WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи - Реферат

Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи - Реферат

є.
Таблиця 3.2. Суміщення обов'язків відповідальних осіб
- Відповідальний працівник
- Обов'язки, що суміщуються
- Працівник, який видає наряд
- Допускай
- Керівник робіт
- Керівник робіт
- Допускай в електроустановках без
- місцевих чергових працівників
- Працівник, який готує робоче місце
- Керівник робіт
- Член бригади
- Працівник, який готує робоче місце
- Допускач в електроустановках без
- місцевих чергових працівників
- Порядок видачі та оформлення наряду
Наряд на роботу виписується у двох примірниках за умови дотримання чіткості і ясності записів в обох примірниках. Заповнення наряду олівцем,виправлення і перекреслювання написаного тексту є неприпустимим.
Наряд передається оперативному працівникуабо працівнику, який готує робоче місце в електроустановках без місцевої чергової обслуги, перед початком підготовки робочого місця.
Допускається передача наряду по телефону працівником, який видає наряд, старшому в зміні оперативному працівнику зазначеної в наряді електроустановки, або керівнику робіт. В цьому разі наряд заповнюється в трьох примірниках: один примірник заповнює працівник, який видає наряд, а два - працівник, який приймає його по телефону.
Наряд виписують на одного керівника робіт (наглядача) з однією бригадою. На руки керівнику робіт видається тільки один наряд.
На однотипні роботи, що виконуються без зняття напруги однією бригадою, може бути виданий один спільний наряд для виконання їх в порядку черги на кількох приєднаннях, в одному або різних РУ, у різних приміщеннях підстанцій. Оформлення переведення з одного робочого місця на друге вимагається тільки в разі переходу з одного РУ на інше, з одного поверху РУ на інший.
В електроустановках, де напруга знята з усіх струмовідних частин, у тому числі й з виводів ПЛ та КЛ, і замкнутий вхід до суміжної електроустановки (збірки та щити до 1000 В можуть залишатися під напругою), допускається видавати один наряд для одночасної роботи на всіх приєднаннях.
В разі розширення робочого місця чи зміни кількості робочих місць слід видавати новий наряд.
В разі заміни керівника робіт, а також зміни складу бригади більше ніж наполовину, має бути виданий новий наряд.
Оперативні працівники під час чергування з дозволу старшого в зміні оперативного працівника можуть залучатись до участі в роботі ремонтної бригади без включення в наряд, з записом в оперативному журналі після цільового інструктажу і розпису за нього.
Наряд видається на термін не більше 15 календарних днів від дня початку роботи.
Наряд може бути продовжений один раз на термін не більше 15-ти календарних днів від дня продовження. Продовжити наряд може працівник, який видав наряд, або інший працівник, який має право видачі нарядів на роботи в даній електроустановці.
Система нумерації нарядів, порядок їх реєстрації і зберігання встановлюється письмовим розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство.
Наряди, роботи за якими закінчені повністю, зберігаються протягом 30-ти діб.
Форма журналу обліку робіт за нарядами і розпорядженнями наведена у додатку 5.
В кожному електрогосподарстві підприємства роботи за нарядами і розпорядженнями слід обліковувати в призначеному для цього журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, за рекомендованою в додатку 5 формою.
В журналі у відповідних графах реєструється первинний допуск до роботи за нарядами і повне її закінчення, допуск до роботи згідно з розпорядженням та її закінчення (за винятком робіт згідно з розпорядженнями, які виконуються самими оперативними працівниками або під їхнім наглядом, запис про які робиться тільки в оперативному журналі). Крім того, первинні і щоденні допус-
ки до робіт за нарядами оформляються записами в журналі; в цьому разі зазначається тільки номер наряду і робоче місце.
Відповідальність за ведення і цілісність журналу покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство. Журнал має бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою. Термін його зберігання після останнього запису - 6 місяців.
Склад бригади, що працює за нарядом
Чисельність бригади та її склад з врахуванням кваліфікації і груп з електробезпеки працівників визначає працівник, який видає наряд (розпорядження), виходячи зі складності роботи, умов її виконання, а також потреби забезпечення можливості повноцінного нагляду за безпечним виконанням робіт всіма членами бригади з боку керівника робіт (наглядача).
У випадку роботи за нарядом бригада повинна складатися не менше ніж із двох працівників, включно з керівником робіт.
До складу бригади з розрахунку на кожного її члена з групою III допускається включати одного працівника з групою І, але загальна кількість членів бригади з групою І має бути не більше ніж дві особи.
Змінювати склад бригади дозволяється працівнику, який видав наряд, або іншому працівнику, який має право видачі нарядів на виконання робіт в даній електроустановці. Вказівки про зміни складу бригади можуть бути передані по телефону виконавцю робіт або допускачеві, який у наряді за своїм підписом записує прізвище та ініціали працівника, що дав вказівку про зміну.
В разі зміни складу бригади не мають бути порушені вимоги
Керівник робіт зобов'язаний проінструктувати працівників, заново введених до складу бригади, про заходи по безпечному проведенню робіт.
Зміни в складі бригади оформлюються працівником, який видав наряд, а за його відсутності - працівником, який має право видачі нарядів на роботи в даній електроустановці.
Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт
Підготовка робочих місць і допуск можуть провадитись тільки з дозволу оперативних працівників,на на підприємствах, де таких працівників немає, з дозволу особи, яка видала наряд чи розпорядження за узгодженням з особою, відповідальною за електрогоспо дарство.
Забороняється змінювати передбачені нарядом (розпорядженням) заходи по підготовці робочих місць.
В разі виникнення сумніву в достатності і правильності заходів з підготовки робочого місця і можливості безпечного виконання роботи, ця підготовка має бути припинена.
Підготовку робочих місць, як правило, виконують два працівники, які мають право

 
 

Цікаве

Загрузка...