WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Хімічно небезпечні об'єкти. Хімічно небезпечні речовини, особливості їх впливу на організм людини - Реферат

Хімічно небезпечні об'єкти. Хімічно небезпечні речовини, особливості їх впливу на організм людини - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Хімічно небезпечні об'єкти. Хімічно небезпечні речовини, особливості їх впливу на організм людини
Сьогодні в народному господарстві України використовуються десятки тисяч різних хімічних сполук, причому щорічно ця кількість збільшується на 200-1000 нових речовин.
За ступенем токсичності при інгаляційному (через органи дихання) і пероральному (через шлунково-кишковий тракт) шляхах попадання в організм хімічні речовини можна розбити на шість груп, а за ступенем дії на організм людини - на чотири класи.
Таблиця 1.
Характеристика ХНР за ступенем токсичності
Клас токсичності ГДКв повітрі,
мг/м3 Середні смертельні
Концентра-ція, мг/л Доза при внутрішньому надходженні, мг/кг
Надзвичайно токсичні 0,1 < 1 10 81-160 5001-15000
Не токсичні - > 160 > 15000
Таблиця 2.
Клас небезпеки ХНР за ступенем дії на організм людини
Клас небезпеки Характеристика класу небезпеки ССК, мг/м3
1 Речовини надзвичайно небезпечні 50001
ССК - середня смертельна токсодоза LС50, яка призводить до загибелі 50% людей або тварин при 2-4-годинній інгаляційній дії.
До найнебезпечніших (надзвичайно і високо токсичних) хімічних речовин належать:
o деякі сполуки металів (органічні і неорганічні похідні миш'яку, ртуті, кадмію, свинцю, талію, цинку та інших);
o карбоніли металів (тетракарбоніл нікелю, пентакарбоніл заліза та інші);
o речовини, що мають ціанисту групу (синильна кислота та її солі, бензальдегідціангідрон, нітрили, органічні ізоціанати);
o сполуки фосфору (фосфорорганічні сполуки, хлорид фосфору, фосфін, фосфідин);
o фторорганічні сполуки (фтороцтова кислота та її ефіри, фторетанол та інші);
o хлоргідрони (етиленхлоргідрон, епіхлоргідрон);
o галогени (хлор, бром);
o інші сполуки (етиленоксид, аліловий спирт, метил бромід, фосген, інші).
До сильно токсичних хімічних речовин належать:
- мінеральні та органічні кислоти (сірчана, азотна, фосфорна, оцтова та інші);
- луги (аміак, натронне вапно, їдкий калій та інші);
- сполуки сірки ( діметилсульфат, розчинні сульфіди, сірковуглець, розчинні тіоціанати, хлорид і фторид сірки);
- хлор- і бромзаміщені похідні вуглеводню (хлористий і бромистий метил);
- деякі спирти і альдегіди кислот;
- органічні і неорганічні нітро і аміносполуки (гідроксиламін, гідразин, анілін, толуїдин, нітробензол, динітрофепол);
- феноли, крезоли та їх похідні; гетероциклічні сполуки.
До помірно токсичних, мало токсичних і практично не токсичних хімічних речовин, які не становлять собою хімічної небезпеки, належить вся основна маса хімічних сполук.
Необхідно відмітити, що особливу групу хімічно небезпечних речовин складають пестициди - препарати, які призначені для боротьби зі шкідниками сільськогосподарського виробництва, бур'янами і т.д. Більшість з них дуже токсична для людини. За хімічним складом пестициди можна розділити на групи:
o фосфорорганічні сполуки (паратіон, диметоксидихлор вінілфосфат, карбофос, хлорофос та інші);
o карбонати (севін, карботіон та інші);
o хлорорганічні сполуки (ДДТ, дильдрін, гексахлоран та інші);
o ртутьорганічні сполуки (метилртутъ, ацетат метоксгетилртуті та інші);
o похідні фенікси оцтової кислоти (2, 4-дихлорфенікс-оцтова кислота-2, 4-Д; 2, 4, 5-трихлорфсніксоцтова кислота - 2, 4, 5-Т);
o похідні дипиридила (паракват, дикват та інші);
o органічні нітросполуки (динітроортокрезол - ДНОК, динітро фенол - ДНФ); інші.
Більшість з вище перерахованих хімічних речовин, у тому числі й слабо токсичні (помірно, слабо токсичні і практично не токсичні), можуть стати причиною тяжкого ураження людини. Водночас призвести до масових санітарних втрат внаслідок аварій (катастроф), що супроводжуються викидами (виливами) хімічних речовин, можуть не всі хімічні сполуки, включаючи навіть надзвичайно, високо і сильно токсичні.
Тільки частина хімічних сполук при поєднанні визначених токсичних і фізико-хімічних властивостей, таких, як висока токсичність при дії через органи дихання, шкіряні покрови, велика тоннажність виробництва, використання, зберігання і перевезення, а також можливість легко переходити в аварійних ситуаціях в головний фактор ураження (пара або тонко дисперсний аерозоль), який може стати причиною ураження людей. Ці хімічні сполуки належать до групи ХНР.
До хімічно небезпечних об'єктів належать:
o заводи і комбінати хімічних галузей промисловості, а також окремі установки і агрегати, які виробляють або використовують ХНР;
o заводи або їх комплекси з переробки нафтопродуктів;
o виробництва інших галузей промисловості, які використовують ХНР;
o підприємства, які мають на оснащенні холодильні установки, водонапірні станції й очисні споруди, які використовують хлор або аміак;
o транспортні засоби, контейнери і наливні поїзди, автоцистерни, річкові й морські танкери, що перевозять хімічні продукти;
o склади і бази з запасами отрутохімікатів для сільського господарства.
Фізико-хімічні властивості ХНР здебільшого визначають їх можливість переходити в головний фактор ураження і створювати концентрації, що можуть уражати людей. Найбільше значення мають агрегатний стан речовини, розчинність її у воді і різного роду розчинниках, щільність речовини та її газової фази, гідроліз, летучість, максимальна концентрація, питома теплота випарювання, питома теплоємність рідини, тиск насиченого пару, коефіцієнт дифузії, температура кипіння і замерзання, в'язкість, теплове розширення і стискання, корозійна активність, температура загорання та інші.
Агрегатний стан. При звичайних умовах ХНР можуть бути у вигляді твердих, рідких або газоподібних речовин. Однак при виробництві, використанні, зберіганні або перевезенні їх агрегатний стан може змінюватися від такого в звичайних умовах, що може здійснити вплив як на кількість ХНР, яка викидається в повітря, так і на фазовий дисперсний склад зараженої хмари.
o Розчинність - можливість однієї речовини рівномірно розповсюджуватися в середовищі другої або інших речовин, створюючи розчин.
Розчинність ХНР у воді та органічних розчинниках має суттєве значення. Добра розчинність може призвести до сильного зараження водосховищ, внаслідок чого вони на тривалий час можуть становити серйозну небезпеку для людини.
В той же час добра розчинність у воді й органічних розчинниках може дозволити використання при необхідності розчини різних речовин для дегазації (нейтралізації

 
 

Цікаве

Загрузка...