WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості впливу музичної інформації на особистість слухача - Реферат

Психологічні особливості впливу музичної інформації на особистість слухача - Реферат

часткових образів, які є системоутворюючими певного музичного твору. Відбувається внесення уточнень, співставлення власних основних образів в ході слухацької діяльності із заданими образами композитора ("початковими даними" музичної інформації), прийняття рішення про відповідність ескізу-образу до вимог художньо-естетичної цілісності музичного твору (його неадекватності, неповної адекватності тощо). Здійснюється кінцева деталізація та ескізування-утворення образів.
Висновки
У процесі сприймання та розуміння музики слід враховувати як фізичні акустичні характеристики музичних звуків, так і їх "культурну" природу. Слухання завжди вимагає чогось більш або менш знайомого; якщо цього немає, то жодний музичний твір не здаватиметься легким для сприймання, а тим більше - приємним. Музичне мислення слід організовувати за допомогою послідовних операцій, які утворюють етапи формування цілісного образу музичного твору (на кожному з етапів існують різні форми розуміння) завдяки специфіці організації музичного матеріалу. На кожному з рівнів пізнання у тій чи іншій мірі представлено елементи творчої діяльності, де, незалежно від рівня, проявляються індивідуально-психологічні особливості, які полягають, насамперед, в готовності до слухацької творчої діяльності, в наявності у конкретного суб'єкта комплексу вмінь і здібностей до її здійснення взагалі або ж до її певних видів.
Отже, слухацька музична діяльність не є пасивно-споглядальним процесом. Результат її залежить від особливостей слухача і є адекватним музичному матеріалу. При цьому психіка відображає смисл і форму музичного твору. Інтонаційно-образна природа музики зумовлює як особливий характер її слухового сприйняття, так і специфіку шляхів пізнання її змісту за допомогою інтонаційно-образногоосмислення музичної форми як процесу. Відтак процес розуміння музичного матеріалу (який складається з певної кількості музичних звуків) є організацією одиниць вищого порядку, коли відбувається диференціювання, аналіз музичних явищ у відповідних до контексту явищах (музичний мотив, фраза, створення тих чи інших, адекватних чи неадекватних образів тощо) і реалізації зв'язків (гармонічних, інтонаційних, метроритмічних, ладотональних, стильових тощо), які створюють цей контекст.
У загальному вигляді механізм формування змістовних та змістових уявлень в ході музичної мисленнєвої діяльності слухача потребує зосередження на особливостях проявів та стимулюванні його творчих здібностей. Вказані основні етапи, рівні, закономірності, які дають уявлення про складність слухацької музичної діяльності та можливості і місце творчого мислення в ній, потребують подальшого вивчення.
Література:
1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Пер. с англ. В. Н. Самохина. - М.: Прогресс, 1974. - 392 с.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества: Сб. избр. тр. - М.: Искусство, 1979. - 423 с.
3. Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыки // Проблемы музыкального мышления: Сб. ст. / Сост. и ред. М. Г.Арановский. - М.: Музыка, 1974. - С. 303 - 329.
4. Бочкарёв Л. Л. Применение психологических знаний в практической деятельности музыканта-педагога: Метод. разраб. - М., 1981. - 27 с.
5. Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. - М.: Магистр, 1993. - 263 c.
6. Знаков В. В. Понимание как проблема психологии мышления // Вопросы психологии. - № 3, 1987. - С. 17 - 26.
7. Кадцын Л. М. Музыкальное искусство и творчество слушателя. - М.: Высшая школа, 1990. - 303 с.
8. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. - М.: Смысл, 2001. - 264 с.
9. Кечхуашвили Г. Н. Установочная модель восприятия // Психологические исследования, посвящённые 85-летию со дня рождения Д. Н. Узнадзе. - Тбилиси, 1973. - С. 173 - 185.
10. Коваленко А. Б. Психологія розуміння. - К., 1999. - 184 с.
11. Костюк А. Г. Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования: Сб. ст. - К.: Муз. Украина, 1986. - 126 с.
12. Лосев А. Ф. Основной вопрос философии музыки // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. - М.: Политиздат, 1991. - С. 315 - 335.
13. Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А. Ф. Форма - Стиль - Выражение. - М.: Мысль, 1990. - С. 405 - 602.
14. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. - М.: Композитор, 1993. - 194 с.
15. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. - М.: Мир, 1966.
16. Моляко В. А. Психология конструкторской деятельности. - М.: Машиностроение, 1983. - 134 с.
17. Моляко В. А. Психологія конструктивної діяльності
18. Музыкальное мышление: сущность, категории, исследования: Сб. науч. ст. - К.: Муз. Украина, 1988. - 128 с.
19. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. - М.: Музыка, 1972. - 383 с.
20. Рагс Ю. Н. Акустика в системе музыкального искусства: Дис. ... д-ра искусствовед. - М., 1998. - 354 с.
21. Сохор А. Вопросы социологии и эстетики музыки. - Л.: Советский композитор, 1981. - 295 с.
22. Теплов Б. М. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. - М.: Педагогика, 1985. - 328 с.
23. Bostrom R. N. Listening behavior: Measurement and application. - New York: Guilford Press, 1990.
24. Delige I., Melen M. Cue abstraction in de representation of musical form // Perception and cognition of music / I. Delige, J. A. Sloboda et al (Eds.). - Hove Pchihology Press; Taylor & Francis, 1997. - P. 387 - 412.
25. Cook N. Music, imagination and culture. - Oxford: Oxford University Press, 1990. - 243 p.
26. Intons-Peterson M.-J. Components of auditory imagery // Auditory imagery / D. Reisberg (Ed.). - Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1992. - P. 45 - 71.
27. Rosenberg H. S., Trusheim W. Creative transformations: How visual artists, musicians, and dancers use mental imagery in their work // Imagery: Current perspectives / E.S. Joseph, P. Robin, - New York: Plenum Press, 1989. - P. 55 - 75.
28. Serafine M. L. et al. The cognitive reality of hierarchic structure in music // Music Perception. Sum. - Vol. 6, 1989. - P. 397 - 430.
29. Swain J. P. The need limits in hierarchical theories of music // Music Perception. - Vol. 4.- № 1, 1986. - P. 121 - 149.
30. Thoresen L. An auditive analisis of Schubert's Piano Sonsts op. 42 // Semiotica. - Vol. 66. - № 1 - P. 211 - 237.
31. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...