WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Структура, роль та завдання Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - Реферат

Структура, роль та завдання Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - Реферат

інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації;
o бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва техногенна небезпечних об'єктів у частині додержання вимог цивільної оборони і техногенної безпеки;
o координує діяльність центральних органів виконавчої влади щодо проведення пошуку і рятування людей, аварійно-рятувальних робіт, ліквідації виливу нафтопродуктів, шкідливих хімічних та радіоактивних речовин у довкілля;
o оповіщає населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, забезпечує належне функціонування територіальних і локальних систем оповіщення;
o прогнозує разом з зацікавленими організаціями імовірність ви-никнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, моделює їх, районує території України за наявністю потенційно небезпечних виробництв, об'єктів та загрози стихійного лиха, визначає показники ризику на об'єктах народного господарства і територіях;
o забезпечує розроблення, погоджує або затверджує програми підготовки спеціалістів, посадових осіб органів управління і сил цивільної оборони до дій у надзвичайних ситуаціях, навчання населення, організовує та проводить атестацію рятувальників і аварійно-рятувальних формувань;
o забезпечує безпеку осіб, які залучаються до роботи у районах надзвичайних ситуацій, і збереження вантажів, що доставляються у райони лиха;
o налагоджує в установленому порядку міжнародне співробітництво з питань, віднесених до його повноважень, вивчає, узагальнює та поширює зарубіжний досвід, проводить зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру;
o організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їхньою реалізацією державної політики стосовно державної таємниці, установлює контроль за її збереженням у цеп тральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
o здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
Для більш якісної та організованої роботи Міністерства та відповідно до "Положення про МНС", функціональні обов'язки та повноваження розподілено між керівним складом Міністерства та структурними підрозділами центрального апарату.
Серйозні навантаження під час надзвичайних ситуацій відчувають на собі сили цивільної оборони центрального підпорядкування, територіальні ланки цивільної оборони (переважна частка надзвичайних ситуацій виникає на регіональному і місцевому рівнях відповідальності і реагування). З таким самим навантаженням працюють органи виконавчої влади, які, згідно з Положеннями "Про цивільну оборону України", входять до її складу, і не тільки вони.
Оскільки значної кількості катастроф і небезпечних явищ уникнути неможливо, Міністерство докладає зусиль щодо удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації і ліквідацію їх наслідків. Па жаль, зусилля щодо подолання наслідків аварій і катастроф природного та техногенного характеру, даючи позитивні результати у справах усунення безпосередньої загрози життю і здоров'ю людини у разі конкретної надзвичайної ситуації, загалом для країни стають все менш ефективними. Тому актуальною залишається проблема всебічного удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації з поступовим переміщенням акцентів і центру уваги на усунення причин їх виникнення.
Міністерство і цивільна оборона загалом вже сьогодні можуть реагувати па надзвичайні ситуації на функціональних засадах, що ж стосовно запобігання, то це більшою мірою прерогатива місцевих органів виконавчої влади, галузевих міністерств і відомств.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОГ ЛІТЕРАТУРИ
1. Атамашок В. Г., Ширшев Л. Г., Акимов Н. И. Гражданская оборона. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1986.
2. Владимиров В.А., Михеев О.С., Хмель С.И. и др. Методика выявления и оценки рациональной обстановки при разрушениях (авариях) атомных электростанций. - М., 1989.
3. Губський А. І. Цивільна оборона. - К., 1995.
4. Демвденко Г.П., Кузьменко Э.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия масового поражения. Справочник. - К., 1989.
5. Деміденко Г.П., Захист об'є ктів народного господарства від зброї масового ураження. - К., 1996.
6. Депутат О. П., Коваленко І. В., Мужик І. С. Цивільна оборона/ За редакцією B.C. Франка. Підручник. 2-ге вид., доп. - Львів: Афіша, 2001.
7. Дія населення в надзвичайних ситуаціях. РІД ЦО і НС. - К., 1997.
8. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів стронцію і цезію у продуктах харчування (ДР-97). МОЗ України. - К., 1997.
9. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження. / Наукові керівники: член-кореспондент HАН України С.І.Дорогунцов і генерал-лейтенант В.Ф. Гречанінов. - К.: НАНУ, 1995.
10. Леігович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. - К., 1999.
11. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте (РД 52.04.253-90): М.: Росгидромет, 1991.
12. Мігович Г.Г., Рабчук О.Г. Сильнодіючі отруйні речовини. -К., 1999.
13. Організація проведення рятувальних робіт при стихійних лихах, аваріях і катастрофах. - М., 1990.
14. Попередження надзвичайних ситуацій / Під редакцією генерал-лейтенанта В.Ф. Гречанінова. - К., 1997.
15. Справочник по гражданской обороне. Кол. авторов. - M.; Воеииздат, 1978.
16. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и экологического характера. В 3-х частях. - М., 1990.
17. Управление граждпнской обороной / Под ред. АЛ. Безлтосова. - М.: Воениздат, 1986.
18. Чорнобильська аварія. Події. Факти. Цифри / Під керівництвом генерал-лейтенанта М. С. Бондарчука. Штаб ЦО України. -К., 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...