WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Рослинні ресурси Івано-Франківської області - Реферат

Рослинні ресурси Івано-Франківської області - Реферат


Реферат
Розрахунок природного освітлення за методом Данилюка
имий
Розрахунок природного освітлення за методом О. М. Данилюка проводиться у відповідності зі СНиП ІІ-4-79. Метод грунтується на співставленні розрахункових графіків з планом і вертикальним розрізом приміщення. Цей метод зазвичай використовується з методом КПО.
Розрахунок за методом Данилюка розглянемо на прикладі розрахунку природнього освітлення для робочого приміщення.
Освітлення робочих кабінетів повинне проектуватися на основі наступних вимог:
а) створення необхідних умов освітлення на робочих столах, розташованих в глибині приміщення при виконанні різноманітних зорових робіт (читання друкарського і машинописного текстів, світлокопій і рукописних матеріалів, розрізнення деталей графічних матеріалів і дефектів друкарського тексту);
б) забезпечення зорового зв'язку із зовнішнім простором;
в) захист приміщень від сліпучої і теплової дії інсоляції;
г) сприятливий розподіл яркості в полі зору.
Бічне природне освітлення робочих кабінетів повинне здійснюватися окремими світловими отворами (одне вікно на кожний кабінет). З метою зниження необхідної площі світлових отворів висота підвіконня над рівнем підлоги повинна прийматися не менше 1 м.
При тому, що розташовує будівлі в I-III поясах світлового клімату нормоване значення КПО приймається:
при глибині робочих кабінетів понад 5м [1, табл. 19], менше 5м [1, табл. 5].
Для забезпечення зорового контакту із зовнішнім простором заповнення світлових отворів повинне, як правило, виконуватися світлопрозорою шибкою.
Для обмеження сліпучої дії сонячної радіації в робочих кабінетах необхідно передбачати штори і легкі регульовані жалюзі. При проектуванні будівель управління для II і IV будівельно-кліматичних районів слід передбачати установлення світлових отворів, орієнтованих на сектор горизонту в межах 200-290°, сонцезахисними пристроями.
В приміщеннях коефіцієнти віддзеркалення поверхонь повинні бути не менше:
стелі і верхніх частин стін ........ 0,8
нижніх частин стін .............. 0,5
підлоги ............................ 0,25
меблів ........................ 0,3
Приклад розрахунку природного освітлення робочого кабінету. Необхідно визначити необхідну площу вікна в робочих кабінетах будівлі управління, що розташовується в Харкові.
Початкові дані. Глибина приміщень 5,9 м, висота 3 м, довжина 3 м, площу 17,7 м2. Заповнення світлових отворів подвійним склінням по спарених алюмінієвих палітурках; товщина зовнішніх стін 0,35 м. Коефіцієнти віддзеркалення стелі 1=0,7; стін 2=0,4; підлоги 3=0,25. Затінювання протистоячими будівлями відсутнє.
Розрахунок
1. Оскільки глибина приміщення dп понад 5 м, по табл. 19 знаходимо, що нормоване значення КПО рівне 0,6%.
2. Проводимо попередній розрахунок природного освітлення: по початковій глибині приміщення dп=5,9 м і висоті верхньої грані світлового отвору над умовною робочою поверхнею h01=1,9 м визначаємо, що dп/h01=3,1.
3. На рис. 7 на відповідній кривій знаходимо крапку з ординатою 0,6, по абсцисі цієї крапки визначаємо, що необхідна відносна площа світлового отвору Aо/Ап=21,5%.
4. Площу світлового отвору Ат визначаємо по формулі 0,215 Ап=3,81 м2. Отже, ширина світлового отвору bс.п при його висоті 1,8 м складає bс.п=3,81/1,8=2,12 м.
Приймаємовіконний блок розміром 1,8 2,1 м.
5. Проводимо перевірочний розрахунок КПО в точці М (мал. 23) відповідно до СНиП II-4-79 по формулі
ер= бqr1 о/Кз.
Оскільки протистоячих будівель немає 39/R=0.
6. Накладаємо графік I для розрахунку коефіцієнта природної освітленості методом О.М. Данилюка на поперечний розріз приміщення (мал. 23), суміщаючи полюс графіка I - 0 з точкою М, а нижню лінію з умовною робочою поверхнею; підраховуємо кількість променів по графіку I, проходячих через поперечний розріз світлового отвору, п1=2,96.
Мал. 23. План і розріз робочого кабінету
7. Відзначаємо, що через крапку З на розрізі приміщення (мал. 23) проходить концентричне півколо 26 графіка I.
8. Накладаємо графік II для розрахунку методом О.М. Данилюка на план приміщення (мал. 23) так, щоб його вертикальна вісь і горизонталь 26 проходили через крапку З; підраховуємо по графіку II кількість проміння, що проходить від неба через світловий отвір, n2=24.
9. Визначаємо значення геометричного КПО по формулі б=0,01п1п2=0,01·2,96·24=0,71.
10. На поперечному розрізі приміщення (М 1:50) (мал. 24) визначаємо, що середина ділянки неба, видимого з розрахункової точки М через світловий отвір, знаходиться під кутом =11°; по значенню кута по СНиП II-4-79 лінійною інтерполяцією знаходимо коефіцієнт, що враховує нерівномірну яскравість хмарного неба МКО, q=0,59.
11. За розмірами приміщення і світлового отвору знаходимо, що dп/h01=3,1; lп/dп=0,51.
12. Знаходимо площі поверхонь стелі Апт, стін Аст і підлоги Ап і визначаємо середньозважений коефіцієнт віддзеркалення ср по формулі
ср=( 1Апт+ 2Аст+ 3Ап)/(Апт+Аст+Ап)=0,41.
13. По знайдених значеннях dп/h01; lj/dп; lп/dп в СНиП II-4-79 лінійною інтерполяцією знаходимо, що r1=2,55.
14. Для спареної алюмінієвої палітурки з подвійним склінням знаходимо загальний коефіцієнт світлопропускання про по формулі o= 1 2=0,68.
15. По СНиП II-4-79 знаходимо, що коефіцієнт запасу для вікон суспільних будівель Кз=1,2.
16. Визначаємо КЕО в точці М, підставляючи значення коефіцієнтів о, q, r1 про і Кз у формулу еб=0,71·0,59·2,55·0,68/1,2=0,6%.
Отже, вибрані розміри світлового отвору забезпечують вимоги норм по суміщеному освітленню робочого кабінету.
Список використаних джерел
1. Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения (к СНиП II-4-79)
2. СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение"
3. СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"
4. http://www.elecab.ru
5. http://www.dwg.ru
6. http://www.kazus.ru
7. Справочная книга по светотехнике/Под ред. Ю.Б. Айзенберга.-М.: Энергоиздат, 1983-472 с.
8. Рекомендации по технико-экономической оценке освещения производственных зданий /НИИСФ Госстроя СССР.-М.: Стройиздат, 1983-40 с.
9. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-х ч. Под ред. И.Г. Староверова. Изд. 3-е. Ч. 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. - М.: Стройиздат, 1978-509с
10. Годин А.М. Естественное освещение транспортных зданий, предназначенных для ввоза подвижного состава. - Транспортное строительство, 1982, № 8, с. 54-56.
11. Азалиев В.В., Варсанофьева Г.Д., Кроль Ц.И. Эксплуатация осветительных установок промышленных предприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1984, с. 160.

 
 

Цікаве

Загрузка...