WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості емоційної лабільності особистості - Реферат

Психологічні особливості емоційної лабільності особистості - Реферат

ситуаційних чинників. У таблиці наведено результати дослідження.
Таблиця
Різниця у рівні емоційної лабільності у осіб залежно від ситуаційних чинників
Групи Кількість осіб Середнє
Стандартне відхилення Стандартна
помилка F-критерій Рівень
значущості
1
2 67 6,22 1,52 0,19 19,435 0,0001
29 4,79 1,32 0,25
3
4 58 6,00 1,63 0,21 2,539 0,114
38 5,47 1,50 0,24
5
6 51 5,84 1,58 0,22 5,234 0,025
30 5,10 1,06 0,19
7
8 34 5,82 1,71 0,29 1,844 0,178
47 5,38 1,21 0,18
9
10 36 6,22 1,73 0,29 4,342 0,040
60 5,53 1,47 0,19
11
12 56 6,14 1,58 0,21 6,917 0,010
40 5,30 1,51 0,24
13
14 48 5,83 1,67 0,24 4,109 0,046
33 5,18 0,95 0,17
15
16 21 5,57 1,50 0,33 0,000 0,990
60 5,57 1,44 0,19
Отже, стосовно вербальної агресії, з'ясувалося:
1) у жінок емоційна лабільність здебільш сприяє виборові вербальної агресії до чоловіка, що провокує вербальну агресію (де p<0,0001);
2) у чоловіків емоційна лабільність не сприяє виборові вербальної агресії до жінки, що провокує вербальну агресію;
3) у чоловіків емоційна лабільність переважно сприяє вибору вербальної агресії до чоловіка, що провокує вербальну агресію (де p<0,03).
Стосовно фізичної агресії було з'ясовано:
1) у жінок емоційна лабільність сприяє виборові фізичної агресії до чоловіка (де p<0,05) та до жінки (де p<0,02), що провокують фізичну агресію;
2) у чоловіків емоційна лабільність не сприяє виборові фізичної агресії до жінки, що провокує фізичну агресію;
3) у чоловіків емоційна лабільність сприяє виборові фізичної агресії до чоловіка, що провокує фізичну агресію (де p<0,05).
Відтак емоційна лабільність може сприяти агресивним проявам особистості, але при цьому необхідно враховувати певні ситуаційні чинники.
Дослідження зарубіжних психологів [2; 3] також свідчать, що в багатьох випадках ситуаційні фактори впливають на агресію більше, ніж певні риси особистості. Так, Р. Берон та Д. Річардсон вказують, що зовнішні детермінанти агресії - це ті особливості середовища чи ситуації, які можуть підвищувати ймовірність її виникнення.
Вчені [21] зазначають, що реакції людей обумовлені переважно поточними ситуаціями і змінюються відповідно до зміни зовнішніх умов. Л. Берковіц [2] розробив програму досліджень сигналів до агресії. Він припускає, що люди (і навіть предмети) можуть ставати посиланнями для виникнення агресії, якщо між ними та агресією встановлюється повторний асоціативний зв'язок. На думку вченого, якщо вони набули такого значення, то це може стимулювати агресивні реакції людини, котра була розгнівана чи іншим способом підготовлена до агресії [2]. Такі посилання, за Л. Берковіцем, стануть зовнішніми детермінантами агресивної поведінки.
Висновки
1) У жінок виявлено прямі значущі зв'язки емоційної лабільності з депресивністю, невротичністю, дратівливістю, спонтанною агресивністю, образою, ворожістю, агресивністю як властивістю особистості, реактивною агресивністю, негативізмом, вербальною агресією, фрустрацією як психічним станом.
2) У жінок виявлено зворотні значущі зв'язки емоційної лабільності з товариськістю, врівноваженістю, альтруїстичним типом міжособистісних стосунків, дружелюбністю, прагненням до самоактуалізації.
3) У чоловіків виявлено прямі значущі зв'язки емоційної лабільності з депресивністю, невротичністю, дратівливістю, ворожістю, реактивною агресивністю, підозрілістю (недовірливо-скептичним типом міжособистісних стосунків), спонтанною агресивністю, агресивністю як властивістю особистості, вербальною агресією.
4) У чоловіків виявлено зворотні значущі зв'язки емоційної лабільності з альтруїстичним типом міжособистісних стосунків, прагненням до самоактуалізації, товариськістю, дружелюбністю.
5) Емоційна лабільність може сприяти агресії особистості, проте слід враховувати певні ситуаційні чинники.
6) Стосовно вербальної агресії. У жінок емоційна лабільність у більшій мірі сприяє виборові вербальної агресії до чоловіка, що провокує вербальну агресію. У чоловіків емоційна лабільність не сприяє вибору вербальної агресії до жінки, що провокує вербальну агресію. У чоловіків емоційна лабільність переважно сприяє виборові вербальної агресії до чоловіка, що провокує вербальну агресію.
7) Стосовно фізичної агресії. У жінок емоційна лабільність сприяє виборові фізичної агресії до чоловіка та до жінки, що провокують фізичну агресію. У чоловіків емоційна лабільність не сприяє виборові фізичної агресії до жінки, що провокує фізичну агресію. У чоловіків емоційна лабільність сприяє вибору фізичної агресії до чоловіка, що провокує фізичну агресію.
Знання психологічних особливостей емоційної лабільності може стати в нагоді при створенні ефективних засобів психокорекції для запобігання вибору агресивних способів поведінки. Плануємо продовжити дослідження індивідуально-особистісних та ситуаційних чинників агресії особистості.
Література:
1. Баданина Л. П. Соотношение психологических и нейропсихологических коррелятов эмоциональной неустойчивости у младших школьников: Автореф. дис. …канд. наук. - СПб., 1996.
2. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль: Пер. с англ. - С.-Пб.: Прайм-Еврознак, 2001.
3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия: Пер. с англ. - С.-Пб.: Питер, 1998.
4. Занюк С. С. Психологія мотивації та емоцій / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 1997.
5. Изард К. Э. Психология эмоций: Пер. с англ. - С.-Пб.: Питер, 1999.
6. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. - С.-Пб.: Питер, 2001.
7. Киршбаум Э.И., Еремеева А.И. Психические состояния / Дальневост. ун-т. - Владивосток, 1990.
8. Коган Л. Н. Цель и смысл жизни человека. - М., 1984.
9. Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. - М., 1984.
10. Лазурский А. Ф. Очерк науки о характерах. - М.: Наука, 1995.
11. Левитов Н. Д. О психических состояниях человека. - М., 1964.
12. Маслоу А. Психология бытия: Пер. с англ. - М.: REFL - book, 1997.
13. Олпорт Гордон В. Личность в психологии. - М.: Ювента, 1998. - 375 с.
14. ПлатоновК. К., Шварц Л. М. Очерки психологии для летчиков. - М., 1948.
15. Плахтиенко В. А., Блудов Ю. М. Надежность в спорте . - М., 1985.
16. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие / Под общ. ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. - СПб.: Питер, 2002.
17. Психологический отбор летчиков / Под ред. Е. А. Милеряна. - Киев, 1966.
18. Реан А. А. Психология изучения личности: Учебное пособие. - С.-Пб.: Изд-во Михайлова В. А., 1999.
19. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. - М., 1979.
20. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М.: Прогресс, Универс, 1994.
21. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии: Пер. с англ. - М.: Аспект Пресс, 1999. - 430 с.
22. Славина Л. С. Дети с аффективным поведением. - М., 1966.
23. Словарь-справочник по психодиагностике / Сост. Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. - С.-Пб.: Питер Ком, 1999. - 528 с.
24. Смирнов В. М., Трохачев А. И. О психологии, психопатологии и физиологии эмоций // Чувства, влечения, эмоции / Под ред. В. С. Дерябина. - Л., 1974.
25. Экспериментальная психология / Под ред. П. Фресса, Ж. Пиаже. - М.: Прогресс, 1975. - Вып. 5.
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...