WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРелігієзнавство → Теофанія в старому заповіті та її інтерпретація в арамейських перекладах - Реферат

Теофанія в старому заповіті та її інтерпретація в арамейських перекладах - Реферат

Слово (Мемра) в історії Створення світу. В цьому уривку таргум Онкелоса – найбільш авторитетний арамейський перклад П'ятикнижжя Мойсеєвого – не містить істотних змін, крім заміни імені Бога Елогім (אלהים/'ělōhm) абревіатурою יי/yәyā[3]. Це скорочення використовується в Таргумі Онкелоса замість тетраграмматона יהוה/yhwh, що розглядався як священне ім'я Бога (Ягве), що уклав заповіт з Ізріїлем (Вих. 3:14). Така заміна була викоикана теологічними мотивами: давньоєврейське слово Елогім є формою множини від слова אלוהּ/'ěl'ah – "Бог"[4], і стародавній перекладач вирішив уникнути небажаної асоціації з політеїстичними віруваннями язичників, тому конкретизує божественне ім'я, позначаючи його відомою абревіатурою. Термін же „Мемра" в цьому уривку в таргумі Онкелоса не згадується.

Інакше в таргумі Неофіті І. Цей арамейський парафраз відноситься до групи галілейських таргумів, і, на думку деяких вчених, був створений дещо раніше, ніж таргум Онкелоса [Flesher P. V. The Targumim// Jusaism in the Late Antiquity. Ed. by Jacob Neusner. Part I: The Literary and Archaeological Suorces. Leiden-New York-Kln, 1995.-P.43]. Найбільш відомий дослідник таргума Неофіті I Алехандро Діез Мачо вважає, що час його створення – I ст. н.е [Macho Alechandro D. The Recently Discovered Palestinian Targum: Its Antiquity and Relationship with the Other Targums, Vetus Testamentum Supplement, 7. Roma, 1960.-P.222-224]. В ньому вдало поєднується буквальний переклад з додатковим матеріалом. Загальна структура історії Створення Світу залишається незмінною, але при цьому перефразуються деякі вислови чи додаються вставки пояснювального характеру. Про які світоглядні та теологічні аспекти свідчать ці зміни, ми й спробуємо з'ясувати.

מלקדמין בחכמה ברא דיי שכלל ית שמיא וית ארעא[5]

Від початку мудрістю Сина Яхве створені небо і земля.

Як бачимо, тут присутня, мотивована риторично і теологічно заміна слова Элохим на абревіатуру, що заміняє ім'я Яхве (דיי), яка зустрічається і в таргумі Онкелоса. Вислів "Син Яхве" (ברא דיי)[6], можливо, був навіяний іудео-християнською теологією, первинно ж, як вважає Діез Мачо, тут стояло слово מימרא/memrā(') – "слово", у такому випадку уривок слід читати так: "Від початку Слово Яхве мудрістю створило небеса і землю" [Macho Diez in Melanges E. Tisserant I, Rome, 1964.-P.174]. Поява посередника у розповіді про створення світу – характерна риса світогляду еліністичного іудаїзму, що істотно вплинула і на іудаїзм палестинський. Уявлення про трансцендентність Бога в ту епоху не поєднувалось з поняттям такий безпосередній процес створення, який описаний у простій і поетичній оповіді в Бут.1:1-2:3. В якості посередника діянь Яхве в таргумах виступає Слово (מימרא/ memrā(')). Для нашого дослідження дуже важливо відмітити те, що цей термін використовується в риторичному контексті, його призначення – роз'яснити читачеві, що Яхве створив світ через слово та мудрість. Про те, наскільки важливим було таке пояснення, свідчит той факт, що в таргумі Єрушалмі[7] цей вірш передається також за участю „посередника" - Мудрості.[8]

בחכמה ברא יה ושכליל ית שמיא וית ארעא

Мудрістю створив Яхве і сформував небо та землю.

Тут навіть відсутній вислів „на початку", що вважається ключовим в цьому уривку, але, з іншого боку, підкреслюється той факт, що створення відбувалось через Мудрість. В усіх подальших описах творчих дій Яхве таргум Неофіті I і таргум Єрушалмі послідовно вказуьб на те, що процес створення всесвіту відбувається через посередництво Слова (Мемра), при цьому прагнення представити його як посередника набуває форми смислової тавтології, на зразок: „І сказало Слово...".

ואמר ממרא דייי יהוי נהור והות נהור כגזירת ממריה

І сказало Слово Яхве: „Нехай буде світло!". І стало Світло, згідно з повелінням Слова.

Первиння структура тут не порушена, анафора та епіфора, що починають кожну творчу дію збережені. Проте архутектоніка дещо видозмінюється: вишуканий лаконічний стиль поступається місцем тлумачній манері, що використовує більш прості та менш поетичні мовні звороти. Сам же образ Слова присутній в усіх творчих діях, і тільки в таргумі Онкелоса він відсутній в уривку, що ми розглядаємо.[9] Слово наказує, і з'являються все нові і нові створіння. Проаналізувавши зміни, що відбулися в складній структурі розповіді про Створення в процесі його передачі в таргумах, ми можемо сказати, що його архітектоніка залишилась незмінною, оскільки значних агадичних вставок тут майже немає. Можна погодитися з висновками Александра Самелі, що тексти таргумів являють собою „модифіковані бібілійні доповіді, і за їх наративною конструкцією, і за способом їх промови" [Samely Alexander. The Interpretation of Speech in the Pentateuch Targums. Tbingen, 1992.-P.3]. Перед нами унікальний синтез літургічної риторики і поезії, що свідчить про особливу концепцію богоодкровення, згідно з якою існує посередник Богом і створеним Ним світом – Слово.

Memra-Слово в інших тексстах Старого Заповіту. В таргумах арамейський термін Мемра дуже часто використовується у так званих сценах теофанії, тобто епізодах, де описане з'явлення Бога людям. Як ми побачили з аналізу історії Створення світу, Мемра не є технічним терміном, що просто заміняв ім'я Бога „Яхве" (יהוה), адже для цього в таргумах використовувались інші абревіатури і скорочення, такі як ייי, יה та יי,[10] але Мемра означає божественного посередника, що ніби переймає на себе антропоморфні образи божественних дій. Тому в епізодах з'явлення Бога, як і в історії Створення світу, присутній божественний посередник, Мемра-Слово, що ототожнюється з Всевишнім, є вираженням Його присутності і слави. Тим більше, що для такого вживання терміну замість імені Бога є численні преценденти в тексті Старого Заповіту: в сценах теофанії, хоча й говориться про зустріч з самим Богом, проте часто говориться, що це був „Ангел Яхве" (מלאך יהוה/mal'aḵ yhwh). Очевидно, ототожнення Ангела Ягве з Мемра було рушійною причиною для введення цього терміну в таргумах. Наведемо кілька прикладів з різних частин Старого Заповіту без наведення тексту арамейською мовою.


 
 

Цікаве

Загрузка...