WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості емоційної лабільності особистості - Реферат

Психологічні особливості емоційної лабільності особистості - Реферат

балу за шкалою прояву вербальної агресії з показником вербальної агресії за опитувальником А. Басса та А. Дарки (К=0,301, де p<0,01).
Для вивчення ситуаційних чинників фізичної агресії особистості також було змодельовано три критичні ситуації у двох варіантах: 1) з провокацією у формі фізичної агресії з боку чоловіка; 2) з провокацією у формі фізичної агресії з боку жінки. Згідно з коефіцієнтом кореляції Пірсона, наявний прямий значний зв'язок загального сумарного балу за шкалою прояву фізичної агресії з показником фізичної агресії за опитувальником А. Басса та А. Дарки (К=0,302, де p<0,01).
У нашому дослідженні, відповідно до результату коефіцієнта кореляції Спірмена, з'ясувалося, що у жінок існують прямі значущі зв'язки емоційної лабільності з 1) депресивністю (К=0,83, де p<0,01); 2) невротичністю (характеризує рівень невротизації особистості; високі оцінки відповідають вираженому невротичному синдрому астенічного типу із значними психосоматичними порушеннями [16; 23]) (К=0,66, де p<0,01); 3) дратівливістю (К=0,65, де p<0,01); 4) образою (К=0,56, де p<0,01); 5) спонтанною агресивністю (високі оцінки свідчать про підвищений рівень психопатизації, що створює передумови для імпульсивної поведінки [16]) (К=0,50, де р<0,01); 6) ворожістю (за А. Бассом та А. Даркою: реакція, що розвиває негативні почуття та негативні оцінки людей і подій [18]) (К=0,48, де p<0,01); 7) агресивністю як властивістю особистості (К=0,47, де p<0,01); 8) реактивною агресивністю (високі оцінки свідчать про високий рівень психопатизації, що характеризується агресивним ставленням до соціального оточення та вираженим прагненням домінувати [16; 23]) (К=0,35, де p<0,01); 9) негативізмом (за А. Бассом та А. Даркою: опозиційна манера в поведінці від пасивної протидії до активної боротьби проти звичаїв та законів [18]) (К=0,35, де p<0,01); 10) вербальною агресією (за А. Бассом та А. Даркою: вираз негативних почуттів як через форму (крик, вереск), так і через зміст словесних відповідей (прокляття, погрози) [18]) (К=0,34, де p<0,01); 11) фрустрацією як психічним станом (К=0,30, де p<0,01).
Отримані результати свідчать, що жінкам з високим рівнем емоційної лабільності можуть бути притаманні такі психологічні характеристики, як депресивність, невротичність, дратівливість, спонтанна агресивність, образа, ворожість, агресивність (як властивість особистості), реактивна агресивність, негативізм, вербальна агресія, фрустрація (як психічний стан).
За коефіцієнтом кореляції Спірмена з'ясувалося, що у жінок спостерігаються зворотні значущі зв'язки емоційної лабільності з 1) товариськістю (К=-0,56, де p<0,01); 2) врівноваженістю (К=-0,36, де p<0,01); 3) альтруїстичним типом міжособистісних стосунків (К=-0,34, де p<0,01); 4) дружелюбністю (К=-0,33, де p<0,01); 5) прагненням до самоактуалізації (К=-0,30, де p<0,01).
Згідно з К. Роджерсом [20], кожна людина є унікальною, неповторною особистістю, здатною до самоактуалізації, розвитку здібностей. Вчені визначають самоактуалізацію як прагнення людини якомога повніше виявити, розвинути і реалізувати свої можливості, прагнення особистості бути тим, ким вона може бути [12]. Якщо індивід не здійснює того, до чого схильний, то виникає незадоволення, неспокій, тривога [4].
Згідно з Г. Олпортом [13], необхідно прагнути до виявлення таких властивостей особистості, як потенціал особистісного зростання, самореалізації. Л. Коган [8] визначає самореалізацію як свідомий, цілеспрямований процес розкриття й упредметнення сутнісних сил особистості в її соціальній діяльності. А на думку І. Кона [9], самореалізація відбувається через працю та спілкування.
До цінностей особистості, що самоактуалізується, відносять такі: істина, добро, краса, цілісність, нероздвоєність, життєвість, унікальність, досконалість, здійснення, справедливість, порядок, простота, легкість без зусилля, гра, самодостатність [12]. Надання переваги цим цінностям вказує на прагнення до гармонійного буття і здорових відносин з людьми, далеке від бажання маніпулювати ними у своїх інтересах.
Отже, можна сказати, що у жінок з високим рівнем емоційної лабільності такі психологічні характеристики, як товариськість, врівноваженість, альтруїстичний тип міжособистісних стосунків, дружелюбність, прагнення до самоактуалізації, перебувають на низькому рівні.
Розглянемо результати дослідження стосовно чоловіків.
Згідно з коефіцієнтом кореляції Спірмена, з'ясувалося, що у чоловіків існують прямі значущі зв'язки емоційної лабільності з 1) депресивністю (К=0,60, де p<0,01); 2) невротичністю (К=0,51, де p<0,01); 3) дратівливістю (К=0,50, де p<0,01); 4) ворожістю (К=0,48, де p<0,01); 5) реактивною агресивністю (К=0,43, де p<0,01); 6) підозрілістю (недовірливо-скептичним типом міжособистісних стосунків) (К=0,43, де p<0,01); 7) спонтанною агресивністю (К=0,41, де p<0,01); 8) агресивністю як властивістю особистості (К=0,41, де p<0,01); 9) вербальною агресією (К=0,35, де p<0,01).
Результати дослідження показали, що чоловікам з високим рівнем емоційної лабільності можуть бути притаманні такі психологічні характеристики, як депресивність, невротичність, дратівливість, ворожість, реактивна агресивність, підозрілість (недовірливо-скептичний тип міжособистісних стосунків), спонтанна агресивність, агресивність як властивість особистості, вербальна агресія.
Згідно з коефіцієнтом кореляції Спірмена, у чоловіків спостерігаються зворотні значущі зв'язки емоційної лабільності з 1) альтруїстичним типом міжособистісних стосунків (К=-0,54, де p<0,01); 2) прагненням до самоактуалізації (К=-0,48, де p<0,01); 3) товариськістю (К=-0,46, де p<0,01); 4) дружелюбністю (К=-0,30, де p<0,01).
Отже, у чоловіків з високим рівнем емоційної лабільності на низькому рівні перебувають такі психологічні характеристики, як альтруїстичний тип міжособистісних стосунків, прагнення до самоактуалізації, товариськість, дружелюбність.
Аби з'ясувати ситуаційні чинники вербальної та фізичної агресії, учасники дослідження були поділені на групи: 1) група 1, що має тенденцію (67 жінок) та група 2, що не має тенденції (29 жінок) до вибору вербальної агресії до чоловіка, що провокує вербальну агресію; 2) група 3, що має тенденцію (58 жінок) та група 4, що не має тенденції (38 жінок) до вибору вербальної агресії до жінки, що провокує вербальну агресію; 3) група 5, що має тенденцію (51 чоловік) та група 6, що не має тенденції (30 чоловіків) до вибору вербальної агресії до чоловіка, що провокує вербальну агресію; 4) група 7, що має тенденцію (34 чоловіки) та група 8, що не має тенденції (47 чоловіків) довибору вербальної агресії до жінки, що провокує вербальну агресію; 5) група 9, що має тенденцію (36 жінок) та група 10, що не має тенденції (60 жінок) до вибору фізичної агресії до чоловіка, що провокує фізичну агресію; 6) група 11, що має тенденцію (56 жінок) та група 12, що не має тенденції (40 жінок) до вибору фізичної агресії до жінки, що провокує фізичну агресію; 7) група 13, що має тенденцію (48 чоловіків) та група 14, що не має тенденції (33 чоловіки) до вибору фізичної агресії до чоловіка, що провокує фізичну агресію; 8) група 15, що має тенденцію (21 чоловік) та група 16, що не має тенденції (60 чоловіків) до вибору фізичної агресії до жінки, що провокує фізичну агресію.
Згідно з результатами однофакторного дисперсійного аналізу, виявлено різницю у рівні емоційної лабільності залежно від

 
 

Цікаве

Загрузка...