WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях - Реферат

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях - Реферат

з охорони праці;
установити обставини і причини нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб, а також розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам;
скласти акт за формою Н-1 у п'яти примірниках, в якому вказати наявність вини в нещасному випадку підприємства, потерпілого або іншої (сторонньої) особи, і надіслати його на затвердження власникові підприємства. До акта за формою Н-1 додаються пояснення очевидців, потерпілого, а також у разі необхідності паспорти, схеми, фотографії та інші документи, що характеризують етап робочого місця (устаткування, машини, апаратури тощо) з зазначенням небезпечних і шкідливих виробничих факторів, медичний висновок про наявність алкоголю в. організмі потерпілого.
Нещасні випадки, що оформлені актом за формою Н-1, реєструються на підприємстві в спеціальному журналі (додаток № 3).
17. Власник підприємства протягом доби після закінчення розслідування затверджує п'ять примірників акта за формою Н-1. Акт Надсилається потерпілому або особі, яка представляє його інтереси; керівникові цеху або іншого структурного підрозділу (головному спеціалістові), де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам; державному інспекторові з нагляду за охороною праці; профспілковій організації підприємства, де стався нещасний випадок; керівникові (спеціалістові) служби охорони праці підприємства, якому акт надсилається разом з іншими матеріалами розслідування.
Копія акта за формою Н-1 у разі гострого професійного отруєння (захворювання) надсилається також до санепідстанції.
Один примірник затвердженого акта за формою Н-1 у випадках, зазначених у пунктах 22, 24, 26, 29, ЗО цього Положення, надсилається також за місцем постійної роботи, служби, навчання, відбуття покарання потерпілого.
4-- Акт за формою Н-1 разом з матеріалами розслідування підлягає зберіганню протягом 45 років на підприємстві, де нещасний випадок взято на облік. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх намічених у них профілактичних заходів, але не менш як два роки.
У разі ліквідації підприємства акти за формою Н-1, що зберігаються 45 років, підлягають передачі правонаступникові, а в разі його відсутності - до державного архіву для подальшого зберігання.
18. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого керівник структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, заповнює пункти 15.2 і 16 акта за формою Н-1 про наслідки нещасного випадку і надсилає повідомлення про це (додаток № 4) організаціям і посадовим особам, яким надсилався акт за формою Н-1.
19. Нещасний випадок, про який потерпілий своєчасно не повідомив евого безпосереднього керівника чи власника підприємства, або якщо втрата працездатності від нього настала не відразу, розслідується за заявою потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, якщо з моменту події пройшло не більше одного року, протягом десяти діб від дня подачі заяви. Питання про складання акта за формою Н-1 вирішується комісією з розслідування, що утворюється відповідно до цього Положення.
20. Нещасний випадок, що стався на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання свого керівника, розслідується тдпригмством, де стався нещасний випадок, за участю в комісії з розслідування представлика підприємства, нрацівником якого є потерпілий. Нещасний випадок береться на облі/к
підприємством, яке направило працівника на цю роботу. В акті за формою Н-1 назва цього підприємства вказується у пункті 3.
Підприємство, де стався нещасний випадок, залишає' у себе один примірник затвердженого акта за формою Н-1 для усунення причин цього випадку, чотири інших примірники надсилає підприємству, працівником якого є потерпілий, для обліку, зберігання і вручення адресатам, що вказані у пункті 17 цього Положення, за винятком профспілкової організації, якій вручається копія акта.
21. Нещасний випадок, що стався з працівником, який тимчасово був переведений в установленому порядку власником підприємства на інше підприємство або який виконував роботи за сумісництвом, розслідується і береться на облік підприємством, куди його було переведено або в якому він працював за сумісництвом.
22. Нещасні випадки, що сталися з членами бригад, які залучені згідно з договором до виконання тимчасових робіт (будівельних, сільськогосподарських та інших), розслідуються і беруться на облік підприємством, яке залучило до роботи ці бригади.
23. Нещасний випадок, що стався з працівником підприємства, який виконував роботи під керівництвом своїх посадових осіб на виділених окремих територіях, об'єктах, дільницях іншого підприємства, розслідується і береться на облік підприємством, яке виконувало роботи.
24. Нещасні випадки, які сталися з особовим складом військових частин, аварійно-рятувальних формувань, військово-будівельних загонів, що був залучений до роботи на об'єктах підприємства за договором (угодою) між частиною (формуванням, загоном) і підприємством та що виконував ці роботи під керівництвом посадових осіб підприємства, розслідуються і беруться па облік цим підприємством. У розслідуванні повинен брати участь представник командування військової частили, азарійпо-рятувального формування, військово-будівєльного загону.
25ї Нещасні випадки з особами, які відбувають покарання за вироком суду в установах кришяалько-виконавчої системи, що сталися під час виконання робіт на підприємствах суспільного виробництва під керівництвом посадових осіб цих підприємств, розслідуються і беруться наоблік підприємствами. В розслідуванні повшгоі брати участь представники зазначених установ. Насадові особи підприємства, які здійсняють керівництво роботами Із залученням громадян з установ кримшально-виї'олавпої системи, повинті призначатися писгмовпм ня.чм.?ом і(розпорядженням) власника цього підприємства. Відсутність такого наказу (розпорядження) не звільняє підприємство від відповідальності за нещасний випадок, його своєчасне розслідування та облік.
Особливості розслідування нещасних випадків, що сталися із зазначеними особами під час виконання робіт на своєму підприємстві або на території установ кримінально-виконавчої системи, та їх обліку встановлюються МВС.
26. Нещасні випадки з працівниками підрозділів Головного управління охорони при МВС, які охороняють об'єкти підприємства за договором, розслідуються і беруться на облік цими підрозділами. В розслідуванні повинен брати участь представник підприємства.
27. Нещасні випадки з громадянами, які проходять курс трудотерапії в майстернях (цехах) лікувально-профілактичних закладів МОЗ, розслідуються і беруться на облік цими закладами.
28. Нещасні випадки, що сталися з працівниками підприємств (цехів, дільниць або інших виробничих об'єктів), які тимчасово передані за договором іншому підприємству, розслідуються і беруться на облік тим підприємством, посадові особи якого здійснювали безпосереднє керівництво роботами.
29. Нещасні випадки з водіями автомобілів, які були направлені на сільськогосподарські, будівельні, аварійне--відбудовчі та інші роботи у складі зведеної автоколони, сформованої автотранспортним або іншим підприємством, розслідуються цим підприємством за участю представника підприємства, що направило водія на зазначені роботи. Такі випадки беруться на облік підприємством, яке сформувало автоколону.
30. Нещасні випадки з учнями і студентами навчальних закладів, що сталися під час проходження ними виробничої практики або виконання робіт на підприємстві під керівництвом його посадових осіб, розслідуються і беруться на облік підприємством. У розслідуванні повинен брати участь представник навчального

 
 

Цікаве

Загрузка...