WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Тоталітарні групи та їх соціально-психологічний феномен (пошукова робота) - Реферат

Тоталітарні групи та їх соціально-психологічний феномен (пошукова робота) - Реферат

немов би розмикається і включається в загальногруповий "контур", що набуває нового значення, нової групової якості. В тоталітарній групі зворотний зв`язок є одностороннім, односпрямованим: група (в особі харизматичних лідерів) впливає на особистість, а не навпаки. Оскільки при цьому особистість ізолюється (психологічно, а інколи й фізично) від зовнішнього світу, то альтернативного впливу не зазнає, а вплив групи набуває постійного і тотального характеру. Найпоширеніші форми впливу на особистість - маніпулювання і обман. Особистість поза тоталітарною групою має можливість протистояти маніпуляції, усвідомити її як некоректний вплив. Всередині такої групи цього усвідомлення не відбувається. Переконання, що вимагає логічних аргументів і критичності, не допускається.
Коли людина намагається покинути тоталітарну групу і не отримує при цьому необхідної кваліфікованої підтримки ззовні, то в цей момент, на думку Р. Дж. Ліфтона, стара особистість "прокидається" від облуди як від сну, від своєрідного коматозного стану. Між подвоєними особистостями виникає конфлікт: то стара, то нова виходять на перший план. Відомий американський експерт з проблем тоталітарних груп С. Хассен зазначає, що цей момент у житті члена групи є найскладнішим. Використовуючи контроль свідомості, багато груп створюють у своїх членів хворобливий стан страху перед виходом із групи, формується комплекс фобій (людина боїться незалежного мислення, зовнішнього світу, існування поза групою, природних катаклізмів, страшної і невідворотної кари у випадку виходу, втечі з групи тощо). У підсвідомість навіюються жахливі картини життя внаслідок розриву зв`язку з групою, неможливість уявити себе щасливим і успішним поза нею. Коли підсвідомість програмується на настановлення приймати саме ці негативні картини, то особистість починає поводитися так, начебто це має місце в реальності, що вона може навіть загинути, покинувши групу [4, с. 24 - 25]. Перебування під щоденним психологічним контролем призводить до помітного інтелектуального гальмування: у індивіда знижується рівень уваги, послаблюється пам`ять, звужується кругозір, змінюються структурно-логічні зв`язки. Він відмовляється від активної життєвої позиції, не бажає долати труднощі, не ставить перед собою життєвих цілей і не прагне їх досягти. Виразно помітні візуальні зміни: виснаженість, блідість, погіршення фізичного і психологічного стану, психосоматичні симптоми. Можуть мати місце галюцинації, паранойя, дезорієнтація, напади паніки, депресивні стани тощо.
Перед психологами, що опікуються реабілітацією члена тоталітарної групи, постає складне завдання - допомогти особистості розв`язати конфлікт між "роздвоєними особистостями" і дискредитувати нову, нав`язану особистість. Коли цей етап внаслідок цілеспрямованих зусиль бригади з реабілітації успішно здійснено, то, яка правило, стара особистість за цей час пробуджується. Але, як засвідчують західні і вітчизняні психологи, при цьому не відбувається повернення в повному обсязі до попередньої особистості. Психологам, близьким людям доводиться довго і наполегливо опікувати людину, щоб згасити стан гнітючості, тривожності, спустошеності у колишніх членів групи.
Висновки
o "Тоталітарна група" є спільнотою людей, об`єднаних сильною прив`язаністю до певної системи цінностей, ідеологічної програми, тенденції чи постаті, яка втілює в своєму образі цю систему цінностей. Така група має чітку ієрархічну авторитарну структуру, особливу і тривку модель стосунків, вірувань, практики, власну аксіонормативну систему, котра суперечить загальновизнаним демократичним цінностям; виробляє власну субкультуру, що протиставляється панівній у суспільстві, і навіть заперечує будь-яку культуру; реформуючу програму інтегрування індивіда в колектив, відпрацьовану методику тотального підпорядкування особистості групі, її біологічних і соціогенних потреб - груповим потребам і цілям.
o Появі тоталітарних груп сприяють як об`єктивні процеси в суспільстві, так і суб'єктивні чинники, пов`язані з особливостями життя окремої особи.
o В тоталітарній групі здійснюється десоціалізація особистості (як девіація соціалізації); десоціалізацію можна визначити як процес засвоєння деяких нових субкультурних цінностей, норм, ролей, навичок замість попередніх, характерних для певних політичних, культурних, релігійних, соціальних груп і інститутів, недостатньо засвоєних, застарілих чи модифікованих.
o У десоціалізованої особистості спотворюється аксіонормативна система, зокрема регулюючі чинники (соціальні настановлення, світоглядні ціннісні орієнтації) та детермінуючі чинники (успадковані і набуті потреби). За допомогою соціально-психологічних механізмів соціального наслідування, навіювання, ідентифікації себе з групою, прищеплюються псевдопотреби. В ході десоціалізації не спрацьовують захисні функції психіки особистості, руйнується їїсамооцінка.
o Всіма засобами впливу, всіма видами і формами спілкування та взаємодії потреби-цілі особистості намагаються поставити під тотальний контроль з боку групи, щоб отримати можливість спрямовувати її вчинки, діяльність, лінію поведінки на реалізацію групових потреб.
o Під тотальним контролем в тоталітарній групі перебуває весь ритм життя, емоції і почуття, мислення, поведінка особистості, інформація, що надходить ззовні. Результатом цього процесу є формування псевдоособистості, роздробленої за своєю структурою, з дисоційованим станом.
o В тоталітарній групі особистість теж самореалізується, але оцінка з боку суспільства, найближчого соціального оточення цієї самореалізації є негативною, оскільки вона носить антигуманну спрямованість
o Наслідком перебування особистості в тоталітарній групі є як зовнішні психосоматичні зміни, так і зовнішні та внутрішні психосоціальні - відчуженість особистості від зовнішнього світу, її спрямованість лише на внутрішній світ із спотвореними цінностями, потребами, настановами, ідеалами, моральними орієнтирами, нормами, агресивність, фанатичний захист доктрини групи, її ідей, ідеології "спасіння душі чи людства" лише в цій групі, неспроможність раціонально оцінювати навколишній світ і зміни, що відбулися з нею.
o Процес повернення особистості до попереднього, але вже нового нормального соціально-психологічного стану, до соціальних норм і цінностей, притаманних суспільству, можна визначити як ресоціалізацію. Це складний етап у житті особистості, який вона самостійно не може подолати, і який потребує кваліфікованої допомоги ззовні (бригади, що складається з психологів, психіатрів, медиків, колишніх членів групи, що вийшли з неї і пройшли ресоціалізацію успішно). Для кваліфікованої допомоги жертвам тоталітарних груп потрібен спеціалізований реабілітаційний центр.
o Якщо в фундаменті соціалізації закладено механізм творення людини, то в фундаменті десоціалізації - механізм втрачання тих рис, якостей, яких особистість набула в суспільстві, певному соціальному оточенні.
o Нове соціально-культурне середовище групи використовується харизматичними лідерами для приховування істинних намірів, потреб-цілей її лідерів.
Література
1. Релігієзнавчий словник /За ред. проф. А. Колодного, Б. Лобовика - К.: Четверта хвиля, 1996.
2. Webb J. The Occult Esteblisment. - Ill., 1976.
3. Lifton R.J. Thought Reform and the Psycрology of Totalism - N. Y., 1968).
4. Steven Hassan. Individuum hinweggefegt // Sekten: Ausbeuter der Gesellschaft - Hand Werksammer - Stutthart. - 1997.
5. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...