WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Гідрологічні надзвичайні ситуації - Реферат

Гідрологічні надзвичайні ситуації - Реферат

південно-західному і 32% - у західному регіоні.
Лісовий фонд України майже на 50% складається з хвойних лісів, з яких 60% займають молодняки. В результаті широкомасштабних робіт із залісенням на сотнях тисяч гектарів створені соснові насадження, що досягли критичного в пожежному відношенні віку 15-30 років.
Ліси України, у більшості її регіонів, неспроможні витримати зростаючого потоку відпочиваючих, оскільки площа їх значно менша від науково-обґрунтованих норм. Така ситуація найбільш характерна для Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької, Полтавської областей, Автономної Республіки Крим, що вважаються найбільш пожежонебезнечними.
У середньому за рік, залежно від погодних умов, виникає близько 3,5 тис. пожеж, якими знищується більше 5 тис. га лісу.
Найбільшу пожежну небезпеку представляють північний та східний регіон, де щорічно виникає в середньому відповідно 37 і 40 % уcix лісових пожеж.
o Лісові пожежі - це неконтрольоване горіння лісної рослинності, що стихійно розповсюджується на лісній території.
Основною причиною виникнення лісових пожеж є спека, грозові розряди і необережна поведінка людини з вогнем. Можливість виникнення лісових пожеж визначається ступенем пожежної небезпеки, що визначається на основі шкали оцінки лісних ділянок за ступенем небезпеки виникнення в них пожеж.
Лісові пожежі залежно від характеру загорання і складу лісу поділяються на низові, верхові і ґрунтові. Майже всі лісові пожежі на початку свого розвитку мають вигляд низової і, якщо створюються відповідні умови, переходять у ґрунтові або верхові.
Основними характеристиками, які мають велике значення для практики боротьби з пожежами, є швидкість розповсюдження низових і верхових та глибина прогорання підземних. За цими характеристиками лісові пожежі поділяються на слабкі, середні і сильні, а за швидкістю розповсюдження вогню - на низові і верхові, які, в свою чергу - на стійкі та швидкі.
Орієнтовні показники розвитку і розповсюдження лісових пожеж залежно від типу лісу наведено в табл. 2.11.
Особливо великі втрати лісам завдають верхові пожежі. При швидкій вершинній пожежі полум'я по покрову посадок розповсюджується нерівномірно.
Підземні пожежі є наслідком низових або верхових пожеж. Після згорання верхнього надґрунтового покрову вогонь заглиблюється у торф'янистий горизонт ґрунту. Такі пожежі в практиці прийнято називати торф'яними.
Таблиця 2.11. Основні ознаки визначення виду лісової пожежі та її інтенсивності
Основні ознаки Класи
пожежної
небезпеки
Інтен-сивність пожежі
Низова швидка пожежа
Згорає суха трава, лишайник або листя. Швидкість розповсюдження - до 1 м/хв., висота полум'я - до 0,5 м. І-ІІ Слабка
Низова швидка пожежа
Згорає трава, опалі листя (підстилка). Швидкість роз-повсюдження - до 1-3 м/хв., висота полум'я - 0,5-1,5м. III Середня
Згорає підстилка. Швидкість розповсюдження - більше 3 м/хв., висота полум'я - більше 1,5 м. IV Сильна
Низова стійка пожежа
Згорає надґрунтовий покрив і верхній шар підстилки. II Слабка
Згорає шар підстилки навколо стволів дерев, шар підстилки прогорає місцями до мінеральної частини ґрунту. III Середня
Підстилка всюди прогорає до мінеральних гори-зонтів. Спостерігається вивал окремих дерев. IV-V Сильна
Підземна пожежа
Сфагнум згорає на глибину до 25 см. Залишаються окремі місця не згорілого сфагнуму. III Слабка
Крім сфагнуму, згорає торф на глибину 25 -30 см. Торф вигорає до мінеральних шарів ґрунту. Окремі дерева вивалюються. Пожежа має багато осередків. IV Середня
Торф'яний шар згорає всюди до мінеральної частини ґрунту. Спостерігається масовий вивал дерев. Глибина прогорання - більше 50 см. IV-V Сильна
Верхова пожежа
Виникає у хвойних посадках зі слабкою зімкнутістю крон або в склад яких входять листяні породи. Поже-жею пошкоджуються ділянки з груповим розташу-ванням хвойних порід. Вогонь кронами розповсюд-жується знизу вгору за рахунок підтримки низової пожежі. Швидкість розповсюдження - до 3 м/хв. III Слабка
Верховий вогонь кронами дерев розповсюджується також горизонтально і часто випереджає кромку низової пожежі. Більша частина деревостою вражається верховим вогнем. Швидкість розповсюдження - до 100м/хв. IV Середня
Покрів деревостою згорає всюди або залишаються окремі плями на окремих ділянках. Швидкість розповсюдження - більше 100 м/хв. IV-V Сильна
За площею, яка охоплена пожежею, лісові пожежі діляться на класи, класифікація яких наведена в табл. 2.12.
Таблиця 2.12. Класифікація лісових пожеж
№ пп. Клас лісової пожежі Площа, яка охоплена вогнем, га
1. Загорання 0,1-0,2
2 Мала пожежа 0,3-2,0
3. Невелика пожежа 2,1-20
4. Середня пожежа 21-200
5. Велика пожежа 201-2000
6. Катастрофічна пожежа Більше 2000
Природні пожежі найбільш характерні для Степової, Поліської та Лісостепової зон, Кримських гір. Найпоширеніші лісові та торф'яні пожежі.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОГ ЛІТЕРАТУРИ
1. Атамашок В. Г., Ширшев Л. Г., Акимов Н. И. Гражданская оборона. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1986.
2. Владимиров В.А., Михеев О.С., Хмель С.И. и др. Методика выявления и оценки рациональной обстановки при разрушениях (авариях) атомных электростанций. - М., 1989.
3. Губський А. І. Цивільна оборона. - К., 1995.
4. Демвденко Г.П., Кузьменко Э.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия масового поражения. Справочник. - К., 1989.
5. Деміденко Г.П., Захист об'є ктів народного господарства від зброї масового ураження. - К., 1996.
6. Депутат О. П., Коваленко І. В., Мужик І. С. Цивільна оборона/ За редакцією B.C. Франка. Підручник. 2-ге вид., доп. - Львів: Афіша, 2001.
7. Дія населення в надзвичайних ситуаціях. РІД ЦО і НС. - К., 1997.
8. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів стронцію і цезію у продуктах харчування (ДР-97). МОЗ України. - К., 1997.
9. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження. / Наукові керівники: член-кореспондент HАН України С.І.Дорогунцов і генерал-лейтенант В.Ф. Гречанінов. - К.: НАНУ, 1995.
10. Леігович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. - К., 1999.
11. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте (РД 52.04.253-90): М.: Росгидромет, 1991.
12. Мігович Г.Г.,Рабчук О.Г. Сильнодіючі отруйні речовини. -К., 1999.
13. Організація проведення рятувальних робіт при стихійних лихах, аваріях і катастрофах. - М., 1990.
14. Попередження надзвичайних ситуацій / Під редакцією генерал-лейтенанта В.Ф. Гречанінова. - К., 1997.
15. Справочник по гражданской обороне. Кол. авторов. - M.; Воеииздат, 1978.
16. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и экологического характера. В 3-х частях. - М., 1990.
17. Управление граждпнской обороной / Под ред. АЛ. Безлтосова. - М.: Воениздат, 1986.
18. Чорнобильська аварія. Події. Факти. Цифри / Під керівництвом генерал-лейтенанта М. С. Бондарчука. Штаб ЦО України. -К., 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...