WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРелігієзнавство → Стан релігійності і нерелігійності в Україні: історія і сучасність - Реферат

Стан релігійності і нерелігійності в Україні: історія і сучасність - Реферат

прав та обов'язків, у тому числі ставлення до релігії та атеїзму.
Правові аспекти про свободу віросповідання.
Свобода совісті та релігії є послідовними від загальної свободи, що поряд з правом на життя та власність вважається підмурком сучасного західного суспільства з часів "батька" західного лібералізму, англійського філософа Дж. Локка (1632 - 1704).
Свобода совісті і свобода релігії - поняття пов'язані, але не тотожні. Якщо поняття свобода совісті означає свободу внутрішнього духовного вибору тих чи інших поглядів, то поняття свобода релігії постає як свобода вибору й самоствердження індивіда лише в системі релігійних координат - віровченні, культовій діяльності, релігійної організації чи релігійних стосунках.
Основоположні принципи релігійної свободи викладено у декількох міжнародних правових документах:
ў Загальній Декларації прав людини, прийнятій ООН у 1948р.;
ў Міжнародному пакті про громадські і політичні права 1966р.;
ў Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості й дискримінації на підставі релігії чи переконань 1981р.
Однак положення цих документів не є нормами прямої дії. Вони є лише рекомендаціями, що не мають сили для національного законодавства. Натомість Європейська конвенція про захист прав людини та основаних свобод (1950), заснована за вище згаданих документах є чинним законодавчим актом, обов'язковим для виконання. Положення про свободу релігії та її захист у тій чи іншій формі можна знайти у кожній конституції Європейських країн, а також інших держав світу. Важливо, що принцип релігійної свободи здобуває щораз більшу підтримку з боку самих релігійних організацій. Про це переконливо свідчить, наприклад, документи Ватиканського собору.
Зміст релігійної свободи у правовому аспектінайповніше викладено у ст. 18 Загальної Декларації прав людини: "кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає в себе свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і спільно з іншими, прилюдно або приватними чином у вченні, богослужінні та здійсненні релігійних і ритуальних обрядів." У Європейській конвенції релігійна свобода розширена свободою сповідування своєї релігії або переконання у навчанні. Згідно зі ст. 292 Загальної Декларації релігійна свобода може бути обмеженою виключно законом і лише задля захисту громадської безпеки, здоров'я або моралі, інших фундаментальних прав і свобод громадян.
Для регулювання відносин між церквою та державою в Україні створено Державний комітет у справах релігій. Основними функціями Держкомітету релігії є:
ў визначення умов, порядку утворення і реєстрації релігійних організацій;
ў регламентація межі організаційної господарської та іншої поза культової діяльності;
ў встановлення правил проведення релігійних обрядів і церемоній, добродійної культурно-просвітницької діяльності, встановлення міжнародних зв'язків;
ў контроль за дотримання конституційно-правових норм і законів з питань свободи совісті та релігії. За даними Держкомрелігії, у 2001 році було скоєно 102 таких порушення, проти 544 у 1992 році.
Регулярно проводяться зустрічі Президента України з главами релігійних конфесій. Утворено Всеукраїнську раду Церков та релігійних організацій. Вона є представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим органом, що діє на громадських засадах. Схожий орган - Національна Рада церков у США - довів свою корисність, хоча його функції дещо відмінний від функцій української Ради.
На наш погляд Україна у своїх відносинах з релігією, передусім історично традиційними для країни православними церквами та ісламськими громадянами (Автономної Республіки Крим) намагається втілення в життя пристосовницьку модель. Така позиція пояснюється сумним атеїстичним досвідом радянських часів і небажанням у нестабільні часи розбудови незалежної держави впроваджувати більш радикальні моделі.
Однак ще під час виборів до Верховної Ради України 1990 року українські політики заявили про свій інтерес до релігії. Одним із переконливих свідчень є створення партій конфесійного спрямування.
Питання, які ставлять релігійними організаціями перед владою не мають релігійного забарвлення. Вони стосуються:
" повернення відчужених у них майна і культових будівель і запобігань можливої приватизації колишньої церковної власності;
" вдосконалення законодавчої бази і напрацювання конкретних механізмів для розширення суспільного служіння - у місцях позбавлення волі, сиротинцях, у будинках для людей похилого віку, середніх і вищих навчальних закладах, Збройних Силах України;
" отримання більшого доступу до радіо- і телебачення з метою пропаганди суспільно-значущих цінностей і запобігання хвилеподібному зростанню в них демонстрацій насильства і розпусти;
" спрощення процедур виїзду за кордон з суто релігійною мотивацією (наприклад, паломництво до Мекки або навчання в Римі).
Разом з тим складається враження, що держава проводить політику прихованого заохочення православ'я у дусі моделі "традиційної релігії".
Найчисленніші конфесії в Україні у 1991 - 2003 рр.
(приблизна кількість зареєстрованих громад).
Найменування 1991 2003
УПЦ - МА 550 9950
УПЦ - КА - 3190
УАПЦ 1500 1100
УГПЦ 2640 3390
РКЦ 450 840
Баптисти 1200 2580
Адвентисти 280 970
П'ятидесятництво 725 1690
Іслам 30 420
Іудаїзм 40 230
Міжконфесійні конфлікти в сучасній Україні не набули такої гостроти як подекуди на теренах колишнього СРСР релігійні організації поодинокими винятками намагаються не доручати державні органи влади для вирішення внутрішніх непорозумінь. Однак не можна не помічати деяк які "лінії напруги", що пролягають:
" між трьома Православними Церквами;
" між православними церквами з одного боку і греко-католицькими громадами і Римо-католицькою Церквою - з другого;
" між "традиційними" Церквами включаючи Православну, Греко-католицьку, Римо-католицьку, а також протестантські і нетрадиційні релігійні організації.

 
 

Цікаве

Загрузка...