WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРиторика → Текст як результат мовленнєвої діяльності - Реферат

Текст як результат мовленнєвої діяльності - Реферат

повертається.
4)Історичний метод - подача матеріалу в хронологічній послідовності, наприклад, на історичні чи біографічні теми.
5)Концентричний метод - повідомлення ведеться навколо головної проблеми, єдиного центра. Мовець аналізує предмет з усіх боків, за допомогою різних визначень (прикладів, пояснень і т.п.), переходячи від загального розгляду до більш глибокого.
6)Метод аналогії - зіставлення різних явищ, подій, фактів, подібних між собою.
7)Метод контрасту побудований на основі порівняння полярних, віддзеркалюючих один одного предметів, проблем, явищ, їх протиставлення.
Використання різних методів в одному монолозі дозволяє зробити його основну частину оригінальною, нестандартною.
4.Стилі тексту
Будь-який текст можна віднести до того чи іншого стилю. Під стилем (від грецьк. stulos - "паличка для письма ") звичайно розуміють різновид літературної мови, що виконує певну функцію в спілкуванні. Тому стилі називаються функціональними. Функції можуть бути різними,тому диференціація стилів ґрунтується на різних підставах . Так, при орієнтації на відповідні сфери людської діяльності (наука, законодавство і діловодство, політика) виділяються "обслуговуючі" їх стилі - науковий, офіційно - діловий, публіцистичний. Усі вони призначені для передачі досить складного змісту і використовуються в офіційному спілкуванні , дуже часто - у писемній формі . Прагнучи підкреслити цю особливість , три названих вище стилі поєднують, називаючи книжними . Їм протипоставлений розмовний стиль, що використовується у повсякденному спілкуванні, переважно в усній формі. Різновидами цього стилю є літературно - розмовний - мовлення освічених людей у навчальних закладах, на виробництві , у закладах культури; ораторський (усне публічне мовлення ) - виступи на теми інтелектуального , ділового характеру; размовно - побутовий - мовлення у невимушеній, домашній обстановці, на відпочинку, на вулиці.
Мова художньої літератури, на думку дослідників, синтезує елементи всіх перерахованих стилів.
Функціональні стилі
"Обличчя" кожного стилю визначають домінуючі стильові риси, характерні мовні засоби .
Своєрідні комунікативні якості наукового стилю - логічність, доказовість, узагальненість, неемоційність. Мовлення характеризується наявністю книжних слів з узагальненим і абстрактним значенням типу: позначення, функція, досвід, процесс; наукових термінів: адвербіалізація, імплікація, дискурс. Використовуються дієслова у формі 3 особи теперішнього часу із семантикою "постійної дії": кислота роз'їдає; скорочення і т.п. Замість займенника однини "я" уживається множинне - "ми".Речення наукового мовлення ускладнені, поширені , повні. Стиль призначений для повідомленнь теоретичного характеру, пояснення причин явищ.
У висловленнях офіційно - ділового стилю передаються точні дані , що мають практичне значення у сфері управління суспільством на всіх його рівнях. Цьому стилю властиві чіткість, беземоційнісь , стандартність. Типові мовні засоби з офіційним забарвленням : розкрадання, іменований, довести до відома й інші; іменники з суфіксами - ані, - івк, - ств, - ість (дані, указівка, відповідальність), дієслова в початковій формі (запропонувати, скасувати і т.д.). Слова використовуються у прямих значеннях.
Публіцистичний стиль вирішує задачу не просто повідомлення інформації, а певного впливу на думки і почуття людей. Для нього характерні особлива виразність і емоційність, тому поширені образотворчі засоби - епітети, метафори, порівняння, інверсія і т.п.
Усне публіцистичне (ораторське) мовлення , літературно - розмовний стиль поєднують елементи книжного і розмовного стилів, займають проміжне положення між ними. При цьому ораторське мовлення - більш суворий варіант літературної мови.
Домінуючі риси розмовного стилю - неповнота висловлювань й емоційність - обумовлені "усністю" контакту, мета якого - обмін враженнями, новинами , почутими чи побаченими . Мовлення цього стилю відрізняється вживанням розмовних слів і висловів, емоційно - оцінних лексем (вечірка, світленький, будиночок, я тобі виїду). Речення розмовного мовлення прості, неповні, непоширені .
Функціональні стилі реалізуються у відповідних мовних жанрах. Так, до наукового відноситься стаття, реферат, монографія, до розмовно - побутового - розмова, бесіда, суперечка і т.д.
Література:
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. - М.: Наука, 1991. - 299с.
2. Атватер Й. Я Вас слушаю... Советы руководителю, как правильно слу-шать собеседника: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1984. - 112 с.
3. Афанасьев В. Г. Мир живого: системность, зволюция й управление. - М.: Политиздат, 1986. - 334 с.
4. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управлення. - Харьков: Фортуна-Пресс, 1998. - 464 с.
5. Блейк Р., Моутон Дж. С. Научные методи управлення / Пер. с англ. - К., 1996. - 247 с.
6. Буева Л. П. Человек, деятельность, общение. - М.: Мысль, 1978. - 216с.
7. Бурлачук Л. Ф., Келесі М. Про критерії розвитку особистості // Вісник
Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. - Вип. 2. - К., 1996. - С. 90-93.
8. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М.: Дело, 1991. - 312 с.
9. Возняк Л. С. Психологічні особливості професійної підготовки майбут-ніх спеціалістів до управлінської діяльності: Автореферат дис. канд. пси-хол. наук. - К., 2000. - 19 с.
10. Грейсон Дж. К., О'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI
века. Пер. с англ. - М., 1991. - 319 с.
11. Демб А., Нойбауер Ф. Ф. Корпоративне управління: Віч-на-віч з пара
доксами: Пер. з англ. - К.: Основи, 1997.- 302 с.
12. Дип С., Сесмен Л. Верный путь к успеху: 1600 советов менеджерам / Пер. с англ. - М.: Вече, 1995. - 384 с.
13. Драккер П. Управление, нацеленное на результат Пер. с англ. - М.: Технолог, школа бизнеса, 1994. - 200 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...