WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРиторика → Основи культури мови - Реферат

Основи культури мови - Реферат

протилежностей Щасливий невдаха
3.Вигук заклик, вплив на емоції За людину !
За удачі!
4.Звертання звертання до слухачів Слухайте,громадяни...
5.Питання передає міркування автора Невже ви передумаєте?
6.Ампліфікація поширення Не буду говорити про те, що ти брехун, злодій, бюрократ, скажу лише...
РИТОРИЧНІ ФІГУРИ СЛОВА
Фігури додатка (повтори)
1.Анафора Единопочаток Чекай, коли снігу метуть, чекай, коли жара ...
2.Епіфора Однакове закінчення Без натхнення помирає талант, без роботи над собою помирає талант
Фігури зменшення
1.Еліпсис пропуск слів Ми піднімаємось, і негайно на коня ...
Фігури переміщення
1.Інверсія зворотний порядок слів Тамара в театр пішла
2.Паралелізм однотипна побудова речень чи їх частин Ми їмо, щоб жити, а не живемо, щоб їсти.
Фігури переосмислення (тропи)
1.Метафора перенесення значення за подібністю Усе нові хвилі молоді приходять в університет ...
2.Метонімія Переннесення за суміжністю З міністерства прийшов папір ... (офіційний документ)
3.Синекдоха Переннсення значення за кількістю І чутно було до світанку, як раділо місто
4.Іронія Перенесення за протилежністю Відкіля, розумна, бредеш ти, голова ...
5.Гіпербола посилення значення Ми з вами сто років не бачилися!
6.Літота зменшення Море по коліно.
Експресію створюють також порівняння, епітети (художні означення), цитати, фразеологізми, прислів'я, крилаті вилови .
Домогтися точності і виразності можна лише за умови, що мовець володіє різноманітними засобами мови, різними способами передачі того самого змісту, якщо мова його досить багата. Показникибагатої мови - великий обсяг активного словника (сучасна людина, у середньому, знає і використовує 7 - 9 тисяч слів), розмаїтість морфологічних форм, синтаксичних конструкцій.
5.Мовний етикет
Для вільного і коректного ділового спілкування людина повинна мати тонке знання мовного етикету. Етикетні ситуації мають свій словник, що налічує велику кількістю варіантів. Наведемо список деяких мовних зворотів з їх стилістичною характеристикою які є традиційними формами для більшості носіїв української мови :
Нейтрально Офіційно
Вітання
Здрастуйте, Лідіє Іванівно! Здрастуйте, колеги
Добрий день Радий Вас вітати
Здрастуй, Ігор Дозвольте вітати вас
Добрий вечір!
Добрий ранок!
З добрим ранком
Прощання
До побачення Дозвольте відкланятися
Навсе добре (у мові осіб старшого покоління)
Усього найкращого Дозвольте (дозволите) попрощатися
Будьте здорові
До зустрічі Дозволите проститися
До швидкої зустрічі Дозволите вас покинути
Прощайте
Звертання
Дорогі друзі! Шановні колеги!
Друзі мої! Високошановний голово!
Дорогі гості! Добродії! Пані Иванова!
Леоніде Володимировичу! Пані та добродії!
Вельмишановний
Леоніде Володимировичу!
Вибачення
Прости (-іть) Простіть, будь ласка, я ...
Вибачите мені Приношу вам свої вибачення
Прошу прощення Мені треба принести вам свої вибачення
Заради бога, простіть Дозвольте перепросити
Прости, я не хотів
Прохання
Будь ласка Будьте люб'язні
Будьте ласкаві Не відмовте в люб'язності
Дозволите ... Зробіть послугу
Можна ... Чи не будете ви люб'язні
Прошу вас Не вважайте за працю
У мене до вас прохання Не заперечуєте, якщо я ...
Дозвольте, будь ласка Не погодилися б ви ...
У мене до вас велике прохання: ви не могли б ...
Подяка
Спасибі. Спасибі вам! Дуже (украй, надзвичайно) вдячний
Велике спасибі Дуже зворушений вашою увагою
Велике вам спасибі Дозвольте подякувати вам
Я вам нескінченно вдячний Я вам дуже зобов'язаний
Відповіді на подяку
Будь ласка. На здоров'я. За що мене дякувати. Не варто подяки.
Ви дуже люб'язні.
Ви такі уважні
Поздоровлення
Поздоровляю вас ... Дозвольте вас поздоровити
Зі святом Прийміть мої поздоровлення
Зі святом вас Дозволите вас поздоровити
Ситуації мовного етикету незамкнені , відкриті, серед них виділяють також: залучення уваги, побажання, схвалення, відмову , співчуття, запрошення, пораду , комплімент та інші.
У зону мовного етикету входять правила вибору ти - чи Ви - форм спілкування. Звичайно ти - родинне, дружнє, інтимне, довірче, фамільярне; Ви - увічливе, поважне, офіційне.
Антиетикетне мовне поводження полягає у тому, щоб висловити зневагу до співрозмовника, принизити його соціальний статус, часто за допомогою грубих, лайливих слів. Але це не розв'язує конфлікту, а тольки негативно характеризує мовця.
Література:
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. - М.: Наука, 1991. - 299с.
2. Атватер Й. Я Вас слушаю... Советы руководителю, как правильно слу-шать собеседника: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1984. - 112 с.
3. Афанасьев В. Г. Мир живого: системность, зволюция й управление. - М.: Политиздат, 1986. - 334 с.
4. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управлення. - Харьков: Фортуна-Пресс, 1998. - 464 с.
5. Блейк Р., Моутон Дж. С. Научные методи управлення / Пер. с англ. - К., 1996. - 247 с.
6. Буева Л. П. Человек, деятельность, общение. - М.: Мысль, 1978. - 216с.
7. Бурлачук Л. Ф., Келесі М. Про критерії розвитку особистості // Вісник
Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. - Вип. 2. - К., 1996. - С. 90-93.
8. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М.: Дело, 1991. - 312 с.
9. Возняк Л. С. Психологічні особливості професійної підготовки майбут-ніх спеціалістів до управлінської діяльності: Автореферат дис. канд. пси-хол. наук. - К., 2000. - 19 с.
10. Грейсон Дж. К., О'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI
века. Пер. с англ. - М., 1991. - 319 с.
11. Демб А., Нойбауер Ф. Ф. Корпоративне управління: Віч-на-віч з пара
доксами: Пер. з англ. - К.: Основи, 1997.- 302 с.
12. Дип С., Сесмен Л. Верный путь к успеху: 1600 советов менеджерам / Пер. с англ. - М.: Вече, 1995. - 384 с.
13. Драккер П. Управление, нацеленное на результат Пер. с англ. - М.: Технолог, школа бизнеса, 1994. - 200 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...