WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРелігієзнавство → Теоретичні проблеми релігієзнавства - Реферат

Теоретичні проблеми релігієзнавства - Реферат

релігію.
Світські або матеріалістичні релігійні концепції поділяються на:
1. історичні - прихильники критично ставляться до Бога. Евгемер: "Релігія - результат віри людей в обожненого царя." Крітій Грек: "Релігію придумали законодавці". Концепція "трьох ошуканців": Мойсей, Христос, Магомет були звичайними людьми, які створили власні релігійні системи.
2. просвітницько-реалістичні - Вольтер: "Релігія з'являється тоді, коли зустрічаються двоє: дурень і брехун", "Якщо Бога не було б, то його слід було б вигадати".
3. марксистська - Енгельс: "... усяка релігія є не що інше, як фантастичне відображення у головах людей тих зовнішніх сил, які панують над ними у їх повсякденному житті - відображення, у якому сили приймають форму неземних". Марксизм доводить, що неістинне відображення світу в релігійних віруваннях - це не лише незнання законів природи, а й відображення певних соціальних умов життєдіяльності людей. Реальні сили, які панують над ними, відображаються у релігійній свідомості у деформованому вигляді і виступають як сили неземні, понадприродні. Цей момент у марксизмі складає понятт - "соціальні корені релігії".
4. наукові -
a. соціологічна - її засновник М.Вебер вивів положення про "соціальні типи соціальної дії". Вебер заперечував об'єктивні чинники розвитку суспільства і відносно релігії стверджував, що вона має власні релігійні джерела. А тому соціологія релігії повинна обмежуватися лише вивченням мотивації релігійних уявлень, котрі історично сприяли контролю над поведнікою та тримання індивідів у покорі. Згідно з цими положеннями, Вебер, на основі залученнязначного історичного матеріалу, вмотивовує думку про вирішальну роль протестантської етики у формуванні і розвитку капіталізму. На думку іншого визначного прихильника цієї концепції - Е.Дюркгейма інтегруючою основою суспільства, він визначає суспільну свідомість - загальні вірування, почуття, цінності, норми. За Дюркгеймом, послаблення згадуваних вірувань призводить до послаблення соціальних зв'язків між людьми і у перспективі загрожує дезінтеграцією суспільства, його розпадом.
b. психолого-натуралістичні концепції: релігія породжується внутрішніми потребами людського організму, його фізіологчними процесами. Релігія стає атрибутом біологічної природи людини. Одним з визначних творців цієї теорії є З.Фрейд. У праці "Майбутнє однієї ілюзії" він говорить, релігійні уявлення - це ілюзії, що випливають з бажань людини. Релігія визначається як загальнолюдський невроз. Якщо першим замісником батька був тотем, то зараз його місце займає Бог. Ще одни прихильник цієї концепції Е.Фром у праці "Психоаналіз і релігія" пояснює потребу людини у релігії "екзистенціальним" конфліктом між душею і тілом. Тіло є часткою природи, а розум здіймається над природою. Людина за допомогою релігії прагне вирішити конфлікт між тілом і душею.
3. Визначення основних понять: "релігія", "віра", "релігійний культ", "віросповідання", "конфесія", "адепт", "церква", "секта", "синкретизм", "екуменізм" тощо.
Існує понад 300 різних визначень релігії. Деякі з них.
Частина вчених виводять термін "релігія" з латинського religio, що означає стосунок до того, що є святе. Тоді як інша частина - відокремлює частинку re, що означає повернення назад, ligio - союз, спілка, відповідно перекладають як повернення до союзу, зв'язок між людиною і Богом, між творінням і творцем.
Релігія за Томою Аквінським - богоспілкування, віра людини в щось надприродне.
Релігія - складний духовний феномен, який не лише відображає віру людини в Бога, але і слугує для неї засобом спілкування з Богом.
Релігія - особливий світогляд.
Релігія - моральний комплекс.
Релігія - світогляд, система моральних відносин і практика (спосіб життя, специфічні дії) особи, групи, будь-якого об'єднання людей, суспільства, народу, які утворюються у відповідності до віри в Бога чи богів, встановлюють культ богослужень та обрядових правил і приписів, таїнств і дій.
Релігія - це те, що пов'язує людтну з Богом, а по-друге, поєднує людей між собою.
Релігія - духовний феномен, який виражає не лише віру людини в існування надприроднього Начала, що є джерелом буття всього існуючого, а й виступає для неї засобом спілкування з ним, входження в його світ. Витоки релігії знаходять відмінне тлумачення в дослідників різних світоглідних орієнтацій. Для матеріалістів вона є продуктом фантазії, що виник із прагнення людини з'ясувати ті зовнішні сили - природні чи соціальні, які панують над нею в її соціальному житті. Розвивалася вона від фетишитських і анімістичних уявлень до демонологічних вірувань, політеїзму і монотеїзму. Але при такому ході мислення надприроднє виступає не більше як ідея, тобто щось абстраговане від світу. Відтак заперечується реальна неаявність у бтті як людей, так і всього Всесвіту якогось Вищого Начала, Абсолютної реальності, що лежить поза світом явищ, утримує світовий процес, пов'язує всі його ланки і відкривається кожному через внутрішнє відчуття його присутності, особливе переживання Священного. Саме з останнім, а воно виражається в різному містичному сприйнятті і відмінних рівнях богопізнання, пов'язане історичне розмаїття релігій, етапи їх розвитку і форми їх вияву. Особливістю релігії є те, що в ній відображаються не якісь зовнішні щодо людини сили, а такий її особистісний стан, який можна назвати станом самовизначення у світі, здобуття людиною самої себе. Будь-яку систему характеризує віра в трансцедентне і система зв'язків з ним. З огляду на це, особливістю релігії є те, що вона виступає в ролі засобу позалогічного освоєння людиною своєї причетності до процесів, що відбуваються у Всесвіті, знаходяться під впливом якихось Вищих Сил і не піддаються логічному аналізу.
Релігійна віра - це віра в надприроднє, яка характеризується такими ознаками:
1. наявність у свідомості уявлень про надприродне, але віру в реальне існування надприродного.
2. проявляється в емоційній формі, тобто обов'язково викликає релігійні почуття;
3. включає переконання в існуванні особливих двобічних стосунків між людиною і надприроднім.
Релігійний культ - (лат. сultus - догляд, шанування) -

 
 

Цікаве

Загрузка...