WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Радіаційнo небезпечні об'єкти - Реферат

Радіаційнo небезпечні об'єкти - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Радіаційне небезпечні об'єкти
До радіаційно небезпечних об'єктів належать:
o атомні електростанції (Запорізька, Південна Українська, Рівненська, Хмельницька і Чорнобильська);
o підприємства з виготовлення і переробки відпрацьованого ядерного палива;
o підприємства з поховання радіоактивних відходів;
o науково дослідні та проектні організації, які працюють з ядерними реакторами;
o ядерні реактори на об'єктах транспорту та інші.
Найнебезпечнішими зі всіх аварій на радіаційне небезпечних об'єктах є аварії з викидом радіонуклідів в атмосферу і гідросферу, що призводять до радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища.
Ступінь забруднення характеризується поверхневою (об'ємною) щільністю зараження радіонуклідами і вимірюється активністю того чи іншого радіонукліда.
Радіаційна дія на персонал об'єктів і населення в зоні радіоактивного забруднення оцінюється величиною дози зовнішнього і внутрішнього опромінювання людей.
Основними дозиметричними величинами, за допомогою яких оцінюється дія радіації на людину, є поглинута і еквівалентна доза її опромінювання.
Експозиційна доза визначається тільки для повітря при гамма-і рентгенівському випромінюванні. Поглинута доза - це основна дозиметрична величина для оцінки радіаційної небезпеки.
o Еквівалентна доза - дозиметрична величина для оцінки шкоди здоров'ю людини від дії іонізуючого випромінювання будь-якого складу дорівнює добутку поглинутої дози на коефіцієнт якості.
Коефіцієнт якості випромінювання (К) дорівнює: для гамма- і бета- випромінювання - одиниці; для альфа- випромінювання -двадцяти.
Таблиця 1.
Дози Одиниці вимірювання Переведення одиниць
СІ Несистемні
Експозиційна Кулон на кг повітря (Кл/кг) Рентген (р) 1 Кл/кг = 3876 p
Поглинута Грей (Гр) Рад 1 Гр = 100рад
1 рад = 0,87 p
Індивідуальна еквівалентна Зіверт (Зв) Бер 1 Зв = 100бер
1 рад = 0,87 бер
Характер і масштаби радіоактивного забруднення місцевості при аваріях на АЕС залежать від типу реактора, ступеню його руйнування, метеорологічних умов, рельєфу місцевості і, головним чином, від характеру вибуху (тепловий чи ядерний).
При аварії на АЕС з тепловим вибухом і руйнуванням реактора відбувається викид радіонуклідів в атмосферу, гідросферу і літосферу, що зумовлює радіоактивне забруднення довкілля і опромінювання працюючого персоналу і населення.
Тяжкість променевої хвороби залежить від величини дози оп-ромінювання.
Таблиця 2.
Доза опромінювання Тяжкість
захворювання Клінічна
форма хвороби
Зв Бер
1-2,5 100-250 1 - легка
2,5-4 250-400 II - середня Кістково-мозкова
4-6 400-600 III - тяжка
6-10
10-80
> 80 600-1000 1000-8000
> 8000 ІV - дуже тяжка Перехідна
Кишкова
Церебральна
Зони радіоактивного забруднення на місцевості при тепловому вибуху будуть характеризуватись значними рівнями радіації. Вони поділяються на зони:
o відчуження;
o безумовного відселення;
o гарантованого (добровільного) відселення;
o підвищеного радіоекологічного контролю.
o Зона відчуження - це територія, з якої проводиться евакуація населення негайно після аварії і на ній не здійснюється господарська діяльність.
o Зона безумовного відселення - це територія навколо АЕС, на якій щільність забруднення ґрунту довгоживучими радіонуклідами цезію дорівнює 15,0 Кі/км2 і більше, або стронцію - 3,0 Кі/км2 і більше, або плутонію - 0,1 Кі/км2 і більше, де розрахована ефективна доза опромінювання з урахуванням коефіцієнту міграції радіонуклідів в рослини перебільшує 5 мЗв (0,5 бер) на рік.
o Зона гарантованого (добровільного) відселення - це територія, на якій щільність забруднення ґрунту радіонуклідами цезію - від 5,0 до 15,0 Кі/км2, або стронцію - від 0,15 до 3,0 Кі/км2, або плутонію - від 0,01 до 0,1 Кі/км2, де ефективна доза опромінювання з урахуванням коефіцієнту міграції радіонуклідів в рослини та інших факторів може перебільшити 0,5 мЗв (0,05 бер) на рік.
o Зона підвищеного радіоекологічного контролю - це територія з щільністю забруднення ґрунту радіонуклідами цезію від 1,0 до 5,0 Кі/км2, або стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/км2, або плутонію від 0,005 до 0,01 Кі/км2, де ефективна доза опромінювання з урахуванням коефіцієнту міграції радіонуклідів в рослини та інших факторів може перебільшити 0,5 мЗв (0,05 бер) на рік.
Аварія з повним руйнуванням реактору на атомній електричній станції і його ядерним вибухом може мати місце внаслідок стихійного лиха, падіння літаючого апарату на атомну електричну станцію, дії вибуху звичайних чи ядерних боєприпасів у воєнний час або диверсії.
?
Рис. 1. Зони радіаційного забруднення
На території сліду радіоактивної хмари такого вибуху, як і при наземному ядерному вибуху, виділяють зони: надзвичайно небезпечного забруднення (зона Г); небезпечного забруднення (зона В); сильного забруднення (зона Б); помірного забруднення (зона А); радіаційної небезпеки (зона М).
Таблиця 3.
Найменування зони Індекс зони Доза опромінювання за 1-й рік після аварії, рад Потужність дози опромінювання через 1 годину після аварії, рад/год
На зов-нішній
межі зони На внут-рішній
межі зони На зов-нішній межі зони На внутрішній межі зони
Радіаційної небезпеки M 5 50 0,0014 0,14
Помірного забруднення А 50 500 0,14 1,4
Сильного забруднення Б 500 1500 1,4 4,2
Небезпечного забруднення В 1500 5000 4,2 14
Надзвичайно небезпечного

 
 

Цікаве

Загрузка...