WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Провідні мотиви виконання офіцерами військових директивних документів - Реферат

Провідні мотиви виконання офіцерами військових директивних документів - Реферат


Реферат на тему:
Провідні мотиви виконання офіцерами військових директивних документів
У статті подається технологія відтворення і реконструювання мотивів виконання офіцерами військових директивних документів. Вона грунтується на методології експериментальної психосемантики, що досліджує генезис, побудову і функціонування індивідуальних і колективних систем смислів та значень, які опосередковують сприймання людьми соціальної дійсності [1]. Відтак інструментальним засобом реконструювання систем індивідуальних смислів є побудова суб'єктивних семантичних просторів для різних змістових областей дійсності [2; 3; 4]. Семантичні простори є своєрідними операційними моделями - аналогами категоріальної структури свідомості. Колективні семантичні простори будуються на спільно-групових, усереднених даних та репрезентують катрини світу, притаманні представникам певних соціальних груп. У нашому випадку за допомогою психосемантичних технік з'ясовуються мотиви виконання (чи невиконання) військових директивних документів офіцерами Збройних Сил України.
Актуальність проблеми
В умовах реформування Збройних Сил України державні, військові та інші організації звертають особливу увагу на дух та моральний стан війська. В цьому контексті нагальною потребою є теоретико-експериментальна розробка проблеми психологічного впливу на формування у всіх категорій військовослужбовців високих патріотичних і морально-бойових якостей, забезпечення стійкості дій військових підрозділів, психологічної згуртованості особового складу. Передусім це стосується офіцерського корпусу як високоморальної частини українського суспільства, чиї професійні обов'язки безпосередньо пов'язані з дотриманням положень військової Присяги та захистом Батьківщини.
Окремим напрямком впливу на стан війська є накази, в тому числі й директивні документи. Вони можуть вирішально впливати на свідомість військовиків. Таких прикладів історія знає безліч. Можна пригадати хоча б гітлерівський наказ напередодні нападу на СРСР, сталінський "Ні кроку назад!", бойове завдання японському камікадзе, виконане у поетичній формі тощо.
Постає питання: що саме в таких наказах є мотивуючим?
Щодо наказів у формі директивних документів, то ця проблема в Збройних Силах України не досліджувалася. Ефективне ж її розв'язання передбачає наукове обгрунтування концепції психологічного впливу військових директивних документів на військовослужбовців, спроможність військового керівництва організовувати мотивуючий вплив таких документів відповідно до сучасних завдань та вимог.
Дослідницька процедура
Дослідницьким завданням було виявлення основних типів мотивів серед усього розмаїття мотивувань, якими керуються офіцери ЗСУ при виконанні директивних документів.
Випробовувані
У дослідницькій процедурі взяло участь 29 офіцерів ЗС України, що заочно навчалися у Військовому гуманітарному інституті Національної академії оборони України в 2001 - 2004 роках. При доборі респондентів перевага надавалася тій категорії офіцерів, які за своїми професійними обов'язками найчастіше виконують виховні функції, мають відповідні посадові повноваження та вважаються компетентними в управлінській діяльності. Особи цієї категорії є потенційними лідерами. Вони, в силу своїх повноважень, активно здійснюють повсякденну управлінську діяльність.
Такий добір учасників, на наш погляд, дозволив залучити до виконання експертних функцій найбільш підготовлених військових фахівців у галузі психології військовослужбовців, більше "навантажити" смислові оцінні структури, які передбачалось виявити в результаті багатомірного математичного аналізу даних [5; 6].
Дослідницький інструментарій
В якості дослідницького інструментарію використано модифікований нами метод групування (або сортування) об'єктів.
Об'єкти класифікації
До списку для класифікаційної процедури було включено 61 мотивування офіцерів, виявлене на попередніх етапах дослідження.
Процедура дослідження
Учасникам пропонувалося поділити на довільну кількість груп 61 картку з надрукованими на ній мотивуваннями. Після розподілу карток на групи учасники мали вибрати серед кожної з виокремлених ними груп одну картку, яка, на їхню думку, найкраще описує цю групу. Після експерименту кожному учасникові пропонувалося охарактеризувати одержані групи мотивувань і пояснити, чим зумовлене їх об'єднання в ту чи іншу групу. Це дозволило отримати додаткову інформацію, яка була використана при інтерпретації виокремлених факторів і кластерів.
Опрацювання та інтерпретація результатів
Індивідуальні протоколи дослідження підсумовувалися і зводилися до сумарної матриці подібності, яка підлягала подальшому математично-статистичному аналізові. Використовувалися два види аналізу: факторний - за допомогою методу головних компонент з наступним Varimax-обертанням та ієрархічний кластерний аналіз.
В результаті факторного аналізу виявлено 8 уніполярних факторів, або 8 смислових параметрів, за якими групувалися мотивування офіцерів, що підлягали оцінюванню.
1-й фактор (внесок у сумарну дисперсію - 12,4 %) ми інтерпретували як фактор "особистої відданості начальнику, підлабузництва". До нього увійшли такі характеристики (далі поряд з мотивуванням наведено факторні навантаження дескрипторів):
· сподіваюсь у подальшому на поблажливе ставлення командира - 0,875;
· не хочу втрачати довіру командира - 0,847;
· не бажаю псувати відносини з начальством - 0,841;
· не хочу ускладнювати стосунки з вищим начальством - 0,804;
· не хочу потрапити в немилість, викликати незадоволення командира - 0,698;
· не звик підводити свого начальника - 0,661.
Поєднання перелічених мотивувань репрезентує мотив, який умовно можна визначити як "особиста відданість начальнику, підлабузництво". Можна припускати існування на невиявленому протилежному полюсі мотиву - "непокори (або впертості), того, хто протестує". Глибинний оцінний критерій, за яким мали б поляризуватися ці мотиви, ми інтерпретували як критерій особистої відданості.
2-й фактор (внесок у сумарну дисперсію - 11,3 %) інтерпретувався нами як фактор альтруїзму. Він представлений такими характеристиками:
· відчуваю, що це потрібно іншим - 0,795;
· від моєї роботи залежить навчання і виховання підлеглих - 0,749;
· мені подобається передавати досвід та знання молодим офіцерам - 0,736;
· працюю для людей, а не для начальника - 0,660;
· знаю всі проблеми, і тому володію ситуацією - 0,544;
· за всім цим стоять люди, які залежать від мене і моєї роботи - 0,520;
· виконання наказів розглядаю як шлях

 
 

Цікаве

Загрузка...