WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРиторика → Основи культури мови - Реферат

Основи культури мови - Реферат

посадою , ученим чи військовим званням зберігають форму чоловічого роду й у тому випадку, якщо відносяться до жінки. Наприклад: доцент Іванова, директор Петрова, завідувач кафедрою Вербицька ...
2.При виборі варіантного закінчення іменників називного відмінка множини варто знати, что закінчення и (і) - книжне : бухгалтери, договори, шофери, лектори, інспектори, слюсарі.
3.Кращими є наступні формименників родового відмінка множини: балкар, бурятів, грузинів , киргизів, монголів; гусара, драгуна, партизана, мінерів, санітарів; черевик, ботфортів, валянок, чобіт, погонів, кліпіов; ват, вольт, гектарів, грамів, кулонів, футів; абрикос, апельсинів, мандаринів, помідорів, печериць.
4.Прислівники "завдяки", "усупереч", "згідно" вимагають після себе іменника чи займенника в давальному відмінку. Наприклад,усупереч указівкам, згідно з наказом.
5.Якщо підмет має в складі іменник з кількісним значенням (більшість, частина), то присудок може стояти в однині і в множині. Остання форма переважніша; якщо підкреслюється активність і роздільність дії кожної особи,то головні члени речення відірвані один від одного.
Наприклад: Ряд бізнесменів виїхали за кордон , більшість співробітників заявили,що вони не згодні з позицією адміністрації.
6.Якщо в ролі підмета виступає кількісно - іменне сполучення, то форма однини присудка вказує на спільну дію, а форма множини - на роздільне здійснення дії. Наприклад: П'ять менеджерів відправилося у поїздку (гупою).
П'ять менеджерів відправилися в поїздку (кожен із самостійним завданням).
Лексичні норми, чи норми слововживання - це правильність вибору слова з ряду одиниць, близьких йому за значенням чи за формою; уживання його у тих значеннях, що воно має в мові; доречність його використання у тій чи іншій комунікативній ситуації в загальноприйнятих у мові сполученнях.
Варто уникати типових помилок слововживання:
1.Нерозрізнення паронімів.
Пароніми - це слова, подібні за звучанням але з різним значенням. Правильно вживайте пароніми:
Абонемент - документ, що надає право на користування послугами , а також саме це право.
Абонент - той, хто користується абонементом, а також клієнт деяких комунальних служб, банків,фірм.
Виплата - видача плати за щось, або сплата боргу частинами або повністю.
Оплата - видача, внесення грошей за щось , або відшкодування чогось ,за що сплачуються гроші.
Плата - розрахунок за щось ; винагорода за працю по найманню; грошове відшкодування за користування чимось , або за послуги; винагорода (переносне).
2.Недоречне вживання іноземних слів унаслідок незнання їхнього значення. Приведемо тлумачення ряду розповсюджених запозичень (з "Тлумачного словника іншомовних слів Л. П. Крысина (М. , 1998).
Автаркія - економічне відокремлення країни, спрямоване на створення замкненого національного господарства, здатного обходитися без увозу товарів через кордон .
Брокер - посередник при оформленні угод на біржі.
Депозит - кошти чи цінні папери, що поміщаються в кредитні організації .
Дебітор - боржник.
Дилер - торговий представник підприємства, фірми; біржевий посередник, що займається купівлею і продажем цінних паперів.
Дилема - положення, при якому вибір одного з двох протилежних рішень однаково скрутний.
Дистриб'ютор - особа чи організація , зайнята розміщенням на ринку збуту товарів, вироблених людиною або підприємством.
Інсинуація - наклепницьке вигадництво.
Істеблішмент - правлячі і привілейовані групи суспільства, а також уся система влади і управління, за допомогою якої вони здійснюють своє панування.
Моніторинг - систематичне спостереження за яким-небудь процесом з метою фіксувати відповідність результатів цього процесу первісним припущенням.
Нувориш - багатій - вискочка, людина, що розбагатіла на спекуляціях.
Реноме - стала (часто сприятлива) думка про щось або когось.
Пабліситі - популярність у суспільстві, популярність, слова; реклама, рекламування кого-небудь.
Сервер - обслуговуючий пристрій у системах автоматичної обробки інформації.
Фіаско - неуспіх, повна невдача.
4.Комунікативна доцільність мови
До якостей "гарної" мови відносяться ті, що визначають її комунікативну доцільність. Це точність, виразність і багатство (іноді до комунікативних якостей відносять також чистоту, ясність і зрозумілість).
Точність мови зв'язується з точністю слововживання, правильним використанням багатозначних слів, синонімів, антонімів, омонімів. Найважливіша умова точності - дотримання лексичних норм. Мова є точною, якщо мовець відбирає слова і конструкції, що точніше інших передають відтінки змісту, істотні саме для даного висловлення. Наприклад, якщо про дуже голосний лемент ми скажемо "оглушливий", то точніше поінформуємо слухача. Чи якщо виберемо доречне слово із синонімічного ряду (будувати - зводити) для тексту ділового стилю: "Будівельники обіцяли побудувати будинок у вересні, а до жовтня - завершити всі опоряджувальні роботи".
Якщо мовець піклується про те, щоб забезпечити зворотний зв'язок, викликати в слухача потрібну реакцію на повідомлення - інтелектуальну (зробити зрозумілим), емоційну (розбудити почуття), вольову (змусити діяти), то це є свідченням виразності цого мови.
Виразність може створюватися на рівні всіх мовних одиниць. У публічній промові і діловому спілкуванні часто використовують специфічні образотворчі засоби, що роблять висловлення яскравим, образним , емоційним.
Це так звані риторичні фігури - зафіксовані звороти мови, слова і вислови в переносних значеннях, що є прикрасою тексту. Вони збагачують і різноманітять повідомлення. У риториці традиційно розрізнялися фігури думки (засоби виділити саме дану думку, що не мінялася від передачі іншими словами) і фігури слова (спосіб привернути увагу у певному місці промови ). Фігури слова, у свою чергу, поділялися на фігури додатка, зменшення, переміщення, переосмислення слів. Останні називають тропами.
РИТОРИЧНІ ФІГУРИ ДУМКИ
1.Антитеза Протиставлення Гірка робота, та солодкий хліб
2.Оксюморон злиття парадоксальних

 
 

Цікаве

Загрузка...