WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРелігієзнавство → Ранній протестантизм в Україні (антитринітаризм і социніанство) - Реферат

Ранній протестантизм в Україні (антитринітаризм і социніанство) - Реферат

прихильників течії, передусім з політичних міркувань (а також і релігійних: адже, коли Юрій Немирич перебував на службі у польського короля, його все одно сприймали неприхильно), то головний мотив козацької ворожості був, безперечно, соціальний. О. Левицький з цього приводу зазначав: "Те безсумнівно, що повстале селянство і козаки не давали пощади социніанам, якщо останні потрапляли їм до рук. Але вони чинили так не внаслідок якогось спрямованого проти них озлоблення, а тому, що не відрізняли їх від маси інших польських або ополячених шляхтичів… Якщо вже православніпівденноруські дворяни кидали все і втікали від повсталого народу, то про інших і говорити нічого… Социніани були зметені, бо не мали коріння у народному ґрунті…"55.
Хоча лютеранству та кальвінізмові в Україні пощастило більше, однак і для них період Визвольної війни означав кінець оптимістичних планів. Настав час остаточного розкладу сил у національно-визвольній боротьбі, де прояви віросповідної толерації були вже неможливими. Воєнні події загострили протистояння між Польщею і Росією, втягнули у боротьбу за Україну Швецію та Пруссію, в яких переважало протестантське сповідання. За таких умов протестантизм в Україні міг бути використаний як фактор у планах іноземних політиків.
У другій половині ХVII ст. завершився період національно-культурного відродження в Україні. Суттєво змінилася релігійна ситуація. В Західній Україні зміцнив свої позиції греко-католицизм, що згодом очолив національно-визвольні ідейні процеси в Галичині. Протестантизм тут оцінюється багатьма як старий ворог католицької церкви. У Східній Україні протестантів ще довго сприймають як провідників польської, потім німецької культури.
У зв'язку з вказаними об'єктивними причинами завершується перший період в історії протестантизму в Україні - період ранніх протестантських течій.
________________________________________
1. Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. М., 1913. Т.2. С.1623, 1624.
2. Гарнак А. История догматов // Общая история европейской культуры. СПб., [1911]. Т.6. С.451.
3. Будрин Е. Антитринитарии шестнадцатого века. Казань, 1886. Вып.2. С.259.
4. Lubieniecki A. Poloneutichia. S.43-57.
5. Любович Н. История реформации в Польше. С.219-220.
6. Там же. Додаток №8.
7. Цит. за: Подокшин С.А. Реформационная и общественная мысль Белоруссии и Литвы. Мн., 1970. С.70-71.
8. Архив ЮЗР. 1883. Ч.1. Т.4. С.795; Kwieci?ski J. Bracia cz?owieka arianie. Warszawa, 1961. S.26
9. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. С.84.
10. Цит. за: Literatura ariaсska w Polsce XVI wieku. Antologia. Warszawa, 1959. S.330, 332.
11. Urban W. Losy Braci Polskich od za?o?enia Rakowa do wygnania z Polski //ORwP. 1956. T.1. S.128-129.
12. Петров А. Отзвук Реформации в русском Закарпатье. С.79-81.
13. Там же. С.72.
14. Arianu w Brze?anach // Lwowianin. 1837. T.2. S.22-29.
15. Z wieku Miko?aja Reja. Ksi?ga jubileuszowa. 1505-1905. Warszawa, 1905. S.156.
16. Антонович В. Перемишльські "суботники" XVII в. // ЗНТШ. 1897. Т. 16. Miscellanea. C.1-2.
17. Tazbir J. ?wi?ci grz?sznicy i kacerze. Z dziej?w polskiej Kontrreformacji. Warszawa, 1959. S.179-181.
18. Br?ckner A. Ro?nowiercy polscy. Warszawa., 1905. S.201.
19. Архив ЮЗР. 1883. Ч.1. Т.6. №234.
20. Левицкий О. Социнианство в Польше и Юго-Западной Руси. Кн.4. С.48.
21. T?chle H. Historya Ko?cio?a. S.361.
22. Петров Н.И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. К., 1897. Т.2. С.161; Щеглова С. Вирши праздничные и обличительные на ариан конца ХVI-начала ХVII в. М., 1913; Українська поезія. Кінець ХVI-початок ХVII ст. К., 1978. С.71-136; Голубев С. Библиографические замечания о некоторых старопечатных книгах преимущественно XVI-XVII ст. // ТКДА. 1876. Кн.1; Гильдебрандт П. Примечания // РИБ. Т.4; Заметка об одной старопечатной книге // ЧОИДР. 1880. Кн.1.
23. Архив ЮЗР. 1861. Ч.2. Т.1. С.32.
24. PSB. 1977. T.22. S.811-815.
25. Гадяцький дoговір між Україною й Польщею 1658 р. Львів, 1933. С.6-7.
26. Липинський В. Історичні студії та монографії. Київ; Відень, 1920. Т.3. С.193, 194.
27. Там же. С.91.
28. Брик М. Юрій Немирич на тлі історії України. С.70; Фотинский О. Юрий Немирич. Эпизод из жизни Волыни ХVII в. // Волын. ист.-археол. сборник. 1896. Т.1. С.28.
29. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. С.123.
30. Цит. за:Ogonowski Z. Racjonalizm w Polskiej my?li aria?skiej // Studia i materia?y z dziej?w nauki polskiej. Warszawa, 1954. T. 2. S.221.
31. Бэрд Ч. Реформация ХVI века в ее отношении к новому мышлению. СПб., 1897. С.270.
32. Левицкий О. Социнианство в Польше и Юго-Западной Руси. Кн.4. С.54.
33. Будрин Е. Антитринитарии шестнадцатого века. Вып.2. С.122-130.
34. Цит. за: Будрин Е. Антитринитарии шестнадцатого века. Казань, 1889. Вып.3. С.36.
35. Подокшин С. А. Философские взгляды социниан// Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии. Мн., 1973. С.107.
36. Левицкий О. Социнианство в Польше и Юго-Западной Руси. Кн.4. С.44.
37. Ma?opolskie studia Historyczne. 1966. Z.1-2. S.133.
38. Lubieniecki St. Historia Reformationis Polonicae. P.175.
39. Lubieniecki A. Poloneutichia. S.250-251.
40. Tazbir J. Rzeczpospolita i ?wiat. Studia z dziej?w kultury XVII w. Wroc?aw, 1971. S. 152.
41. Јukaszewicz J. Dzieje ko?cio??w... w dawnej Ma?ej Polsce. S. 286-287.
42. Budka W. Przypkowski i ich rola w ruchu reformacyjnym. Krak?w, 1924. S. 4-7.
43. Williams G. The place of the Confessio fidei of Jonas Schlichting in the Life and Thought of the Minor Church // Socinianism and its Role in the Culture of XVI-th to XVIII-th Centuries. Warszawa; ??dz, 1983. P.106-107, 113-114.
44. Braterska Deklaratia na niebraterskie napomnienie od Authora pod imieniem Szlachtica Polskiego ad Dissidentes in religione. B. m., 1646.
45. Брик М. Юрій Немирич на тлі історії України. С.82-87.
46. Липинський В. Аріянський соймик в Киселині на Волині в маю 1638 р. (Причинок до історії аріянства на Україні) // ЗНТШ. 1910. Т.96. С.47.
47. PSB. 1939. T.5. S.103; 1981. T.26. S.281.
48.Tazbir J. Kisieli?sko-bereski zb?r Braci Polskich. S.126-131.
49. Там же. S.134.
50. Tazbir J. Stanis?aw Lubieniecki przyw?dca aria?skiej emigracji. Warszawa, 1961. S.78.
51. PSB. 1977. T.22. S.815.
52. Левицкий О. Социнианство в Польше и Юго-Западной Руси. Кн.6. С.406.
53. Tazbir J. Stanis?aw Lubieniecki. S. 188, 234; Idem. Diariusz Stanis?awa Lubienieckiego // ORwP. 1960. T.5. S. 201-221; PSB. T. 22. S. 815.
54. Bibliografia Literatury Polskiej (Nowy Korbut). 1965. T.3. S.17.
55. Левицкий О. Социнианство в Польше и Юго-Западной Руси. Кн.6. С.414, 432.

 
 

Цікаве

Загрузка...