WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення - Реферат

Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення - Реферат

вирівнювання потенціалів екранувального комплекту, робочої площад ки і проводу.
Вирівнювання потенціалів здійснюється спеціальною штангою для переносу потенціалу.
Відстані від людини до заземлених частин і елементів устаткування під час виконання цих робіт мають бути не меншими від зазначених в табл.2.3.
Конкретні види робіт під потенціалом проводу слід виконувати згідно зі спеціальними інструкціями за технологічними картами.
25.Роботи під напругою з ізоляцієюлюдини від проводу мають проводитися із застосуванням електроза- хисних засобів для відповідної напруги.
26.Члени бригади, які мають право на виконан ня робіт під потенціалом проводу (з безпосереднім до торканням до струмовідних частин), повинні мати групу IV, а інші члени бригади - групу НІ.
27.Забороняється доторкатися до ізоляторів і арматури ізолювальних підвісок, що мають інший, ніж провід, потенціал, а також передавати або брати інстру мент чи пристосування працівникам, що не перебувають на тому самому робочому майданчику, під час виконан ня робіт з площадки ізолювального пристрою, що пере буває під потенціалом проводу.
Під час з'єднання тих елементів ремонтованої фази, які мають різний потенціал (наприклад проводи та ізолювальні підвіски), або під час їх роз'єднання необхідно користуватися діелектричними рукавичками.
28.Перед початком робіт на ізолювальних підвісках необхідно перевіряти вимірювальною штангою електричну міцність підвісних ізоляторів і наявність всіх шплінтів та замків в арматурі. За наявності випускних затискачів слід заклинити їх на опорі, на якій прово диться робота, і на сусідніх опорах, якщо цього потре бує рельєф траси.
29. Роботи на ізолювальній підвісці з її перечеплення, заміни окремих ізоляторів, арматури, що провадяться монтерами, які перебувають на ізолювальних пристроях або траверсах, допускаються за кількості справних ізоляторів на підвісці не менше 70%.
30. Під час перечеплення ізолювальних підвісок, що виконуються з траверс, встановлювати і відчіпляти від траверси необхідні пристосування слід в діелектрич них рукавичках.
Дозволяється доторкатися: на ПЛ 35 кВ - до шапки першого ізолятора в разі наявності двох справних ізоляторів в ізолювальній підвісці, а на ПЛ 110 кВ і вище - до шапок першого і другого ізоляторів. Відлік ізоляторів ведеться від траверси.
31.Встановлення трубчатих розрядників на ПЛ 20, 35, 110 кВ під напругою допускається за умови за стосування ізолювальних підвісних габаритників, які унеможливлять наближення зовнішнього електрода роз рядника до проводу на віддаль, меншу від заданої.
Забороняється перебувати в зоні можливого вихлопу газів в разі наближення зовнішнього електрода розрядника до проводу або під час відведення проводу в разі зняття розрядника. Наближати або відводити зовнішній електрод розрядника слід за допомогою ізолювальної штанги.
32.Забороняється наближатися до ізольованого від опори блискавкозахисного тросу на відстань менше 1 м.
В разі використання троса в схемі плавлення ожеледі припустиме наближення до троса слід визначати залежно від напруги плавлення.
33.Забороняється працювати на тих ПЛ та ПЛЗ, які перебувають під напругою, в туман, дощ, снігопад, в темний час доби, а також під час вітру, що ускладнює роботи на опорах.
34.Перехід з ізолювального пристрою на його робочий майданчик і назад дозволяється тільки після віддалення майданчика з монтером від проводу більше 0,5 м - на ПЛ напругою до 110 кВ включно і більше 1 м - на ПЛ напругою 150 , 220 кВ та зняття потен ціалу з робочого майданчика.
Роботи на ПЛ в прольотах перетину;
на одному відключеному колі багатоколової ПЛ;
пофазний ремонт
35.Під час монтажу і заміни проводів (вимоги цього і наступних пунктів стосуються також і тросів) розкочувати їх потрібно поволі, без ривків, тягові кана ти направляти так, щоб уникнути підсікання і набли ження до проводів, розташованих вище, що перебува ють під напругою. Для відтяжок і контрвідтяжок слід використовувати канати із рослинних або синтетичних волокон мінімальної довжини, натягуючи їх без послаблень, не допускаючи звисання кінців. Лебідки і сталеві канати, які використовуються під час роботи, мають бути заземлені.
36.Під час розкочування провід кожного бараба на має бути заземлений. У випадку розкочування з розкочувального візка заземлювати слід нерухомий кі нець проводу.
Під час розкочування з барабана, встановленого на одному місці, провід заземлюється приєднанням його кінця до втулки барабана, а валу барабана - до заземлювача або на опорі, найближчій до барабана.
37.Перед початком монтажних робіт (візировка, натяжка, перекладка з роликів в затискачі) розгорну тий провід заземлюється в двох місцях: біля початкової анкерної опори поблизу натяжного затискача і на кін цевій опорі, через яку проводиться натягування. Крім того, заземлення встановлюються на провід на кожній проміжній опорі, де проводиться робота.
38.Для проводу, що лежить в металевих розко чувальних роликах або затискачах, достатнім є зазем лення обойм цих роликів (затискачів). За наявності металевого контакту між металевою обоймою ролика (затискача) і тілом металевої або арматурою залізобетон ної опори додаткові заходи з заземлення металевого ролика (затискача) не потрібні.
39.Під час роботи на проводах, що виконується з телескопічної вишки (підйомника), робоча площадка вишки має бути з'єднана за допомогою спеціальної штан ги для перенесення потенціалу гнучким мідним провідни ком перетином не менше 10 мм2 з проводом, а сама вишка заземлена. Провід в цьому разі слід заземлити на найближчій опорі або в прольоті.
Забороняється заходити в кабіну вишки і виходити з неї, а також доторкатися до корпусу вишки стоячи на землі, після з'єднання площадки телескопічної вишки з проводом.
40.Під час виконання роботи на проводах ПЛ в прольоті перетину з іншою ПЛ, що перебуває під напру гою, заземлення необхідно встановлювати на тій опорі, на якій провадиться робота.
Якщо в цьому прольоті підвішуються або замінюються проводи, то з обох боків від місця перетину мають бути заземлені проводи - як той, що підвішується, так і той, що замінюється. Роботи на проводах, що виконуються з опор, з телескопічної вишки, яка не має ізолювальної секції, або іншого механізму для підіймання людей, і роботи на проводі, опущеному з опори аж до землі, мають провадитися відповідно до 4.7.12 цих Правил.
41.Після закінчення монтажних робіт в анкер ному прольоті проводи

 
 

Цікаве

Загрузка...