WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання - Реферат

Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання - Реферат

проводу заземлюваль- ним болтом на корпусі зварювального трансформатора згідно з рисунком 6.1.
1 - пункт живлення; 2 - зварювальний трансформатор; 3 - регулятор; 4 - електродотримач; 5 - шланговий одножильний дріт; 6 - заземлюваль-ний болт; 7 - живильний шланговий трижильний кабель із заземлювальною жилою; 8 - нульовий дріт мережі.
Рис. 6.1. Схема підключення зварювального трансформатора
Зварювальні кабелі слід з'єднувати опресову вання зварюванням або паянням.
Підключення кабелю до зварювального обладнання слід здійснювати опресованими чи припаяними кабельними наконечниками.
Довжина первинного кола між пунктом жив лення і пересувною зварювальною установкою має бути не більше 10 м.
Як зворотний провід, який з'єднує вироби, що зварюються, з джерелом зварювального струму, можуть використовуватися сталеві, алюмінієві або мідні шини будь-якого профілю, зварювальні плити, стелажі та сама зварювальна конструкція (металоконструкції та знепа-рені і зневоджені трубопроводи в межах котлів і турбін, на яких провадять зварювальні роботи) за умови, що їх переріз забезпечує безпечне (за умов нагрівання) протікання зварювального струму.
З'єднання окремих елементів, які застосовуються як зворотний провід, слід виконувати болтами, струбцинами або затискачами.
Забороняється використовувати як зворотний провід внутрішні залізничні рельси, мережі заземлення чи за-нулення, а також проводи та шини первинної комутації розподільчих пристроїв, металеві конструкції будівель, комунікацій та технологічне обладнання.
Зварювання слід проводити із застосуванням двох проводів.
Використання заземлювальних провідників розподільчих пристроїв як зворотнього провода для зварювальних установок може призвести до відгалужування струму на металеві оболонки розташованих поблизу конт-рольних кабелів, їх пошкодження та помилкової роботи релейного захисту. Помилкова робота релейного захисту може бути спричинена також появою різниці потенціалів між заземленими точками кіл релейного захисту під час роботи зварювальних установок.
У разі застосування пересувних джерел зва рювального струму та виконанні робіт в пожежонебез- печних приміщеннях зворотний провід слід ізолювати також, як і прямий.
Забороняється подавати напругу до виробу, який зварюється, через систему послідовно з'єднаних металевих стрижнів, рейок чи будь-яких інших пред метів.
Якщо зварювальний виріб не має електричного контакту із заземленим столом, то заземленню підлягає безпосередньо цей виріб.
Перед початком електрозварювальних робіт необхідно зовнішнім оглядом перевірити справність ізо ляції зварювальних проводів та електродотримачів, а також надійність з'єднання усіх контактів.
Проводи, підключені до зварювальних апаратів, розподільчих щитів та іншого обладнання, а також у місцях зварювальних робіт, повинні бути надійно ізольо вані, а в необхідних місцях- захищені від дії високої температури, механічних пошкоджень та хімічної дії.
У разі пошкодження ізоляції проводів їх слід замінити або помістити в резиновий шланг.
Допускається ізоляція пошкоджених ділянок дротів методом вулканізації з використанням сирої гуми.
Відстань від зварювальних проводів до гаря чих трубопроводів та балонів з киснем має бути не мен ше 0,5 м, до балонів та трубопроводів з пальними га зами - не менше 1 м.
Забороняється користування електродотрима чами, у яких порушена ізоляція держаків. Держаки електродотримачів мають бути виготовлені із негорючо го діелектричного та теплоізоляційного матеріалу.
Забороняється застосування саморобних електродотримачів. Електродотримачі повинні відповідати ГОСТ 14651.
Струмовідні частини електродотримача мають бути ізольовані, крім того, має бути забезпечений за хист від випадкового дотику до них рук зварювальника чи виробу, що зварюється.
Різниця температур зовнішньої поверхні руків'я і навколишнього повітря на ділянці, що охоплюється рукою зварювальника за номінального режиму роботи електродотримача, має бути не більше 40 °С.
Допускається застосовувати для зварювання постійним струмом електродотримачі з електричною ізо ляцією тільки рукоятки. В цьому разі її конструкція повинна виключати можливість створення струмовідних містків між зовнішньою поверхнею рукоятки та деталя ми електродотримача, що перебувають під напругою, та безпосереднього контакту зі струмовідними деталями під час охоплення рукоятки. На електродотримачі має бути попереджувальний надпис "ЗАСТОСОВУВАТИ ЛИШЕ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ".
Ремонт зварювальних установок слід викону вати тільки після зняття напруги.
Оглядання та чищення зварювальної установ ки та її пускової апаратури слід провадити не рідше 1 разу на місяць.
Опір ізоляції обмоток зварювальних трансфор маторів та перетворювачів струму слід вимірювати після усіх видів ремонту, але не рідше 1 разу на 12 місяців.
Опір ізоляції обмоток трансформатора відносно корпуса та між обмотками має бути не менше 0,5 МОм. Опір ізоляції струмовідних частин зварювального кола (кабелі, електродотримачі) повинен бути не меншим 0,5 МОм.
Під час введення в експлуатацію, та після капітального ремонту ізоляція зварювальних трансформаторів має бути випробувана підвищеною напругою частотою 50 Гц протягом 1 хв; випробувальна напруга має відповідати значенням, зазначеним у таблиці 6.7.1.
Результати вимірювання опору ізоляції та випробування ізоляції зварювальних трансформаторів та перетворювачів струму особа, яка проводила вимірюван ня чи випробування, повинна заносити у "Журнал об ліку, перевірки та випробувань електроінструмента".
На корпусі зварювального трансформатора чи перетворювача слід зазначити інвентарний номер, дату наступного вимірювання опору ізоляції та належність до цеху (дільниці та ін.)"
Під час роботи з підручним або у складі бри гади, зварювальник перед запалюванням дуги зобов'я заний попередити людей, що його оточують.
Таблиця 6.7.1. Випробувальна напруга зварювальних трансформаторів
Місце прикладення випробувальної напруги Випробувальна напруга, за напруги живильної мережі трансформатора, В
до 380 більше 380
Між первинною обмот-кою та корпусом Між вторинною обмоткою та корпусом Між первинною та вторинною обмотками 1800 1800 3600 2250 1800 4050
Під час ручного зварювання всередині ємності та зварювання великогабаритних виробів слід застосовувати переносне портативне місцеве відсмоктувальне устаткування, оснащене пристроями для швидкого та надійного закріплення поблизу зони зварювання.
Для виконання зварювальних робіт всередині барабанів котлів та інших резервуарів і підземних спо руд має бути призначено не менше 3 працівників, із яких двоє є наглядачами, повинні перебувати поза ре зервуаром (спорудою), біля люка (лаза) і страхувати зварювальника задопомогою рятувальної мотузки, зак ріпленої за його запобіжний пасок.
Під час виконання робіт всередині газонебезпечних підземних споруд та резервуарів застосування рятувальних пасків і канатів обов'язково.
У рятувальних пасків мають бути наплічні ремені з боку спини з кільцем на їх перетині для закріплення рятувального канату. Пасок слід підганяти так, щоб

 
 

Цікаве

Загрузка...