WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРиторика → Ділова риторика - Реферат

Ділова риторика - Реферат

риторики для політиків, юристів, офіцерів. Традиція створення подібних посібників продовжується. В останні роки сформувалася самостійна галузь науки і практики - ділова риторика. Вона є прикладним напрямком загальної риторики, орієнтованим на озброєння бізнесменів і менеджерів правилами поведінки зі словом, невербальними засобами передачі інформації. Ділова риторика - це наука і мистецтво переконливої й ефективної промови в різних видах (чи жанрах) ділового спілкування. Як об'єкт вивчення даної дисципліни виступають усні і письмові форми службового контакту, такі, як доповідь на зборах, переговори, договір, заява, наказ і т.д.
Мета курсу - оволодіння культурою ділової мови і спілкування, вироблення власного стилю службових взаємин, формування іміджу.
Для фахівця з управління, комерсанта досягнення цієї мети означає опанування найважливішим компонентом професійної діяльності. Л.Якокка, видатний американський бізнесмен, зауважував: "Це ж соромно, коли людина великих здібностей не в змозі зрозуміло розповісти про свої задуми, виступаючи перед радою директорів чи відповідним комітетом. ... гарному менеджеру потрібно вміти слухати так само, як уміти говорити" [22, с. 60]
Таким чином, мова, уміння спілкуватися, етикет виступають головними "знаряддями" створення іміджу ділової людини, тобто самопрезентації, конструювання свого образа для інших. Шляхетний образ гарантує керівнику, підприємцю половину успіху і постійне задоволення від роботи. Не можна забувати, що гармонічне спілкування засноване завжди на усвідомленні важливості і дотриманні етичних норм, таких, як тактовність, делікатність, повага честі і гідності особистості, справедливість. Інтелігентність як якість внутрішньої культури - тактовне ставлення до людей - незмінно відбивається у зовнішній поведінці .
3.Ділове спілкування і його види
Ділове спілкування - це складний багатоплановий процес розвитку контактів між людьми у службовій сфері. Його учасники виступають в офіційних статусах і орієнтовані на досягнення мети,розв'язання конкретних задач. Специфічною особливістю названого процесу є регламентованість, тобто підпорядкування встановленим обмеженням, що визначаються національними і культурними традиціями, професійними етичними принципами. Відомі "писані" і "неписані" норми поведінки у тій чи іншій ситуації офіційного контакту. Прийнятий порядок і форма поведінки на службі називається діловим етикетом. Його основна функція - формування правил, що сприяють взаєморозумінню людей.
Другою за значенням є функція зручності, тобто доцільність і практичність. Сучасний вітчизняний службовий етикет має інтернаціональні ознаки, тому що його основи фактично закладені "Генеральним регламентом" Петра 1 (1720), у якому були запозичені закордонні ідеї.
Діловий етикет містить у собі дві групи правил: 1) норми, що діють у сфері спілкування між рівними за статусом членами одного колективу (горизонтальні); 2) установки, що визначають характер контакту керівника і підлеглого (вертикальні).
Загальною вимогою вважається привітне і попереджувальне ставлення до всіх колег по роботі, партнерів, незалежно від особистих симпатій і антипатій.
Регламентованість ділової взаємодії виражається також в увазі до мови. Головним засобом офіційного спілкування виступає українська літературна мова. Обов'язкове дотримання мовного етикету - розроблених суспільством норм мовної поведінки, типових готових "формул", що дозволяють організувати етикетні ситуації вітання, прохання, подяки і т.д. (наприклад, "здрастуйте", "будьте ласкаві", "дозволите принести вибачення", "щасливий познайомитися з Вами"). Ці стійкі конструкції вибираються з урахуванням соціальних, вікових, психологічних характеристик.
Службові контакти повинні будуватися на партнерських засадах, виходити з взаємних запитів і потреб, з інтересів справи. Безперечно, таке співробітництво підвищує трудову і творчу активність, є важливим чинником технологічного процесу виробництва, бізнесу.
Усні види ділового спілкування поділяються на монологічні і діалогічні. До монологічних належать:
- привітальна промова;
- торгова промова (реклама);
- інформаційна промова;
- доповідь (на засіданні, зборах).
Жанри, засновані на діалозі, - це:
- розмова;
- бесіда;
- інтерв'ю;
- переговори;
- дискусія;
- нарада (збори);
- прес-конференція.
Письмові види ділового спілкування - це численні службові документи: діловий лист, протокол, звіт, довідка, доповідна і пояснювальна записка, акт, заява, договір, статут, положення, інструкція, рішення, розпорядження, указівка, наказ, доручення й інші.
Література:
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. - М.: Наука, 1991. - 299с.
2. Атватер Й. Я Вас слушаю... Советы руководителю, как правильно слу-шать собеседника: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1984. - 112 с.
3. Афанасьев В. Г. Мир живого: системность, зволюция й управление. - М.: Политиздат, 1986. - 334 с.
4. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управлення. - Харьков: Фортуна-Пресс, 1998. - 464 с.
5. Блейк Р., Моутон Дж. С. Научные методи управлення / Пер. с англ. - К., 1996. - 247 с.
6. Буева Л. П. Человек, деятельность, общение. - М.: Мысль, 1978. - 216с.
7. Бурлачук Л. Ф., Келесі М. Про критерії розвитку особистості // Вісник
Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. - Вип. 2. - К., 1996. - С. 90-93.
8. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М.: Дело, 1991. - 312 с.
9. Возняк Л. С. Психологічні особливості професійної підготовки майбут-ніх спеціалістів до управлінської діяльності: Автореферат дис. канд. пси-хол. наук. - К., 2000. - 19 с.
10. Грейсон Дж. К., О'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI
века. Пер. с англ. - М., 1991. - 319 с.
11. Демб А., Нойбауер Ф. Ф. Корпоративне управління: Віч-на-віч з пара
доксами: Пер. з англ. - К.: Основи, 1997.- 302 с.
12. Дип С., Сесмен Л. Верный путь к успеху: 1600 советов менеджерам / Пер. с англ. - М.: Вече, 1995. - 384 с.
13. Драккер П. Управление, нацеленное на результат Пер. с англ. - М.: Технолог, школа бизнеса, 1994. - 200 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...