WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Прилади хімічної розвідки для сильнодіючих та бойових отруйних речовин - Реферат

Прилади хімічної розвідки для сильнодіючих та бойових отруйних речовин - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Прилади хімічної розвідки для сильнодіючих та бойових отруйних речовин
Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) призначений для визначення в повітрі, на місцевості та техніці V-газів, зарину, зоману, іприту, фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану. Комплектується трьома видами індикаторних грубок для визначення отруйних речовин типу: зарин, зоман і V-гази - з одним червоним кільцем і червоною крапкою; фосген, дифосген, синильна кислота і хлорціан - з трьома зеленими кільцями; іприт - з одним жовтим кільцем. Маса приладу - 2,3 кг.
Напівавтоматичний прилад хімічної розвідки (ППХР) призначений для забезпечення хімічних розвідувальних машин. Дозволяє визначати наявність в повітрі, на місцевості і техніці V-газів, фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану, іприту. Прилад працездатний в інтервалі температур від -40 до +40 °С. Час визначення ОР - від 2 до 5 хв. Маса приладу без упаковки - 2,2 кг.
Газоаналізатор автоматичний ГСП-11 встановлюється для за-безпечення хімічних розвідувальних - машин і призначений для безперерв-ного контролю повітря з метою виявлення в ньому наявності пари фосфорорганічних ОР і для подання звукових та світлових сигналів виявлення ОР.
Прилад працездатний в інтервалі температур від -40 до +40 °С. В якості джерела живлення використовуються акумулятори КН-22.
Живлення обігрівачів термостату здійснюється від бортової мережі машини напругою 12 В. Тривалість роботи приладу без додаткової зарядки або заміни акумуляторів при нормальній температурі - не менше б год.
Прилад має два робочі діапазони чутливості до ОР: чутливість до парів зарину і V-газів на першому діапазоні - 5·10-5 мг/л і на другому - 2-10-6 мг/л.
Тривалість роботи приладу, забезпеченого однією зарядкою індикаторних засобів, на першому діапазоні - 2 год., на другому - від 10 до 12 год. Маса приладу - біля 30 кг.
Газоаналізатор УГ-2 призначений для вимірювання концентрації шкідливих газів (парів) в повітрі робочої зони виробничих приміщень. Забезпечує виявлення наступних шкідливих речовин в повітрі: сірчаний ангідрид, ацетилен, окисли вуглецю, сірководень, хлор, аміак, окисли азоту, етиловий спирт, бензин, бензол, толуол, ксилол, ацетон, вуглеводи нафти.
Визначення концентрації газу (пари) шкідливих речовим в повітрі здійснюють за еталонами пофарбування індикаторів. Виміри проводяться 2-3 рази і оцінка здійснюється за середніми арифметичними значеннями.
Газоаналізатори "Сирена", "Сирена-2", "Сирена-4" призначені для автоматичного визначення мікроконцентрацій токсичних газів (сірководню, аміаку, фосгену) у повітрі виробничих приміщень, а також сигналізації порогу вимірювання. Газоаналізатори забезпечують виявлення газів (пари): на відстані не більше як 300 м між датчиком і блоком управління; при температурі навколишнього повітря від 5 до 40 °С.
Таблиця 1.
Технічні характеристики газоаналізаторів
Характеристики Тип газоаналізатор РУ
Сирена Сирена-2 Сирена-4
Тип
газів для виміру Сірководень Аміак Фосген
Діапазон виміру, мг/м3 0-3,0-10,0-30 0-30 0-1
Погрішність виміру, % ±20 ±20 ±20
Час одного циклу, хв. 5 ±0,2 5 ±0,2 5 ±0,2
Час безперервної роботи, діб 30 30 14
Живлення, В 220 220 220
Маса, кг 58 58 58
Примітки: Гранично допустимі концентрації, мг/м3 10 20 0,5
Смертельно токсичні дози, г·хв/л 30 100 6
Газоаналізатор "Сирена-М" призначений для виявлення концентрації хлору в повітрі виробничих приміщень. Газоаналізатор може розміщуватися на відстані не більше 5 м від місця забору проби.
Технічні характеристики приладу складають: діапазон виміру - 0-2 мг/м3; погрішність виміру - ± 20 %; час одного циклу - 1 ± 0,6 хв.; час роботи в автоматичному режимі без перезаряджання реактивів - не менше 4 діб; живлення приладу -220 В; маса приладу - 10 кг.
Газосигналізатор "ГАІ-1" призначений для контролю загазованості повітря робочої зони в 1-2 точках технологічних приміщень.
Технічні характеристики приладу складають: діапазон виміру - 0-2 мг/м3; погрішність виміру - ± 20 %; час одного циклу, - 1 ± 0,6 хв.; час роботи в автоматичному режимі без перезаряджання реактивів - не менше 4 діб; живлення приладу - 220 В і від мережі стисненого повітря тиском 1,4 кгс/см2; витрата повітря - в межах від 1,2 до 2,5 л/хв.; середнє використання потужності - не більше 70 Вт; маса приладу -47,5 кг; газосигналізатор забезпечує роботу при змінах температури від 15 до 40 °С і виносу пульту управління на відстань не більше 2 000 м.
Індикатор контролю загазованості приміщень хлором (ІЗП) призначений для контролю гранично допустимої концентрації (ГДК) хлору в повітрі виробничих приміщень хлораторних і очисних споруд та хлорних переливних станцій водопровідних господарств.
Склад: електрохімічна комірка (62x68 мм), блок індикації і сигналізації (145x180x77 мм), таблетка (8x6 мм).
Технічні характеристики: діапазон ГДК - 0-1; порі]- чутливості концентрації хлору в повітрі - 0,05 мг/м3; час спрацювання при концентрації 1,6 ГДК - не більше 180 с; час роботи в автоматичному режимі без проведення регламенту технічного обслуговування - не більше 12 міс.; довжина лінії між електрохімічною коміркою і блоком сигналізації: двожильним кабелем складає 20 м, кабелем з екраном - до 100 м; потужність - не більше 10 Вт; термін використання таблетки - не більше 12 міс.; витрати реагенту на рік - не більше 4 г; маса індикатору - не більше 3 кг; вихідний сигнал ГСП - 0-10.
Автомобільна радіометрична і хімічна лабораторія АЛ-4 забезпечує радіометричний аналіз проб води, харчових продуктів і фуражу; якісне і кількісне виявлення у різних пробах звісних ОР; кількісне визначення отрут у пробах води, харчових продуктах і фуражу; фізико-хімічні аналізи проб невідомих ОР; проведення контрольних аналізів за визначенням повноти дегазації місцевості, озброєння, техніки, транспорту, одягу і спорядження; проведення вибіркового контролю захисних властивостей засобів захисту шкіри; кількісне визначення і проведення контрольних аналізів сумішей для дегазації, дезактивації, що створюють дим, запалювальних, вибухових речовин і вогнеметних.
Польова хімічна лабораторія ПХЛ-54 призначена для виявлення ОР у пробах, що взяті з різних джерел, а також з техніки, предметів, одягу. Маса спорядженої лабораторії - біля 20 кг.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОГ ЛІТЕРАТУРИ
1. Атамашок В. Г., Ширшев Л. Г., Акимов Н. И. Гражданская оборона. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1986.
2. Владимиров В.А., Михеев О.С., Хмель С.И. и др. Методика выявления и оценки рациональной обстановки при разрушениях (авариях) атомных электростанций. - М., 1989.
3. Губський А. І. Цивільна оборона. - К., 1995.
4. Демвденко Г.П., Кузьменко Э.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия масового поражения. Справочник. - К., 1989.
5. Деміденко Г.П., Захист об'є ктів народного господарства від зброї масового ураження. - К., 1996.
6. Депутат О. П.,Коваленко І. В., Мужик І. С. Цивільна оборона/ За редакцією B.C. Франка. Підручник. 2-ге вид., доп. - Львів: Афіша, 2001.
7. Дія населення в надзвичайних ситуаціях. РІД ЦО і НС. - К., 1997.
8. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів стронцію і цезію у продуктах харчування (ДР-97). МОЗ України. - К., 1997.
9. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження. / Наукові керівники: член-кореспондент HАН України С.І.Дорогунцов і генерал-лейтенант В.Ф. Гречанінов. - К.: НАНУ, 1995.
10. Леігович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. - К., 1999.
11. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте (РД 52.04.253-90): М.: Росгидромет, 1991.
12. Мігович Г.Г., Рабчук О.Г. Сильнодіючі отруйні речовини. -К., 1999.
13. Організація проведення рятувальних робіт при стихійних лихах, аваріях і катастрофах. - М., 1990.
14. Попередження надзвичайних ситуацій / Під редакцією генерал-лейтенанта В.Ф. Гречанінова. - К., 1997.
15. Справочник по гражданской обороне. Кол. авторов. - M.; Воеииздат, 1978.
16. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и экологического характера. В 3-х частях. - М., 1990.
17. Управление граждпнской обороной / Под ред. АЛ. Безлтосова. - М.: Воениздат, 1986.
18. Чорнобильська аварія. Події. Факти. Цифри / Під керівництвом генерал-лейтенанта М. С. Бондарчука. Штаб ЦО України. -К., 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...