WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Соціально-політичні небезпеки - Реферат

Соціально-політичні небезпеки - Реферат

протиборства, зіткнення інтересів різних політичних сил. Він може застосовуватись і як засіб задоволення амбіцій окремими політичними діячами, і як знаряддя досягнення своїх цілей мафіозними структурами, кримінальним світом.
Визначити тероризм можна як політику залякування, пригнічення супротивника силовими засобами. Існує три основних види тероризму: політичний, релігійний та кримінальний.
Найбільш поширеними у світі терористичними актами є:
o напади на державні або промислові об'єкти, які призводять до матер-іальних збитків, а також є ефективним засобом залякування та демонстрації сили;
o захоплення державних установ або посольств (супроводжується за-хопленням заручників, що викликає серйозний громадський резонанс);
o захоплення літаків або інших транспортних засобів (політична мо-тивація - звільнення з тюрми товаришів по партії; кримінальна мотивація - вимога викупу);
o насильницькі дії проти особистості жертви (для залякування або в пропагандистських цілях);
o викрадення (з метою політичного шантажу для досягнення певних по-літичних поступок або звільнення в 'язнів; форма самофінансування);
o політичні вбивства (це один з найбільш радикальних засобів веденнятерористичної боротьби; вбивства, в розумінні терористів, повинні звільнити народ від тиранів);
" вибухи або масові вбивства (розраховані на психологічний ефект, страх та невпевненість людей).
Особлива ситуація склалась в Росії у зв'язку з Чечнею. У пам'яті залишились події в Будьоновську, Москві. Чечня стала одним з центрів світового тероризму.
Треба відзначити, що в Україні не виявлено терористичних організацій, орієнтованих на повалення державного ладу. Проблема тероризму в Україні перебуває в іншій площині - це "кримінальній тероризм" всередині країни та діяльність закордонних терористичних організацій на території України.
Зростання кількості терористичних актів, непередбачуваність наслідків цих актів викликають велику стурбованість світової громадськості, яка все більше активізує свої зусилля в боротьбі з тероризмом.
3. Екстремальні ситуації криміногенного характеру
та способи їх уникнення
Глобальна злочинність - ще одна гостра соціальна проблема сучас-ності. Кількість зареєстрованих у світі злочинів у середньому зростає на 5% щороку. Але останнім часом особливо швидко зростає частка тих, що належать до категорії тяжких (убивства, насильства тощо).
Як свідчить статистика, злочинність в Україні набула неабиякого поширення. В умовах економічної кризи, нерівномірності суспільного розвитку, різкого спаду рівня життя, значних прогалин у законодавстві, та інших негативних чинників збільшується кількість осіб, які схильні до скоєння злочинів.
Враховуючи складну криміногенну ситуацію в Україні, кожна людина повинна вміти захистити себе в ситуаціях, пов'язаних з насильством.
Найсуворіші покарання, передбачені Карним кодексом, встановлюються за вбивство та зґвалтування. Статеві злочини через серйозність фізичних та психологічних наслідків для жертв належать до особливо важких посягань. Кримінальні дані свідчать, що цей злочин (зґвалтування) має тенденцію до зростання. Потерпілі, як правило, в міліцію не заявляють через страх громадського розголосу, а також не хочуть переживати неприємну процедуру слідства та суду. За результатами вибіркових досліджень, на кожне зґвалтування, за яким ведеться слідство, припадає 6-8 злочинів, які залишаються без покарання. Тому злочинці і коять нові й нові напади.
4. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння
Формування засад ринкової економіки (перехідний період) створило в Україні принципово нову соціальну та економічну ситуацію. Зараз все більшого значення набуває поділ суспільства за рівнем та джерелом багатства, наявністю чи відсутністю приватної власності. Саме прибуток і форма його отримання стають головним структуротворчим чинником українського суспільства, що свідчить про становлення в Україні ринкових відносин та первинного капіталізму. Водночас набувають сили і негативні чинники: сформування нової соціальної диференціації та відповідних критеріїв її оцінки свідчить про нездорові відносини у суспільстві; * надто різкий поділ на бідних та багатих; *процеси збіднення та збагачення мають деформований характер.
За таких обставин різко зростають форми та розміри соціальних відхилень (злочинність, самогубство, наркоманія, проституція тощо). Ці та багато інших форм збоченої поведінки в умовах занепаду системи соціального контролю стали, загрозливими для суспільства.
Висновки
З вищесказаного можна зробити наступні висновки:
Будь-який соціальний конфлікт, набуваючи значних масштабів, об'єктивно стає соціально-політичним. Існує дві форми перебігу конфліктів:
o відкрита - відверте протистояння, зіткнення, боротьба;
o закрита, або латентна, коли відвертого протистояння нема, але точиться невидима боротьба.
* Війна - це збройна боротьба між державами (їх коаліціями) або соціальними, етнічними та іншими спільнотами; у переносному розумінні слова - крайня ступінь політичної боротьби, ворожих відносин між певними політичними силами.
Тероризм (від лат. terror - страх, залякування) - це форма полі-тичного екстремізму, застосування найжорсткіших методів насилля, включаючи фізичне знищення людей, для досягнення певних цілей.
Глобальна злочинність - ще одна гостра соціальна проблема сучас-ності. Кількість зареєстрованих у світі злочинів у середньому зростає на 5% щороку. Але останнім часом особливо швидко зростає частка тих, що належать до категорії тяжких (убивства, насильства тощо).
Список використаної літератури
1. Основи безпеки життєдіяльності. Підручник. - К., 2001.
2. Словник-довідник з політології. - Харків, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...