WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРелігієзнавство → Короткий релігієзнавчий словник - Курсова робота

Короткий релігієзнавчий словник - Курсова робота

спадкоємець, за релігійними правилами, обирається групою вищих лам, які нібито визначають, в кого з хлопчиків, народжених незабаром після смерті Д.-л., "перевтілився" попередній Д.-л.
ДАЦАН - ламаїстський храм, монастир.
ДЕКАН - помічник абата в католицькому монастирі, старший священик в католицькій та англійській церквах, який завідує справами кількох парафій, а також старший кардинал-єпископ.
ДЕСЯТИНА - відрахуваннядесятої частини всіх прибутків віруючого на користь церкви. В наш час зберігається у адвентистів та в інших сектах як примусовий збір. В ісламі різновидом Д. є закят.
ДИЯКОН - третій, нижчий сан священнослужителя, помічник єпископа і священика під час богослужіння у православній, католицькій, англіканській і протестантських церквах, в ряді сект (в останніх він не є священнослужителем). Протодиякон - перший або старший Д., ієродиякон - Д. з ченців.
ДОГМАТ - основне положення віровчення, яке визнається незаперечною істиною, має силу непохитного авторитету і не підлягає критиці. Вимога беззастережного визнання Д., сліпого прийняття їх на віру - серед головних вимог християнської церкви. Догматика - систематичний виклад основних догматів.
ДОМІНІКАНЦІ - католицький жебруючий чернечий орден. Заснований на початку XIII ст. ченцем Домініком для боротьби з єретиками. З 1231 р. завідували інквізицією, одержали право повсюдної проповіді та викладання в університетах. З рядів Д. вийшли відомі схоласти (А, Боль-штедт, Ф. Аквінський) і містики (М. Екхарт, Таулер). Усіма засобами допомагали папству придушувати антикатолицькі та антифеодальні виступи. У наш час - один з найвпли-вовіших орденів.
ДРУГЕ ПРИШЕСТЯ - у християнському віровченні очікуваний другий прихід Христа на землю для посоромлення "нечестивців" і дарування "блаженства" віруючим. Віра у Д.п. поширилася серед християн з формуванням євангелійного міфу про земне життя Христа. Вчення про Д. п. широко використовується церквою і сектантськими проповідниками для зміцнення релігійної віри.
ДУХ - у релігії та міфології безплотна, надприродна сутність, яка уособлює людське мислення, свідомість, психічні здібності. В релігійному й ідеалістичному світогляді Д. розглядається як первинне щодо природи. У релігіях під Д. нерідко розуміється особливий нематеріальний початок, розумний і самодостатній, тобто божество. Звідси походить і пункт християнського віровчення про третю іпостась св. Трійці - Д. Святий.
ДУХОВЕНСТВО (духівництво) - служителі культу, які вважаються посередниками між богом та людьми, що здійснюють культові дії - таїнства, а також виконують роль проповідників віровчення даної релігії. У православ'ї Д. поділяється на чорне (ченці) та біле (священики, яким доз-воляється одружуватися).
ДЯЧОК - церковний служитель, який допомагає диякону та священику в церковних справах, по-іншому - причетник (паламар). Д. в православній церкві звуться псаломщиками, оскільки найчастіше вони в храмах читають
Псалтир.
ЕДЕМ - за біблійною легендою, земний рай, місце перебування людини до гріхопадіння, з якого перші люди були вигнані в кару за гріхопадіння.
ЕКЗАРХ - 1) у стародавній Греції глава жреців, які перебували при храмі; 2) у Візантійській імперії правитель області (діоцезу), а також єпископ, що завідує церквою в діоцезі; 3) в сучасному православ'ї глава церковного округу, куди входить адміністративно-територіальна область.
ЕНЦИКЛІКА - послання римських пап духовенству та віруючим, присвячені найважливішим соціально-політичним, релігійним і моральним питанням, їм надається особливого значення, оскільки Е. значною мірою покликані визначати особливості формування суспільної думки з основних політичних і соціальних проблем сучасності.
ЕКТЕНІЯ - в православній церкві молитва, що входить до складу богослужінь, яка проголошується звичайно дияконом і містить прохання, звертання до Бога. Види Е., згдно з розміром та характером прохань, - велика, проси-тельна й мала. За допомогою Е. в свідомість віруючих все-ляється думка, що церква здатна допомогти в нещасті і всі надії необхідно покладати на Бога.
ЕШИБОТ - іудейська школа, що готує рабинів. Навчання в Е. здійснюється за надзвичайно схоластичною системою. Основні предмети богословського вивчення - Біблія і Талмуд. Е. існують у багатьох країнах, в тому числі й нашій.
ЄЗУЇТИ - члени чернечного католицького ордену "Товариство Ісуса", створеного 1534 р. іспанцем 1. Лойолою для боротьби з інакомислячими.
ЄПАРХІЯ - церковний адміністративний округ на чолі з архієреєм (єпископом). Є. поділяються на "благочинні округи", які очолюються благочинними (ст. священиками) і об'єднують кілька парафій.
ЄПИСКОП (по-іншому - архієрей) - вищий ступінь священства в християнських церквах, які визнають єпископат. Тільки Є. можуть рукопокладати у диякони, священики та єпископи (останнє - разом з іншими єпископами). Є. також призначає на нижчі посади кліру, освячує храми і т. п., йому підпорядковані всі церковні установи, що перебувають у межах його єпископату (або єпархії), монастирі, духовні семінарії і т. п., крім тих, що перебувають у безпосередньому віданні церковного центру. В православній церкві Є. обов'язково повинен бути ченцем. Почесні звання для Є.: архієпископ та митрополит. В церкві є три основні ступені священства: диякон, ієрей (священик) та єпископ. Інші звання - адміністративні або почесно-нагородні, що мають один з цих трьох ступенів.
ЄПГГИМІЯ - в православній та католицькій церквах морально-виправна міра у формі посту, тривалої молитви, земних поклонів, ходіння на прощу до "святих" місць чи "святинь" тощо, яка добровільно виконувалась віруючими, що розкаялися у своїх гріхах, за завданням духовника. Є. визначається та призначається найчастіше під час сповіді.
ЄГОТРАХШЬ - частина обов'язкового для богослужіння облачення священиків всіх трьох ступенів православної ієрархії, вид фартуха з хрестами, зшитого з двох широких стрічок, який одягається на шию і опускається до долу. Крім цих основних частин одягу священнослужителів, кожному ступеню ієрархії належить і ряд інших речей облачення: чим вищий ступінь, тим їх більше і тим вони складніші. Деякі елементи облачення служать духовенству нагородами (подвійний орар, набедреник, палиця, митра).
ЄРЕСЬ - слово, яке використовується церковниками щодо поглядів і вчень, котрі відступають від прийнятої церквою доктрини в питаннях догматики і культу.
ЄРЕТИК - у вустах представників церкви слово, вживане для характеристики супротивників офіційної церковної доктрини. Прибічник так званої єресі.
ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ - один із стародавніх релігійних обрядів, принесення жертв духам померлих предків, обожнюваним предметам, богам, злим духам тощо. Ж. виникло в епоху первісного суспільства, коли мисливці кращу частину своєї

 
 

Цікаве

Загрузка...