WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях - Реферат

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях - Реферат

звичайної смерті працівника або одержання травми під час вчинення ним злочину, акт за формою Н-1 не складається і нещасний випадок не береться на облік як виробничий. Рішення про це приймається Комісією з розслідування тільки за наявності офіційного висновку уповноважених органів: судово-медичної експертизи (відповідного медичного закладу) - про факт звичайної смерті, прокуратури - про самогубство; суду - про визнання потерпілого злочинцем.
5. Не складається акт за формою Н-1 та не береться на облік нещасний випадок, що стався внаслідок отруєння алкоголем і наркотичними речовинами або внаслідок їх дії (інсульт, зупинка серця та інші), якщо це не викликано застосуванням цих речовин у виробничих прцесах чи неправильним їх зберіганням і транспортуванням. Факт отруєння повинен бути письмово підтверджений висновком медичного закладу.
6. Розслідування випадків, пов'язаних із зникненням працівика (члена екіпажу, бригади, водія або іншої особи, яка перебувала на транспортному засобі під час виконання службових обов'язків), проводиться відповідно до цього положення. Рішення щодо складання акта за формою Н-1 про такий нещасний випадок і взяття його на облік приймається комісією з розслідування і може бути змінене на підставі висновку прокуратури або суду.
7. Нещасні випадки, що сталися з працівниками на території підприємства або в іншому місці роботи під час встановлених перерв (технологічних, санітарно-оздоровчого призначення, для приймання їжі та інших), розслідуються відповідно до цього Положення. Рішення про складання акта за формою Н-1 про такий нещасний випадок, взяття його на облік приймається комісією з розслідування залежно від конкретних обставин і причин. Не оформляються актом і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися під час спортивних та інших розважальних ігор (волейбол, теніс, доміно та інші), якщо при цьому відсутній виробничий фактор.
Якщо в ході розслідування буде встановлено, що перебування потерпілого на території підприємства. в неробочий час, у вихідні та святкові дні не пов'язане з дорученням власника або уповноваженого ним органу, чи з особистої необхідності (одержання зарплати, відвідування медичного закладу або зборів, нарад тощо), то такі нещасні випадки не беруться на облік.
8. Не беруться на облік і не складаються акти за формою Н-1 на нещасні випадки, що сталися з особами:
які прямували на роботу або поверталися з неї пішки, на громадському або власному транспортному засобі;
за місцем постійного проживання в польових і вахтових селищах;
які відбувають покарання за вироком суду в установах кримінально-виконавчої системи і навмисно заподіяли шкоду своєму здоров'ю, а також при використанні без дозволу адміністрації устаткування, механізмів, інструментів і матеріалів, виведенні їх з ладу або порушенні ними встановленого режиму утримання.
9. Крнтроль_за своєчасним іравильним розслідуванням документальним оформленням та обліком нещасних випадків, здійсненням заходів щодо усунення причин, які викликали ці випадки, здійснюється органами державного управління та нагляду за охороною праці відповідно до своєї компетенції.
Громадський контроль здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених з питань охорони праці та профспілки в особі своїх виборних органів і представників.
Ці органи мають право вимагати від власника підприємства складання акта за формою Н-1 або його перегляду, якщо встановлено, що допущено порушення вимог цього Положення або інших нормативних актів з охорони праці.
10. У разі відмови власника скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого або іншої заінтересованої особи із змістом акта питання вирішується у порядку передбаченому законодавством про розгляд трудовий спорів. Органи з розгляду трудових спорів у раді необхідності одержують відповідний висновок представника органу державного нагляду за охороною праці, або органу державного управління охороною праці, або профспілкового органу.
2. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕЩАСНІ ВИПАДКИ, ЇХ РОЗСЛ ВАННЯ ТА ОБЛІК
11. Про кожний нещасний випадок очевидець, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні доповісти безпосередньому керівникові робіт (бригадиру, .майстру) чи іншому керівникові (диспетчеру, змінному інженеру) і вжити заходів для надання долікарської допомоги. Цей керівник у свою чергу зобов'язаний: терміново організувати медичну допомогу потерпілому та його доставку до лікувально-профілактичного закладу (медпункт, медсанчастина, поліклініка, лікарня тощо), а також повідомити про те, що сталося керівника підрозділу підприємства, власника підприємства;
зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю й здоров'ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.
12. Лікувально-профілактичний заклад про кожне звернення потерпілого від нещасного випадку, що не був зареєстрований на підприємстві, повинен протягом доби інформувати власника підприємства, де працює потерпілий, а в разі виявлення гострого професійного отруєння (захворювання) також санепідемстанцію, надсилаючи спеціальне екстрене повідомлення на кожного потерпілого за формою, що додається (додаток № 2). Таке ж повідомлення надсилається і власникові підприємства для вжиття термінових заходів до запобігання подібним випадкам.
13. Зв'язок гострих захворювань інфекційного характеру з професійною діяльністю потерпілого у разі необхідності уточнюється спеціалізованими відділеннями лікарень, клініками науково-дослідних інститутів гігієни праці та профзахворювань після обов'язкової консультації з лікарем , з гігієни праці та епідеміологом санепідстанції.
14. Лікувально-профілактичний заклад, який уточнив або змінив діагноз гострого професійного отруєння (захворювання), складає нове екстрене повідомлення і протягом 10 годин надсилає його до санепідстанції за місцем роботи потерпілого із зазначенням зміненого (уточненого) діагнозу і дати його встановлення.
При пожежах з нещасними випадками власник підприємства повідомляє територіальні органи пожежної охорони про осіб, які одержали опіки та іншітравми, пов'язані з пожежею, для опрацювання профілактичних заходів щодо запобіганпя подібним випадкам.
15. Власник підприємства, одержавши повідомлення про нещасний випадок, наказом призначає комісію з розслідування у складі керівника (спеціаліста) служби Охорони праці підприємства (голова комісії), керівника структурного підрозділу або головного спеціаліста. До комісії також входять представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, а в разі гострих професійних отруєнь (захворювань) - спеціаліст сапепідстанції. Якщо потерпілий не є членом профспілки, до складу комісії входить уповноважений трудового колективу з питань охорони праці.
На суднах морського, річкового та рибопромислового флоту комісія з розслідування утворюється за наказом капітана з повідомленням власника підприємства, до якого приписане1 судно, у такому складі: капітан судна (голова .комісії), старший помічник або старший механік, керівник служби, де стався нещасний випадок, і представник профспілкової організації. .,$
16. Комісія з розслідування зобов'язана протягом трьох діб з моменту події:
обстежити місце нещасного випадку, опитати очевидців і осіб, які причетні до нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо;
розглянути відповідність умов праці та засобів виробництва проекту, а також дотримання вимог нормативно-технідигої документації з експлуатації устаткування і нормативних актів

 
 

Цікаве

Загрузка...