрального органу державного нагляду за охороною праці. До складу комісії входять керівні працівники центрального органу державного нагляду за охороною праці, міністерства або іншого центрального органу державної виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство (для підприємств, заснованих на загальнодержавній власності), власника підприємства, відповідних рад профспілок або галузевого профспілкового органу, а також профспілкової організації підприємства, представники органів охорони здоров'я, соціального захисту населення та інші. Головою комісії, як правило, призначається керівний працівник центрального органу державного нагляду за охороною праці.
39. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не більше 10 днів. При цьому складається акт спеціального розслідування (додаток № 6) і "оформляються інші матеріали, передбачені цим Положенням.
В акті спеціального розслідування нещасного випадку, який стався внаслідок аварії, відповідно до пунктів 82, 88 цього Положення, повинні бути вказані категорія аварії

 
 

Цікаве

Загрузка...