WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Атестація робочого міста - Контрольна робота

Атестація робочого міста - Контрольна робота

поразки током. Характеризуються наявністю одного з ознак:
ў Підвищена вологість повітря (понад 75%);
ў Підвищена температура повітря (понад 35о);
ў Наявність токопроводної пилюки;
ў Можливість одночасного доторку людини до токопроводячих частин, з однієї сторони і заземленим до іншої.
7.2. Особливо небезпечні помешкання. Характеризуються наявністю одного з ознак:
Особлива вологість (вологість 100%);
Наявність хімічно агресивного середовища, що руйнує ізоляцію;
Наявність двох або більш ознак помешкання з підвищеною небезпекою.
7.3. Без підвищеної небезпеки
Небезпека току оцінюється по відповідних реакціях людини. Замикання цепу через тіло людини може викликати судорожні скорочення м'язів від перемінного току, болючі подразнення від постійного току, може викликати фібріляцію (спонтанне скорочення серцевого м'яза не по синусоїдальній амплітуді, а по загасаючій амплітуді; звичайно передує повному припиненню роботи серця).
Граничний що не відпускає (скорочення м'язів 10 - 15 м);
Фібріляційний 100м (25 - 30 м важко дихати).
Нормування напруги доторку і токів.
Відповідно до ГОСТ установлені гранично припустимі рівні доторку і токів, значення котрих, а також тривалість впливу установлені з реакції відчуття.
Для перемінного току частотою 50 Гц ПДУ - 2В; для току - 0,3 м.
Для постійного току ПДУ не більш 8В і тік не більш 1м.
Для осіб виконуючу роботу в особливих умовах ці рівні нормуються в три рази менше.
Головні міри захисту від поразки електричним током.
Ізоляція струмоведучих частин з устроями контролю. Забезпечує нормальну роботу електроустановок і захист від поразки током. Робоча ізоляція передбачається для захисту на випадок ушкодження робочої ізоляції. Ізоляція, яка складається з робочої і додаткової - подвійна. Поліпшена робоча ізоляція, що забезпечує ту ж ступінь захисту, що і подвійна, називається посиленою ізоляцією. Контроль ізоляції може бути періодичний і постійний. Вимірюється опір ізоляції мегометрами. Контроль здійснюється при приймально здавальних іспитах електроустановок після монтажу, ремонту, при виявленні дефекту ізоляції і в установлені нормативні терміни. Нормування: найменше припустиме значення опору ізоляції нормується правилами устрою електроустановок: для котушок, контакти, пускачі, силових щитів і освітлювальних установлень ПДУ не менше 0,5 МОм; для повторних ланцюгів не менше 1МОм. Постійний контроль ізоляції здійснюється спеціальними приладами, що включаються в цеп разом з електроустановкою, автоматично контролюють опір установки, сигналізують про зниження опору ізоляції нижче припустимого значення.
Огородження і неприступність струмоведучих частин. Застосовується з метою виключення доторку зі струмоведучими частинами або наближення до них на небезпечну відстань. Головні вимоги: механічна й електрична тривалість.
КАРТА УМОВ ПРАЦІ
Підприємство /організація, установа/ Номер робочого міста___________________
Виробництво____________________ Професія (посада)______________________
Цех /дільниця відділу/______________ (код по ЄТДК, КД. Повне найменування)
Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу
№ п/п Фактори виробничого серидовища і трудового процесу Нормативне значення
/ГДР/ /ГДК/ Фактичне значення Тривалість дії фактора % за зміну III клас - шкідливі і небезпечні умови і характер праці Небезпе-чний (екстре-мальний) При-мітка
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Шкідливі хімічні речовини
1 клас небезпеки________________________
2 клас небезпеки________________________
3-4 клас небезпеки______________________
2. Пил переважно фіброгенної дії
3. Вібрація / загальна і локальна /
4. Шум
5. Інфразвук
6. Ультразвук
7. Неіонезуючі випромінювання :
- радіочастотний діапазон ;
- діапазон промислової частоти;
- лазерне випромінювання
8. Електромагнитне поле
9. Постійне магнітне поле
10. Мікроклімат у приміщенні :
- температура повітря (теплий/холодний), 0С
- швидкість руху повтря (тепл./холод.),м/сек
- відносна вологість повітря (тепл./холод.), %
- інфрочервоне випромінювання, Вт/м2
11. Освітлення :
- природнє
- штучне
12. Іонезуюче випромінювання
13. Біологічні фактори :
Мікроорганізми
1 клас небезпеки
2 клас небезпеки
3-4 клас небезпеки
Природні комполненти організму
/амінокіслоти, вітаміни тощо/
1 клас небезпеки
2 клас небезпеки
3-4 клас небезпеки
14. Маса вантажу, що підіймається та переміщюється (сумарна протягом робочої зміни)
для чоловіків
для жінок
15. Робоча поза
16. Нахил корпуса (кількість за зміну)
17. Переміщення у просторі, км
18. Зміст роботи
19. Сприймання сигналів
20. Ступінь складності завдання
21. Характер виконуваної роботи
22. Тривалість зостереженного спостереження
23. Щільність сигналів
24. Кількість виробничих об'єктів одночасного спостереження
25. Навантаження на зоровий аналізатор
- розмір об'єкта розрізнення
- робота з оптичними приладами
- спостереження за екранами відеотерміналів
26. Навантаження на слуховий аналізатор
27. Емоційне навантаження
- ступінь відповідальності
- ступіні ризику для власного життя
- ступінь ризику за безпеку інших осіб
28. Монотонність навантажень
29. Режим праці
30. Змінність роботи
Кількість факторів
Гігієнічна оцінка умов праці
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка технічного та організаційного рівня
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Атестація робочого місця
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне обгрунтування
Пільги і компенсації
Діючі Запропановані Витрати /грн./
Пенсійне забеспечення
Доплати Голова атестаційної комісії
Додаткові відпустки
Інші Члени атестаційної комісії
З атестацією ознайомлені :
___________________________
___________________________
______________________
______________________
Література:
1. Крикунов " Безопасность жизнедеятельности " Днепропетровск;
2. Під ред. Я. Бедрія " Безпека життедіяльності " Львів ізд. "Афіша" 1998 р.;
3. Писькун " Безпека життедіяльності " Львів;
4. Кобевник " Охрана труда " ;
5. Закон Украины " Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...