WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРелігієзнавство → Християнські моральні цінності управління людьми та можливості їх використання у кадровому менеджменті - Реферат

Християнські моральні цінності управління людьми та можливості їх використання у кадровому менеджменті - Реферат

"Соціально-психологічні методи управління являють собою конкретні способи і прийоми впливу на процес формування і розвитку колективу, також і процеси, які протікають в середині його. Ці методи ґрунтуються на використанні соціально-психологічного механізму, який діє в колективі, куди входять формальні та неформальні групи, роль і статус особистості, система взаємин, соціальні потреби та інші соціально-психологічні аспекти. Соціально-психологічні методи управління відзначаються, перш за все, мотиваційною характеристикою, яка визначає напрям впливу. Серед способів мотивації виділяють навіювання, переконання, наслідування, втягування, примушування, вимушення та ін. Мета застосування соціально-психологічних методів — забезпечити зростаючі соціальні потреби людини, її всебічний гармонійний розвиток та підвищити на цій основі трудову активність особистості та діяльність колективів".

А. П. Єгоршин розрізняє такі елементи, що регулюються соціальними методами управління: соціальне планування, соціальні методи дослідження, особистісні якості, мораль, партнерство, змагання, спілкування, перемовини, конфлікти.

Необхідність обов'язкової наявності в спілкуванні людей регламентів (законів) була визначена у Біблії. Наприклад, "Як віддалений схід від заходу, так відділені ви від нас беззаконня наші" (Пс. 118) [1, с. 105].

"Устави Твої були тінями моїми на місці мандрів моїх" (Пс. 118). "Добре мені, що я змучений був, щоб навчитися Твоїх постанов!" (Пс. 118, 71).

Існують ще й адміністративні методи управління, 2000 років тому їх визначали як "закони для людей".

Правила законів, визначені Біблією і такі, що залишились незмінними донині, навіть для тих, хто мало думає про Бога.

Закон, який вимагає повної слухняності

"Ти видав накази Свої, щоб виконувати пильно" (Пс. 118, 4).

Закон проклинає за одне лише порушення

"Проклята та людина, що не слухає слів заповіту цього" (Єр. 11, 3).

"А всі ті, хто на діла Закону покладається, вони під прокляттям. Бо написано: Проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі Закону, щоб чинити оте!" (Гал. 3, 10).

Визначено також, що людина по природі не може точно виконати закон. Про це написано в книзі пророка Ієремії (13, 725) та ін. джерелах.

Розглядаючи соціальні методи управління та їх моральний аспект, не можна не розглядати питання про використання влади керівникам. Як відомо, існує кілька видів влади. Так, керівник підрозділу має певні повноваження відповідно до становища й займаної посади. Такий вид влади називають "владою становища", яка визначає повноваження і відповідальність посадової особи. Харизматичний тип влади ґрунтується на особистих якостях людини, яка в цьому випадку має здібність впливати на людей або силою своєї чарівності, або за допомогою логіки та аргументів. Крім особистісних якостей і службового становища джерелом влади може бути й інформація. Люди, які володіють інформацією, можуть впливати на тих, хто потребує її. Люди, прихильні до нас, незалежно від того вище чи нижче вони перебувають на службових сходинках, можуть бути джерелом нашої влади.

Розглядаючи етичний аспект щодо влади слід зауважити, що християнська мораль підкреслює обмеженість будь-якої людської влади; що кожен керівник повинен відчувати свою підлеглість законам і не має права на абсолютну владу. Біблія говорить: "Високий пильнує згори над високим, а над ними Всевишній" (Екл. 5, 7).

Християнська мораль наказує користуватися владою, яка дає людям можливості істинного вибору. Це досить нелегко, і у важких обставинах, коли слід приймати рішення, що завдає шкоди іншим людям, слід завжди прагнути знайти розумний вихід, щоби запобігти спокусі використати їхню вразливість.

Керівник і його моральне обличчя

Як вже було визначено, соціальні методи управління визначаються, перш за все, мотиваційною складовою, використовуються такі прийоми, як навіювання, переконання, наслідування, втягування, примушування та ін. [5, с. 372]. Звідси витікає, що соціальний образ керівника — його осо-бистісні якості, стиль керівництва, способи взаємовідносин із співробітниками тощо — буде відігравати вирішальну роль у досягненні успіху в процесі керівництва з використанням соціальних методів. І якщо виходити з того, що керівник повинен створювати моральну атмосферу в організації, яка сприятиме досягненню загальних цілей, тоді він сам як особистість, його методи управління, його взаємини повинні відображати такі ж моральні цінності. Людина за своєю природою — дитя гніву (Еф. 3, 3).

Розглядаючи моральні якості керівника з позиції біблійних цінностей, необхідно виділити такі.

Керівник повинен бути скромним, реально оцінюючим свою кваліфікацію і можливості. Такий керівник із вдячністю сприймає поради співробітників, розуміючи, що саме спільна робота веде до успіху. Приклад такого керівництва в Біблії можна знайти в образі царя Давида. Ця людина користувалася порадами друзів у своєму управлінні, розуміла, що не є видатною серед інших.

Говорячи про християнські моральні цінності, які регулюють внутрішньофірмові відносини, слід виділити такі моменти.

І. Загальне ставлення до праці:

Воно регулюється таким принципом, записаним у Біблії. "І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям" (Кол. 3, 23). Цей принцип виражає переконання, що над усім стоїть Бог, який зрештою оцінює наше відношення, до праці теж. Саме тому у відношенні працівника до своєї праці не повинно бути місця відсутності дисципліни, недобросовісного відношення до майна, лінощів та недбайливого виконання своєї роботи. Вищенаведена цитата з біблійних тестів доповнюється іншими, які складають ціннісну основу філософії підприємства.

II. Ставлення до підлеглих:

Біблія регулює й цей аспект внутрішньофірмових відносин. Звернімо увагу на кілька текстів, що стосуються ставлення керівництва до підлеглих:

• "Пани, виявляйте до рабів справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є на небі Господь" (Кол. 4, 1).

• "А пани, чиніть їм те саме, занехаюйте погрози, знайте, що для вас і для них є на небі Господь, а Він на обличчя не дивиться" (Еф. 6, 9).

Керівник повинен бути чітким у своїх вказівках і обіцянках. Біблія говорить: "Ваше ж слово хай буде: так-так, ні-ні" (Мт. 5, 37). Працівники чекають від керівництва, що воно буде надавати їм всю, досить повну, зрозумілу, недвозначну інформацію для ефективної роботи.

Зокрема у Повторенні Закону (17, 17) сказано: "Щоб не відступило його серце, і срібла та золота хай він не примножить собі дуже...".

У Посланні до Римлян (2, 6): "Кожному віддасть за його вчинками". Це основна ідея системи оплати праці.

III. Особисті й ділові якості керівника:

1. Як уже зазначалось, щоби мати силу переконання, необхідно самому бути зразком того, що сповідуєш. Керівник повинен жити згідно з цінностями, які сприяють процвітанню очолюваної ним організації. Саме він повинен бути прикладом сили духу, цілеспрямованості, усього того, що властиво кращим зразкам бізнесу. Для своїх підлеглих він повинен стати певною мірою символом. Він не має права забувати, що кожна організація відображає особливості своїх керівників. Цінності, якими керуються підлеглі, значною мірою є похідними від цінностей, які сповідує керівник. У роботі організації зазвичай знаходить відображення багато рис керівника, наприклад, пунктуальність або необов'язковість, толерантність або нетерпимість, старанність або недбалість. У питаннях, що стосуються моральних цінностей, відбувається те саме. Якщо керівник непоміркований щодо витрат, не дотримується угод, приховує істинний стан справ, це впливає на діяльність організації, то в працівників немає стимулу підніматися вище стандартів, встановлених їм керівниками. Отже, на лідера покладається зобов'язання створювати на підприємствах атмосферу високої моралі. Аналізуючи причини краху таких фірм, як "Валді" або компанія В. Довганя, ми бачимо саме слабкий рівень моральності керівників.

2. Керівник постійно повинен заохочувати працівників до більш старанної праці, нагадуючи їм перспективи організації. Таким чином він допомагає зрозуміти сенс діяльності, до якої вони залучені й отримати свою значимість. Керівник знову підкреслює спільність в їх організації і те, що кожен, незалежно від його посадового положення, член організації відіграє важливу роль у досягненні загальної мети. Якщо у людей немає стрижня, то вони "йдуть на дно"; якщо позбавлені мети, то "пливуть за течією".

3. Принцип відкритості і довіри в керівника має проявлятися в тому, щоби постійно інформувати підлеглих щодо намірів і, що також важливо, розуміти вдячність Бога. Скромність звільняє керівника від необхідності йти всупереч своїм переконаннями, оскільки в такому разі немає потреби триматися за владу.

• Справедливість — ще одна моральна особистісна риса керівника, без якої не буде успіху у використанні соціальних методів керівництва, якщо тільки керівник не буде користуватися силою примушення. "Чинити безбожне огида царям, бо трон зміцнюється справедливістю" (Пр. 16, 12).

• Здатність пробачати й просити вибачення повинна бути однією з рис керівника. Немає жодної людини на Землі, яка ніколи б не припустилася жодної помилки у своєму житті. Тому керівник повинен пам'ятати про це й бути поблажливим до провин, але ні в якому разі не допускати потурання. Можна пробачати помилки, але не халатність, лінощі та недбальство.

• Однією з вимог до морального обличчя керівника Біблія висуває вірність своїй сім'ї й шлюбу. Це одне з найменш дотримуваних правил у наш час. Багато йдеться про це, та мало хто серйозно дотримується цього принципу, і в остаточному підсумку розплачується втраченим психічним здоров'ям.

• Даючи сумарну характеристику вимог до особистісних рис керівника, які представляє Біблія, можна навести таку цитату: керівник повинен бути непорочним, не зарозумілим, не гнівливим, не п'яничкою, не користолюбцем, справедливим, благочестивим, стриманим, не сріблолюбцем, чемним, таким, що добре керує своєю справою.


 
 

Цікаве

Загрузка...