WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Провідні мотиви виконання офіцерами військових директивних документів - Реферат

Провідні мотиви виконання офіцерами військових директивних документів - Реферат

відповідальність за те, що виходить за межі статутних відносин - 0,571;
· я вже давно звик до подібного (потрібно 2 роки дослужити!!!) - 0,450;
· виходу не маю!!! - 0, 470.
Такі якості характеризують мотив, який умовно можна визначити як мотив "безініціативності". На невиявленому протилежному полюсі цього фактора можна припускати існування мотиву "лідерства". Глибинним оцінним критерієм, за яким кваліфікується такий мотив, вважаємо критерієм небажання виявляти ініціативу.
Висновки
Виявлені в результаті факторного аналізу категорії-фактори репрезентують 8 основних груп мотивів виконання офіцерами військовихдирективних документів:
1) мотив особистої відданості, підлабузництва;
2) мотив альтруїзму;
3) мотив моральності;
4) мотив громадянського обов'язку і кар'єрного зростання ;
5) мотив самореалізації;
6) мотив відповідальності, обов'язку;
7) мотив страху покарання та звичка коритися;
8) мотив звички коритися.
Ці результати презентують основні типи мотивів виконання офіцерами військових директивних документів. Іншим способом групування виявлених мотивувань і з'ясування презентованих ними основних типів мотивів є кластерний аналіз [7; 8; 9]. Побудоване в його результаті кластерне дерево (схема 1) є графічною презентацією змістового упорядкування множини мотивувань офіцерів, що підлягали класифікації.
Схема 1
Кластерна репрезентація мотивувань виконання військових директивних документів офіцерами ЗС України
За результатами кластерного аналізу також виділено 8 груп (кластерів), на які розпадаються проаналізовані вище мотивування офіцерів.
1-й, найпотужніший, кластер представлений групою мотивувань, який визначається як "мотив уникнення неприємностей". Він складається з трьох підгруп мотивів: мотив очікування неприємностей, мотив небажання виявляти ініціативу, мотив ухилення від виконання завдання.
Перша група (підкластер) представлений мотивуваннями, які мають характер "уникнення негативних наслідків". Мотивування, які увійшли до неї, мають негативну спрямованість. Найчастіш вони тісно пов'язані зі страхом втратити роботу, яку має офіцер на даний момент. Цей кластер відповідає полюсу 7-го фактора, за допомогою якого описується страх перед можливим покаранням та очікуванням неприємностей. Сюди входять такі судження (мотивування):
· в разі невиконання наказів буду позбавлений 33 % грошового забезпечення;
· потерпаю, що втрачу цю роботу;
· боюся отримати неприємності на службі;
· сім'ю потрібно годувати;
· виходу не маю.
(Примітка. Тут і далі під час опису результатів кластерного аналізу порядок переліку мотивувань, що потрапили до одного кластера, не має істотного значення, тому його збережено в такій послідовності, в якій мотивування наведені на дендрограмі).
Друга група (підкластер) представлений мотивуваннями, які можна охарактеризувати як "бажання уникнути позанормативної роботи", яка виходить за межі службових повноважень, за встановлені нормативи. До цього підкластера входять такі мотивування:
· це суперечить моїм моральним принципам;
· "хто не виконує - не може працювати в складних економічних умовах";
· не хочу брати на себе відповідальність за те, що виходить за межі статутних відносин;
· я вже давно звик до подібного (потрібно 2 роки дослужити!!!);
· "їздять завжди на тих, хто везе";
· "кожен баран має носити свої роги".
Цей підкластер репрезентує відповідний тип мотивів, який умовно визначається як мотив "бажання уникнути позанормативної роботи". Мовою випробуваних цей мотив часто позначається виразом "робота дурнів любить". Цей кластер співвідноситься з тим полюсом 8-го фактора, за допомогою якого описується мотив покори.
Третій підкластер представлений мотивуваннями, які можна охарактеризувати "прагненням уникнути особистої відповідальності за прорахунки інших (начальників)". До нього входять:
· не хочу брати на себе відповідальність за суперечливі, незаконні накази;
· не можна примушувати виконувати завдання, в якому не вказано конкретних шляхів виконання;
· не впевнений, що неправомірний наказ можна скасувати;
· не можна примушувати виконувати накази, не визначивши шляхи їх виконання.
Цей кластер певною мірою співвідноситься з полюсом 3-го фактора, який характеризується нами як "моральна оцінка отриманих директив".
2-й кластер був представлений групою мотивувань, яку офіцери визначили як "мотив особистої відданості".
Він складається з трьох підгруп мотивів: 1) мотиву прагнення догодити начальству, підлабузництва; 2) особистої відданості начальнику, мотиву прагнення не підвести свого начальника; 3) мотиву бажання виправдати довіру.
Перша група (підкластер) представлений мотивуваннями, які мають характер "небажання псувати стосунки з начальством". Сюди входять такі мотивування:
· не хочу натрапити на немилість командира, викликати його незадоволення;
· не бажаю псувати відносини з начальством;
· не хочу ускладнювати стосунки з вищим начальством;
· сподіваюсь у подальшому на поблажливе ставлення командира;
· не хочу втрачати довіру командира.
Цей підкластер репрезентує тип мотивів, який умовно визначений як "мотив небажання псувати стосунки з начальством". Його можна співвідносити з тим полюсом 1-го фактора, який характеризується нами як "мотив підлабузництва".
Другий підкластер представлений мотивуваннями, які можна охарактеризувати як "прагнення не підвести командира". До нього входять такі мотивування:
· авторитет командира беззаперечний!!!
· я поважаю рішення командира;
· не звик підводити свого начальника!
· ми зі своїм начальником в одній упряжці.
Цей підкластер репрезентує відповідний тип мотивів, який умовно визначається як "мотив особистої відданості начальнику".
Третій підкластер представлений мотивуваннями, які можна охарактеризувати як "бажання виправдати довіру". До нього належать мотивування:
· для мене важливі відповідальність, довіра начальника, обов'язок;
· зроблю все, щоб виправдати довіру;
· бажаю виправдати довіру до мене.
Цей підкластер репрезентує тип мотивів, який умовно можна назвати "мотивом прагнення виправдати довіру".
3-й кластер представлений групою мотивувань, яка характеризується як "альтруїстична". До нього входять мотивування:
· відчуваю, що це потрібно іншим;
· відчуваю, що це необхідно іншим;
· знаю всі проблеми, і тому володію ситуацією;
· я сам начальник, офіцер, військовий;
· від моєї роботи залежить навчання і виховання підлеглих;
· працюю для людей, а не для

 
 

Цікаве

Загрузка...