WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРелігієзнавство → Вільнодумство Стародавнього світу - Реферат

Вільнодумство Стародавнього світу - Реферат

речі, в тому числі й душа, створені з комбінацій атомів, розпад яких означає смерть. Полемізуючи з релігійним вченням про доцільність у природі, Демокріт протиставляє йому ідею причинності й закономірності. Демокріт висловив також думку про походження живого з неживого, про різноманітність світів. Він перший дійшов висновку, що релігія виникла з незнання природи, що саме "страх створив богів". Атомістична теорія Демокріта, яка не лишала місця для дії надприродних сил, справила великий вплив на подальший розвиток вільнодумства аж до його радикального, марксистсько-ленінського варіанта - атеїзму. До видатних вільнодумців минулого належить також Епікур (бл. 341-270 рр. до н. е.), який гостро критикував античну релігію і вважав обов'язком філософів звільнити людство від страхів і забобонів, які є результатом віри у надприродне. Епікур виступав проти релігійного подвоєння світу. Він вчив, що у Всесвіті існують тільки порожнеча і атоми, з комбінацій яких утворюється реальний світ. В цьому процесі не потрібна участь богів. Епікур також виступав проти ідеалістичного твердження щодоіснування безсмертної душі. У своїх висловлюваннях Епікур не заперечував існування богів, щоб не бути обвинуваченим у зневазі до них. Але він так характеризував богів і їх роль у житті людства, що мимоволі напрошувався висновок про заперечення релігії. "Ми повинні визнати, - говорив Епікур, - що бог бажає усунути зло з цього світу і не може, або може і не хоче, або, нарешті, і може, і хоче. Якщо він хоче і не може, то він не всемогутній, але це безсилля, яке противно природі бога. Якщо він може і не хоче, то це свідчення злої волі, що не менш противно природі бога. Якщо він хоче і може, що є єдиним з припущень, яке може бути застосоване до бога, то чому ж в такому разі на землі існує зло?" Ідеї Епікура розробляв і поширював видатний римський філософ Тіт Лукрецій Кар (99-55 рр. до н. е.) - автор славетної поеми "Про природу речей", єдиної великої праці стародавнього світу, що повністю збереглася. Поема Лукреція Кара являє собою енциклопедію наукових матеріалістичних знань стародавнього світу. У творі автор намагається дати цілісну картину світу з матеріалістичних позицій, висловлює догадки щодо еволюції дійсності, про природу людської свідомості. Набагато випереджає своїх попередників Лу-крецій Кар в розкритті причин виникнення релігії. Розглядаючи релігію як соціальне явище, мислитель вбачає причини її виникнення у безкультур'ї людей, в страхах перед грізними і незрозумілими явищами природи. Одним з представників стародавнього світу був римський гшсьменник-сатирик Лукіан з Самосати (близько 120 - після 180 рр. н. е.), який у своїх сатиричних творах таврував усі релігійні вчення того часу і був одним із перших критиків християнства. Як бачимо, ідеї вільнодумства лежать у сивій давнині розвитку людської культури і філософії. Подібно до перших наукових надбань людства і положень матеріалістичної філософії вільнодумство стародавнього світу так само було наївним і безпосереднім. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Авиценна. Книга знання // Избр. филос. произведения. - М., 1990. Анаксимандр // Фрагменти ранних греческих философов. - М., 1989. - Ч. 1. Анаксимен // Там само, Бейль П. І/ Исторический й критический словарь. - М., 1968. - Т. 1-2. Бекон Ф. Новий Орган // Сочинения. - М., 1972. - Т. 2. Боккаччо Дж. Декамерон. - М., 1980. Бруно Дж. О бесконечности Вселенной й мира. - М., 1936. Ван Чун /І Антология мировой философии. - М., 1969. - Т. 1. Вольтер. Философские произведения. - М., 1988. Гельвеций К. Об уме // Сочинения. - М., 1974. - Т. 1. Гераклит // Фрагменти ранних греческих философов. - М., 1989. - Ч. 1. Герцен А. Письма об изучении природні // Сочинения. - М., 1985. -1.1. 258 Гоббс Т. Основи философии // Сочинения. - М., 1989. - Т. 1. Гольбах П. Система природи // Избр. филос. произведения. - М., 1964. Дарвин Ч. Происхождение человека й половой отбор // Сочинения. - М., 1953. - Т. 5. Демократ // Фрагменти ранних греческих философов. - М., 1989. - Ч. І. Дидро Д. Племянник Рамо // Сочинения. - М., 1991. - Т. 2. Дрогобич Юрій // Огородник І. В., Русин М. Ю. Українська філософія в іменах. - К., 1997. - С. 83-84. Знгельс Ф. Анти-Дюринг // Сочинения. - Т. 20. Знгельс Ф. К истории первоначального христианства // Сочинения. - Т. 22. Зпикур І/ Фрагменти ранних греческих философов. - М., 1989. - Ч. 1. Історія і теорія релігій та вільнодумства. - К., 1996. Коллинз А. Философское исследование человеческой свободи // Английские материалисти XVIII в. - М., 1967. - Т. 2. Коперник Н. Очерк нового механизма мира // Антология мировой литератури. - М., 1970. - Т. 2. Ксенофан Ц Фрагменти ранних греческих философов. - М., 1989. - Ч. 1. Ламетри Ж. Опит о свободе вьісказьшания мнений. - М., 1983. Ленин В. Об отношениях рабочей партии к религии // ПСС. - М., 1967. - Т. 15. Лукиан. Избранное. - М., 1952. Лукреций Кар. О природе вещей. - М.; Л., 1945. Маркс К. К критике гегелевской философии права // Сочинения. - М., 1970. - Т. 1. Мелье Ж. Завещание. - М., 1954. " Монтень М. Опити. - М., Л.; 1960. Ницше Ф. Антихристиашга // Сумерки богов. - М., 1990. Рассел Б. Почему я не христианин. - М., 1987. Свободомьісяие й атеизм в древности, средние века й в зпоху Возрождения. - М., 1986. Спиноза Б. Богословско-политический трактат. - М., 1968. Стоун Й. Происховдение. - М., 1985. Тейяр де Шарден. Феномен человека. - М., 1980. Фалес // Фрагменти ранних греческих философов. - М., 1989. - Ч. 1. Фейербах Л. Сущность христианства // Избр. филос. произведения. - М., 1955. - Т. 2. Флоренский П. Столп й утверждение истини. - М., 1990. Фрейд 3. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. - М., 1990. Черньаиевский Н. Суеверия й правила логики // Сочинения. - М., 1986. -Т. 1. Штраус Д. Жизнь Иисуса. - М., 1992.

 
 

Цікаве

Загрузка...