WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Тоталітарні групи та їх соціально-психологічний феномен (пошукова робота) - Реферат

Тоталітарні групи та їх соціально-психологічний феномен (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота:
Тоталітарні групи та їх соціально-психологічний феномен
Суспільна проблема: поява та існування в сучасному суспільстві тоталітарних груп несе в собі серйозну загрозу, яка недостатньо усвідомлюється суспільством та урядовими структурами. Їх феномен виступає, з одного боку, дестабілізуючим чинником духовності суспільства, з другого - тоталітарна група є засобом десоціалізації індивіда.
Мета статті: виділити та охарактеризувати основні ознаки тоталітарної групи, проаналізувати її феномен, згубний вплив на соціальну поведінку та психіку індивіда.
Сутнісний зміст: аналізуються об`єктивні та суб`єктивні чинники, що призводять до появи в суспільстві тоталітарних груп, виділяються ознаки тоталітарної групи; розкриваються соціально-психологічні механізми залучення індивіда в групу, тотального психологічного тиску на неї та наслідки перебування індивіда в тоталітарній групі.
За влучним висловом Цицерона, в світі немає такої безглуздості, у якої не знайшлось би послідовників. Тоталітарні групи можна віднести саме до такої безглуздості, прихильниками якої стають люди різної долі, різної освіченості та різного віку. Однак обставини їхньої появи, існування та діяльність ще недостатньо вивчені ні соціальними психологами, ні релігієзнавцями, ні соціологами. Уряди багатьох країн, громадськість зіткнулися з цією проблемою з кінця ХХ століття. Ці добре організовані угруповання потребують пильної уваги і науковців різного профілю, і урядових структур. За приблизними оцінками, нині в Україні майже мільйон чоловік є адептами різного роду тоталітарних груп. Серед них близько 8 відсотків - педагоги, які виступають не лише активними агітаторами, проповідниками, а й вербувальниками у свої члени зовсім юних людей. Термінологічно назва явища ще остаточно не склалася. Для його опису науковці користуються різними поняттями: тоталітарні групи, деструктивні угруповання, культи, молодіжні секти, сектоподібні об`єднання, новітні релігійні культи тощо. Невизначеність назви засвідчує невивченість цього нового явища в суспільному бутті, суспільній поведінці людей. Водночас у самій назві відображається певне протистояння загальновизнаним демократичним цінностям, загроза безпеці духовного життя населення, небезпечний психологічний вплив таких груп на особистість.
Слід відзначити, що поява угрупувань, культів, сект, поклоніння новоявленим "месіям", ідолам - не нове явище в історії людства. Тільки церковна історія налічує багато спроб відколу від основної доктринальної лінії, створення замкнених угруповань з досить сильною згуртованістю членів, вірою в нове вчення. Однак нинішній сплеск появи новітніх угруповань має характерні обставини, що сприяли їх виникненню.
Вперше поняття нетрадиційних культів використав Е. Трельч, який класифікував нетрадиційні відгалуження в усталених конфесіях. Він зазначав, що основною метою таких угруповань є духовність, що прагне оживити мертву традицію. Із загальносоціологічної точки зору, нетрадиційні угруповання - це виокремлені групи, які не відповідають нормам даного суспільства. Соціальні психологи визначають нетрадиційні групи як такі, що спроможні змінити у своїх членів поведінку та психологію. В останні роки щодо таких груп, які діють на релігійному грунті, вживають поняття "квазі- і псевдокульти". Мається на увазі, що вони лише зовні нагадують релігійні утворення, а внутрішньо є штучними релігіями, які набувають рис шкідливого і ошукувального явища [1, с. 173].
Для розгляду таких новоутворень, угруповань ми скористаємося поняттям "тоталітарної групи", розуміючи спільноту людей, об`єднаних прилученістю до певної системи цінностей, ідеологічної програми, тенденції чи постаті, яка втілює в своєму образі цю систему цінностей. Така група має чітку ієрархічну авторитарну структуру, особливу і тривку модель стосунків, вірувань, практики, що і надає кожній із них індивідуальності.
Тоталітарні групи можуть мати різне спрямування (релігійне, псевдорелігійне, філософське, культурологічне тощо), але кожна з них має власну аксіонормативну систему, котра суперечить загальновизнаним демократичним цінностям; виробляє власну субкультуру, що протиставляється панівній у суспільстві і навіть заперечує будь-яку культуру взагалі; розробляє і втілює реформуючу програму інтегрування індивіда в групу, користуючись відпрацьованими методиками тотального підпорядкування особистості групі, а її біологічних і соціогенних потреб - груповим потребам і цілям.
На наш погляд, можна виокремити низку ознак тоталітарної групи:
o здійснення тотального контролю свідомості, мислення, емоцій, інформації, що надходить до людини, поведінки своїх членів (незаконний вплив на психіку, застосування різноманітних методик маніпуляції свідомістю, системи реформування мислення індивіда, використання технік модифікації його поведінки поза свідомістю);
o наявність харизми лідера - "пророка", приписування йому особливої мудрості, святості, вимога беззаперечної згоди рядових членів з владою, привілеями лідера;
o наявність ієрархічного органа управління групою, за допомогою якого дозується інформація, організується тотальний контроль за поведінкою, способом життя, мисленням індивіда; виключність, утаємниченість життя групи для зовнішнього оточення, з одного боку, та необізнаність членів групи щодо істинного характеру її діяльності, з другого;
o наявність облудної форми залучення індивіда до групи з приховуванням істинних цілей, форм впливу на свідомість (маніпулювання, обман, переконання, навіювання тощо);
o відчуженість особистості від сім`ї, друзів, суспільства, різкі зміни в її системі цінностей, наявність поступових чи раптових особистісних змін;
o повна прозорість життя кожного члена групи і абсолютний авторитет лідера, лідерів (при закритості життя лідерів поза групою для інших членів);
o фізична, фінансова чи психологічна експлуатація членів групи, тиск на них з метою отримання грошей, пожертв;
o наявність у членів групи тоталітарного світогляду, переважання групових цілей над індивідуальними, схвалення, виправдання асоціальної, антигуманної поведінки, претензія на "доброту" з боку членів групи.
Тоталітарна група як замкнене новоутворення на основі власної аксіонормативної системи має на меті підпорядкувати індивіда групі, зробити його слухняним знаряддям для здійснення завуальованих цілей, планів у руках лідерів, керівників груп.
Риси тоталітарності групі надають дві особливості її існування: повна прозорість життя кожного члена при тотальному контролі з боку групи за ним і абсолютний авторитет лідера, засновника як на рівні мікрогрупи, так і на рівні всього угруповання. В будь-який момент життя слово "духовного учителя", лідера для члена групи є вирішальним. Ця потреба не нав`язується наказним способом, а формується як настанова всім стилем життя групи.
Харизматичний авторитет не пов`язаний нормами чи правилами. Цепояснюється особливим характером віри в особливі якості харизматичної влади. Вирішальне значення для виникнення харизматичного ставлення має не стільки наявність харизми, скільки визнання її з боку послідовників. Умовний її характер, як правило, не усвідомлюється його учасниками: лідер вірує у своє призначення, послідовники вірують в лідера. Підтримка лідера розглядається як священний обов`язок послідовників, а будь-який сумнів у його харизмі - як святотатство.
Поява тоталітарних груп - явище не випадкове в умовах кардинальної

 
 

Цікаве

Загрузка...